Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 9 - 12, 11.10.2021

Öz

Amaç Sağlıklı yaşamın temelini yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite oluşturmaktadır. Özellikle sporla uğraşan bireylerde yetersiz ve dengesiz beslenme performansı etkilemekle kalmayıp ciddi sakatlıklara neden olabilir. Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumlarını, beslenme bilgi ve davranış düzeylerini belirlemektir. Yöntemler Kesitsel tipteki bu çalışma 110 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Spor Bilimleri Fakültesinden ve Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulundan yazılı izin alınmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan anketlerde sosyo-demografik sorular, öğrencilerin fizik aktivite durumunu ölçen sorular ve beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almaktadır. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi, kullanılmış, tüm değerlendirmelerde p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular Çalışmaya katılan öğrencilerin %66,4’ü günde 3 ana öğün, %20’si günde 3 ara öğün tüketmektedir. Öğrencilerin %64,5’i öğün atlamadığını ifade ederken, antrenman yaptığı günde özel bir beslenme programı uygulayanların oranı %26,4’tür. Öğrenciler sporcu beslenmesi konusundaki bilgilerini %36’sı okuldan, %31’i ise antrenörden edinmektedir. Sonuç Öğrencilerin büyük kısmı ana öğün atlamıyorken, ara öğünleri atlayanların oranı daha yüksektir. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı spor yaptıkları günlerde özel bir beslenme programı uygulamamaktadır. Öğrencilerinin eğitim müfredatlarında sporcu beslenmesi konularına yer verilmelidir.

Kaynakça

 • 1. Baysal A.(2004), Beslenme. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • 2. Oktar İ, Şanlıer N. İlköğretim Okullarında Uygulanan Beslenme Programları ve Öğrencilerin Beslenme Davranışları İle İlgili Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi/Mesleki Eğitim Dergisi, 1(2): 1-8.
 • 3. Murathan F, Uğurlu F, Bayrak E. (2015). The effect of nutrition course on the nutrition knowledge level. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi.2003;3(21): 330-342.
 • 4. Maughan R, Shirreffs S. IOC Consensus Statement on Sports Nutrition. Journal of Sports Sciences.2010;29(1): 3-4.
 • 5. Ersoy G, Hasbay A.(2006) Sporcu Beslenmesi. Ankara: Sinem matbaacılık.
 • 6. Thomas D, ErdmanT, Burke L. AmericanCollege of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and AthleticPerformance.Medicine&Science Sports &Exercise.2016;48(3):543-68.
 • 7. Demirel N. Kadın Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Yaşlanma. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.2014;16(1): 31-46.
 • 8. Yılmaz G, Seker R. The effect of nutrition course on the nutrition knowledge level. Progress in Nutrition 2020; Vol. 22, Supplement 1: 175-181.
 • 9. Mengi Ö. Sporcularda Beslenme Alışkanlıkları, Duygu Durumu ve Performans Arasındaki İlişki. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2016 Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • 10. Özdemir G, Özdilek Ç. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan ve Aktif Spor Yapan Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.2010;26:124-132.
 • 11. Vançelik, S, Önal S, Güraksın A, Beyhun, E. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni.2007; 6(4): 242-8.
 • 12. Doğan A. Hentbol ve Badminton Müsabakalarına Katılan Sporcuların Beslenme Profillerinin Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2019 Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi. 13. Baysal A.(1991) Genel Beslenme Bilgisi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • 14. W. Ben Kibler, MD, Lexington, KY. Selected İssues For Nutrition and The Athlete: A Team Physician Consensus Statement. MedSci Sports Exerc;2013;45(12):78-86.
 • 15. Taber CB, DeWeese BH, Sato K, Stuart CA, Stone MH. Effects of a Carbohydrate and Protein Recovery Beverage on Performance in Trained Weightlifters. Journal of Negative and No Positive Results.2015; 194-201.
 • 16. Vaziri Y. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Antropometrik Ölçümlerinin İncelenmesi. Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. 2015 Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Berfin OKTAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7376-1773
Türkiye


Ayşe GÖKÇE (Sorumlu Yazar)
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-0591-2936
Türkiye


Ali ÖZER
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7144-4915
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 10 Mart 2021
Kabul Tarihi 27 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujms893892, journal = {Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi}, issn = {2757-6655}, address = {Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez / AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {9 - 12}, doi = {}, title = {İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Oktay, Berfin and Gökçe, Ayşe and Özer, Ali} }
APA Oktay, B. , Gökçe, A. & Özer, A. (2021). İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ . Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 9-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asujms/issue/65394/893892
MLA Oktay, B. , Gökçe, A. , Özer, A. "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ" . Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2 (2021 ): 9-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asujms/issue/65394/893892>
Chicago Oktay, B. , Gökçe, A. , Özer, A. "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ". Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2 (2021 ): 9-12
RIS TY - JOUR T1 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ AU - Berfin Oktay , Ayşe Gökçe , Ali Özer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 12 VL - 2 IS - 2 SN - 2757-6655- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ %A Berfin Oktay , Ayşe Gökçe , Ali Özer %T İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi %P 2757-6655- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Oktay, Berfin , Gökçe, Ayşe , Özer, Ali . "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ". Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Ekim 2021): 9-12 .
AMA Oktay B. , Gökçe A. , Özer A. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ. asujms. 2021; 2(2): 9-12.
Vancouver Oktay B. , Gökçe A. , Özer A. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 2021; 2(2): 9-12.
IEEE B. Oktay , A. Gökçe ve A. Özer , "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI, BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ", Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 9-12, Eki. 2021