Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN RELATIONS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 13, 75 - 82, 30.09.2020
https://doi.org/10.31455/asya.497624

Öz

After the collapse of the Soviet Union in the 1990s and the independence of the countries under its control, The Islamic Republic of Iran, on its northern borders, became neighbors with new countries. Azerbaijan is one of those countries that is located in the Caucasus region and declared independence on August 30, 1991, and the Islamic Republic of Iran recognized that country in the same year (1991) and established its relations with this country. During the years of the establishment of relations between the two countries. In spite of the religious and cultural commonalities, as well as the numerous opportunities and economic and security factors that could have exacerbated the interactions between the two sides, these relationships have been practically at a low level, and these joint factors not only did not increase interactions, but in some cases also led to conflicts and tensions between the two countries. According to this background, the question of this research is what factors influenced relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan? The hypothesis of this paper is that the factors affecting the relations between the two countries, have been influenced by the negative attitudes of both countries towards each other and the involvement of transnational nations. Therefore, this research has sought to answer this question by adopting a constructive approach and using a descriptive-analytical method. The data collection in this research is carried out with library and internet tools.

Kaynakça

 • Afshordi, M.H. (2002). Caucasus geopolitics and foreign policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: The Great War Oeriod Publications. (In Persian)
 • Afzali, R; Rashidi, M; and Mottaghi, A. (2012). Dominant Geopolitical Structure Analyses on Mutual Relationships of Iran and Azerbaijan Republic from the 1991- 2010 with Constructivism Geography Approach, Human Geography Research Quarterly,Vol.44, No.80, pp1-19. (In Persian)
 • AhmadiPour, Z and Lashgari, E. (2000). Geopolitical Challenges to Iran's Exploitation of its Interests in the Caspian, Journal of Central Eurasia Studies , Vol. 3, No. 6, pp1-18. (In Persian)
 • AmirAhmadian, B. (2005). Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan, Azeri View to Iran, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Printing & Publishing Center. (In Persian)
 • Amiri, M. (2006).Assessment of relations between Iran and the Republic of Azerbaijan in the twentieth century, Journal of Majlis & Rahbord, Vol. 13, No. 53, pp 239-279. (In Persian)
 • Asadikia, B. (1995). Republic of Azerbaijan, Tehran: State Department publications. (In Persian)
 • Ataei, F. (2012).Iran and the South Caucasus Countries, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.5, No. 10, pp 119-136. (In Persian)
 • Bahman, Sh. (2011). The impact of the Qarabakh conflict on the relations between Iran and the Republic of Azerbaijan, Quarterly of Aran Institute, Vol. 10, No.29, pp 112- 134.
 • Chaboki, O.B. (2009). Challenges of Iran-Azerbaijan Relations, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.3, No. 2, pp63-84. (In Persian)
 • Hopf, T. (2000), the Promise of Constructivism, International Relations: Critical Concepts in Political Science, London: Routledge.
 • Jackson, R. and Sorensen, J. (1999). Introduction to International Relaions, Oxford: Oxford University Press.
 • Kahl, C. (1999). Constructing a Separate Pease, Journal of Security Studies, Vol. 8, No. 3, pp1-12
 • Karami, J. (2004). Government identity and foreign policy, Journal of Foreign Policy, Vol. 18, No. 1, pp1-38. (In Persian)
 • Khosravi, M.R. (2007). The vacancy of active diplomacy, a look at the legal regime of the Caspian Sea, Tehran: Kargozaran Newspaoer, 2 January 2007. (In Persian)
 • Koulaei, E and Osouli, Gh. (2012). How to change security relations between Iran and Azerbaijan, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.5, No. 11, pp 75-94. (In Persian)
 • Koulaei, E & Hafeznia, M.R. (2010).The Islamic of Iran and the South Caucasus Republice, Journal of Iranian Studies, Vol.43, No.3, pp 391-409. (In Persian)
 • Mojtahedzadeh, P., PourPouyan, H; and KarimiPour, Y. (2008). An Analysis of the Overlapping Areas of Geopolitical Realities in the Foreign Policies of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan, Journal of Human Science, Vol.12 , No.2, pp 213-255. (In Persian)
 • Moshir Zadeh, H. (2006). Evolution in international relations, Tehran: SAMT Publications. (In Persian)
 • Price, R.M and Reus-Smith, C. (1998). Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Construcitivism, European Journal of international Relations, Vol.4, No.3, pp 258- 274.
 • Seidi, M. (2009). Geopolitical Factors of the Azerbaijan Republic and Its Implications on Iran’s Security, Journal of Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 15, No. 65, pp 71-89. (In Persian)
 • Smith, S. (1997). New Approaches to international Relations Theory, the Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University press.
 • Vahedi, E. (2003). Azerbaijan's strategic assessment, Tehran: Institute of Contemporary Abrar studies and research Publications. (In Persian)
 • Zeb, R. (2005). US presence in Georgia and Azerbaijan and its impact on Iran and Russia, Tehran: State Department publications. (In Persian)
 • TaghvaeiNia, E. (2011). Pathology of Iran-Azerbaijan Relations, May 4, 2011, Access in: Iras. Ir/vdcvp8z. jh8pe9bbj.html

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DIŞ İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 13, 75 - 82, 30.09.2020
https://doi.org/10.31455/asya.497624

Öz1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve kontrolü altındaki ülkelerin bağımsızlıklıklarını kazanmasının ardından, İran İslam Cumhuriyeti, kuzey sınırlarında yeni ülkelerle komşu oldu. Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde bulunan ve 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biridir ve İran İslam Cumhuriyeti aynı yıl (1991) bu ülkeyi tanıyarak bu ülke ile ilişkilerini kurmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulduğu yıllar boyunca, dini ve kültürel ortaklıklar ve iki taraf arasındaki etkileşimi daha da şiddetlendirebilecek sayısız fırsat ve ekonomik ve güvenlik faktörlerine rağmen, bu ilişkiler pratik olarak düşük bir düzey ve bu ortak faktörler yalnızca etkileşimleri artırmakla kalmadı, Aynı zamanda bazı durumlarda iki ülke arasında çatışmalara ve gerginliklere de yol açtı. Bu arka plana göre, bu araştırmanın sorusu, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri hangi faktörlerin etkilediğidir. Bu makalenin hipotezi, iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen faktörlerin, her iki ülkenin birbirine karşı olumsuz tutumlarından ve ulusötesi ulusların katılımından etkilendiğidir. Bu nedenle bu araştırma, yapıcı bir yaklaşım benimseyerek ve betimsel-analitik bir yöntem kullanarak bu soruyu yanıtlamaya çalışmıştır. Bu araştırmada veri toplama kütüphane ve internet araçlarıyla yapılmıştır.

Kaynakça

 • Afshordi, M.H. (2002). Caucasus geopolitics and foreign policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: The Great War Oeriod Publications. (In Persian)
 • Afzali, R; Rashidi, M; and Mottaghi, A. (2012). Dominant Geopolitical Structure Analyses on Mutual Relationships of Iran and Azerbaijan Republic from the 1991- 2010 with Constructivism Geography Approach, Human Geography Research Quarterly,Vol.44, No.80, pp1-19. (In Persian)
 • AhmadiPour, Z and Lashgari, E. (2000). Geopolitical Challenges to Iran's Exploitation of its Interests in the Caspian, Journal of Central Eurasia Studies , Vol. 3, No. 6, pp1-18. (In Persian)
 • AmirAhmadian, B. (2005). Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan, Azeri View to Iran, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Printing & Publishing Center. (In Persian)
 • Amiri, M. (2006).Assessment of relations between Iran and the Republic of Azerbaijan in the twentieth century, Journal of Majlis & Rahbord, Vol. 13, No. 53, pp 239-279. (In Persian)
 • Asadikia, B. (1995). Republic of Azerbaijan, Tehran: State Department publications. (In Persian)
 • Ataei, F. (2012).Iran and the South Caucasus Countries, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.5, No. 10, pp 119-136. (In Persian)
 • Bahman, Sh. (2011). The impact of the Qarabakh conflict on the relations between Iran and the Republic of Azerbaijan, Quarterly of Aran Institute, Vol. 10, No.29, pp 112- 134.
 • Chaboki, O.B. (2009). Challenges of Iran-Azerbaijan Relations, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.3, No. 2, pp63-84. (In Persian)
 • Hopf, T. (2000), the Promise of Constructivism, International Relations: Critical Concepts in Political Science, London: Routledge.
 • Jackson, R. and Sorensen, J. (1999). Introduction to International Relaions, Oxford: Oxford University Press.
 • Kahl, C. (1999). Constructing a Separate Pease, Journal of Security Studies, Vol. 8, No. 3, pp1-12
 • Karami, J. (2004). Government identity and foreign policy, Journal of Foreign Policy, Vol. 18, No. 1, pp1-38. (In Persian)
 • Khosravi, M.R. (2007). The vacancy of active diplomacy, a look at the legal regime of the Caspian Sea, Tehran: Kargozaran Newspaoer, 2 January 2007. (In Persian)
 • Koulaei, E and Osouli, Gh. (2012). How to change security relations between Iran and Azerbaijan, Journal of Central Eurasia Studies, Vol.5, No. 11, pp 75-94. (In Persian)
 • Koulaei, E & Hafeznia, M.R. (2010).The Islamic of Iran and the South Caucasus Republice, Journal of Iranian Studies, Vol.43, No.3, pp 391-409. (In Persian)
 • Mojtahedzadeh, P., PourPouyan, H; and KarimiPour, Y. (2008). An Analysis of the Overlapping Areas of Geopolitical Realities in the Foreign Policies of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan, Journal of Human Science, Vol.12 , No.2, pp 213-255. (In Persian)
 • Moshir Zadeh, H. (2006). Evolution in international relations, Tehran: SAMT Publications. (In Persian)
 • Price, R.M and Reus-Smith, C. (1998). Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Construcitivism, European Journal of international Relations, Vol.4, No.3, pp 258- 274.
 • Seidi, M. (2009). Geopolitical Factors of the Azerbaijan Republic and Its Implications on Iran’s Security, Journal of Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 15, No. 65, pp 71-89. (In Persian)
 • Smith, S. (1997). New Approaches to international Relations Theory, the Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University press.
 • Vahedi, E. (2003). Azerbaijan's strategic assessment, Tehran: Institute of Contemporary Abrar studies and research Publications. (In Persian)
 • Zeb, R. (2005). US presence in Georgia and Azerbaijan and its impact on Iran and Russia, Tehran: State Department publications. (In Persian)
 • TaghvaeiNia, E. (2011). Pathology of Iran-Azerbaijan Relations, May 4, 2011, Access in: Iras. Ir/vdcvp8z. jh8pe9bbj.html

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdolreza ALİSHAHİ

Younes FOROUZAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA ALİSHAHİ, A., & FOROUZAN, Y. (2020). FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN RELATIONS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. Asya Studies, 4(13), 75-82. https://doi.org/10.31455/asya.497624