Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

REFLECTIONS OF THE BELT AND ROAD INITATIVE TO THE POST-PANDEMIC NEW WORLD ORDER IN THE CONTEXT OF ANDRE GUNDER FRANK’S “REORIENT”

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 13, 51 - 61, 30.09.2020
https://doi.org/10.31455/asya.767026

Öz

Contrary to the view that the West was superior to the East, put forward with the Eurocentric understanding of history during the period between 1400 and 1800, “ReOrient” put forward by Andre Gunder Frank is based on the fact that the China-based Asian economy was superior to the West in this period. In the same thesis, Frank discusses that the superiority established by the West at the end of the 18th century is temporary and that the Chinese-based Asian economies have been revived and effective in the world system the middle of the 20th century. The steps of China to open to foreign countries and to take place in the global economy after 1970 and as a result of this, China’s policies to encourage global investments have enabled China to develop and become a global economic power especially in the post-Cold War order. In addition, after the 1970s, the crisis of the US hegemony, the disintegration of the two-block world system and the harsh power applied by the USA in foreign policy positively affected the spread of global capital in Asia in terms of China and the hegemonic power of China in the 21st century.
This study aims to analyze the Belt and Road Initiative, which is one of the important approaches claiming to symbolize peace in the world, and which symbolizes the China’s economic development, its place in the global economy and the global power of China in recent years. China's position in the global economy will be explained in the study. The Belt and Road Initiative, one of the important approaches that symbolizes China's global power and claims to symbolize peace in the world, will be analyzed within the scope of the study. In the new world system after Covid-19, Andre Gunder Frank’s ReOrient and The Belt and Road Initiative that China.

Kaynakça

 • Akdağ, Z. (2019). Dünya-Sistemde Çin’in Yükselişinin Hegemonya Çevrimleri Yönünden Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aran, B. (2018). “ABD, Çin, Ticaret Savaşları ve Türkiye”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), https://www.tepav.org.tr/upload/files/15233482597.ABD__Cin__Ticaret_Savaslari_ve_ Turkiye.pdf. adresinden 30.04.2020 tarihinde erişildi.
 • Bajbai, P. (2020). “The 5 Largest Economies in the World and Their Growth in 2020”, Nasdaq, https://www.nasdaq.com/articles/the-5-largest- economies-in-the-world-and-their- growth-in-2020-2020-01-22 tarihinden 30.04.2020 tarihinde erişildi.
 • Brînză, A. (2020). “Some Say China’s Belt and Road Helped Create This Pandemic. Can It Prevent the Next One?”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2020/04/some- say-chinas-belt-and-road-helped-create-this-pandemic-can-it-prevent-the-next-one/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Cai, P. (2017). “Understanding China’s Belt and Road Initiative”, Lowy Institue, https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding- belt-and-road- initiative#_edn12 adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Campbell, K. M. ve Doshi, R. (2020). “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus- could-reshape-global-order adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Cox, R. W. (2011).Gramsci, Hegemony and İnternational Relations: An Essay in Method. S. Gill(Ed.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations içinde (ss. 49- 66). Toronto: Cambridge UniversityPress
 • Çakan, V. (2017). Yeni İpek Yolu Projesi: Beklentiler Sorunlar ve Gerçekler. Asya Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 35-52. Dilek, Ş., Özdemir, Z. B. ve İstikbal, D. (2019). Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri. İstanbul: SETA Yayınları.
 • Duchesne, R. Between Sinocentrism and Eurocentrism:Debating Andre Gunder Frank's Re- Orient: Global Economy in the Asian Age. Science&Society, 65: 4, 428-463.
 • Ekrem, N. H. (2003). Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası: 1950-2000. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Erdoğdu, K. (2020). “Kuşak ve Yol’dan Sağlık İpek Yolu’na”, Cumhuriyet Gazetesi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kusak-ve-yoldan-saglik- ipek-yoluna-1731437 adresinden 11.06.2020 tarihinde erişildi.
 • Foreign Policy (2020). “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Frank, A. G ve Gills, B. K. (1996). The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? New York: Routledge.
 • Frank, A. G. (2010). Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi (Çev. Kâmil Kurtul). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Görgen, A. (2020). “Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları Bağlamında COVID 19 Pandemisi Sonrası Dünya Düzeni”, KAFKASSAM, https://kafkassam.com/kuresellesme-ve-ulus-devlet-tartismalari- baglaminda-covid-19- pandemisi-sonrasi-dunya-duzeni.html adresinden 03.07.2020 tarihinde erişildi.
 • Güler, M. A. (2020). “The New World Order With New Values”, Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/the-new-world- order-with-new values?gallery_image=undefined#big adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Hasnat, S. F. ve Awan, Z. (2016). Shanghai Cooperation Organization as a Platform for Regional Understanding: Its Economic, Political and Security Potential. PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, 21 (1): 83-100.
 • Harrison, V. ve Palumbo, D. (2019). “Çin Halk Cumhuriyeti 70 Yaşında: 'Ekonomik Mucize' Nasıl Gerçekleşti?”, BBC, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-4988094 adresinden 20.04.2020 tarihinde erişildi.
 • İncekaya, G. (2020). “Uzmanlar Değerlendirdi: Koronavirüs Sonrası Dünya Düzeni”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uzmanlar- degerlendirdi-koronavirus- sonrasi-dunya-duzeni/1804092 adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • İnat, K. (2019). “Soğuk Savaş’ın Geri Dönüşü: “Ejderhanın Çevrelenmesi””, SETA, https://www.setav.org/soguk-savasin-geri-donusu-ejderhanin-cevrelenmesi/ adresinden 27.05.2020 tarihinde erişildi. İstikbal, D. (2019). “Asya Yüzyılı: Kuşak ve Yol Girişimi”, SETA, https://www.setav.org/asya- yuzyili-kusak-ve-yol-girisimi/ adresinden 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Karaca, R. K. (2012). Çin’in Değişen Enerji Stratejisinin Dış Politikasına Etkileri (1990-2010). Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9 (33): 93-118. Karagöl, E. T. (2017). Modern İpek Yolu Projesi. SETA Perspektif, 174: 1-7.
 • Kaya, M. (2019). ABD-Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2): 18-30.
 • Kiger, P. J. (2019). “Did Colonist s Give Infected Blankets to Native Americans as Biological Warfare?”, History, https://www.history.com/news/colonists-native-americans- smallpox-blankets adresinden 28.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Koboevic, Z., Kurtela, Z. ve Vujicic, S. (2018). The Maritime Silk Road and China’s Belt and Road Initiative. Naše More, 65 (2): 113-122. Kotan, C. (2016). Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 11-25.
 • Kulintsev, Y. V. (2018). The First Foreign Policy Outcomes of Implementing the Chinese Belt and Road Initiative in Eurasia. North-East Asia Strategic Issues, 15 (3): 193-206. Kurt, S. (2019). Neo-Gramşiyan Perspektiften Çin Halk Cumhuriyeti’nin Küresel Hegemonya Durumuna İlişkin Eko-Politik Bir Değerlendirme. SİYASAL: Journal of PoliticalSciences, 28 (1): 43-72.
 • Lancester, K., Rubin, M. ve Hooper, M.R. (2020). “Mapping China’s Health Silk Road”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/blog/mapping-chinas- health-silk- road adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • McBride, J. (2015). “Building the New Silk Road”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/backgrounder/building-new-silk-road adresinden 19.05.2020 tarihinde erişildi.
 • McBride, J. ve Chatzky, A. What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)? (2019, Ocak 4). Erişim Tarihi: 19.05.2020, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp.
 • Oktay, F. (2019). Çin: Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3.baskı.
 • Özdemir, M. (2020). “Covid-19 Pandemisi Sonrası Yeni Dünya Düzeni”, Anadolu Gençlik, http://www.anadolugenclik.com.tr/covid-19-pandemisi- sonrasi-yeni-dunya-duzeni-238 adresinden 22.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Özdağ, Ü. (2020). “Korona Salgını ve İki Kutuplu Dünya Kaosu (Özel Rapor)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, https://21yyte.org/tr/ozel-raporlar/korona- salgini-ve-i-ki-kutuplu- dunya-kaosu adresinden 18.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Özel, M. (2004). “Andre Gunder Frank: “21. Yüzyıl Asya’nındır!”, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=19&makaleid=3938 adresinden 01.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Panda, A. (2014). “Reflecting on China’s Five Principles, 60 Years Later”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on- chinas-five-principles-60-years-later/ adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Peköz, M. (2014). Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya ve Yükselen Çin. İstanbul: Pales Yayınları.
 • Reuters (2019). “China Belt and Road Power Investments Surge From 2014-2019: Study”, https://www.reuters.com/article/us-china- renewables-silkroad/china-belt-and- road-power-investments-surge-from-2014-2019- study-idUSKCN1UP093 adresinden 22.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Sherman, N. (2020). “US-ChinaTradeDeal: Winners and Losers”, BBC, https://www.bbc.com/news/business-51025464, adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Steil, B. ve Rocca, B. D. (2019). “Trump’s Trade War Puts “Belt and Road First”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/blog/trumps-trade-war-puts-belt-and- road-first adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Subaşıoğlu, D. (2017). Andre Gunder Frank ve Dünya Sistemi. Ankara: Karakum Yayınları.
 • Şanlı, O. (2020). Keynesyen Model Bağlamında Covıd-19 Pandemisinin Küresel Ekonomiye Muhtemel Etkileri: ABD Ve Çin Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7 (5): 597-634.
 • The World Bank. “GDP Growth (Annual %) – China, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=C N&start=2018 adresinden 27.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Toh, M. (2020). “China Just Agreedto Buy $200 Billion Worthff US Products”, CNN Business, https://edition.cnn.com/2020/01/16/business/us- china-phase-1-trade-deal- details/index.html adresinden 28.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tonchev, P. (2020). “The Belt and Road After COVID-19”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2020/04/the-belt-and-road-after-covid-19/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tuncel, C. O. (2018). “Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi”, Ekonomistler Platformu, https://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/7480 adresinden 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tüter, M. (2018). Çin Gücü: Statükoya Karşı Yeni Güç Arayışları. İstanbul: Kopernik Kitap.
 • Yiğenoğlu, K. (2018). Çin’in Tek Kuşak-Tek Yol Projesi ve Asya Altyapı Yatırım Bankası. Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3 (1): 10-28.
 • Woodruff, W. (2006). Modern Dünya Tarihi. (Çev. Hale Vardar ve Arda Vardar). İstanbul: Pozitif Yayınları.

ANDRE GUNDER FRANK’IN “YENİDEN DOĞU” TEZİ KAPSAMINDA TEK KUŞAK-TEK YOL PROJESİNİN SALGIN SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNE YANSIMALARI

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 13, 51 - 61, 30.09.2020
https://doi.org/10.31455/asya.767026

Öz

Andre Gunder Frank tarafından ortaya koyulan “Yeniden Doğu” tezi, 1400-1800 yılları arası dönemde Avrupa-merkezci tarih anlayışıyla yazılan ve Batı’nın Doğu’dan üstün olduğunu ifade eden görüşün aksine; söz konusu dönemde Çin merkezli Asya ekonomisinin Batı’dan üstün olduğu üzerine kuruludur. Frank’a göre Batı’nın 18. yüzyıl sonlarında kurduğu üstünlük geçici olup, 20. yüzyılın ortalarından itibaren Çin merkezli Asya ekonomileri, yeniden canlanarak dünya sisteminde etkin olacaklardır. Çin’in 1970 sonrası dışa açılarak küresel ekonomide yer edinmeye yönelik adımları ve bunun bir sonucu olarak küresel yatırımları teşvik edici politikaları, Çin’in kalkınmasına ve özellikle Soğuk Savaş sonrası oluşan düzende küresel bir ekonomik güç olmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca 1970 sonrası ABD hegemonyasının krize girmesi, iki bloklu dünya sisteminin dağılması ve ABD’nin dış politikada uyguladığı sert güç, küresel sermayenin Çin özelinde Asya’da yaygınlaşması ve 21. Yüzyılda Çin’in hegemonik güç olmasını olumlu etkilemiştir.
Bu çalışma Frank tarafından ileri sürülen Yeniden Doğu adlı tezin, küresel gelişmeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Çin’in küresel ekonomideki konumu açıklanacak ve dünyada barışı simgelediğini iddia eden önemli yaklaşımlardan biri olan Tek Kuşak Tek Yol Projesi çalışma kapsamında analiz edilecektir. Covid-19 sonrası yeni dünya sisteminde Frank’ın Yeniden Doğu tezi ile Çin’in dünyaya barış olarak iddia ettiği Tek Kuşak ve Tek Yol Projesi çalışma kapsamında değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Akdağ, Z. (2019). Dünya-Sistemde Çin’in Yükselişinin Hegemonya Çevrimleri Yönünden Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aran, B. (2018). “ABD, Çin, Ticaret Savaşları ve Türkiye”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), https://www.tepav.org.tr/upload/files/15233482597.ABD__Cin__Ticaret_Savaslari_ve_ Turkiye.pdf. adresinden 30.04.2020 tarihinde erişildi.
 • Bajbai, P. (2020). “The 5 Largest Economies in the World and Their Growth in 2020”, Nasdaq, https://www.nasdaq.com/articles/the-5-largest- economies-in-the-world-and-their- growth-in-2020-2020-01-22 tarihinden 30.04.2020 tarihinde erişildi.
 • Brînză, A. (2020). “Some Say China’s Belt and Road Helped Create This Pandemic. Can It Prevent the Next One?”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2020/04/some- say-chinas-belt-and-road-helped-create-this-pandemic-can-it-prevent-the-next-one/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Cai, P. (2017). “Understanding China’s Belt and Road Initiative”, Lowy Institue, https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding- belt-and-road- initiative#_edn12 adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Campbell, K. M. ve Doshi, R. (2020). “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus- could-reshape-global-order adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Cox, R. W. (2011).Gramsci, Hegemony and İnternational Relations: An Essay in Method. S. Gill(Ed.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations içinde (ss. 49- 66). Toronto: Cambridge UniversityPress
 • Çakan, V. (2017). Yeni İpek Yolu Projesi: Beklentiler Sorunlar ve Gerçekler. Asya Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 35-52. Dilek, Ş., Özdemir, Z. B. ve İstikbal, D. (2019). Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri. İstanbul: SETA Yayınları.
 • Duchesne, R. Between Sinocentrism and Eurocentrism:Debating Andre Gunder Frank's Re- Orient: Global Economy in the Asian Age. Science&Society, 65: 4, 428-463.
 • Ekrem, N. H. (2003). Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası: 1950-2000. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Erdoğdu, K. (2020). “Kuşak ve Yol’dan Sağlık İpek Yolu’na”, Cumhuriyet Gazetesi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kusak-ve-yoldan-saglik- ipek-yoluna-1731437 adresinden 11.06.2020 tarihinde erişildi.
 • Foreign Policy (2020). “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Frank, A. G ve Gills, B. K. (1996). The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? New York: Routledge.
 • Frank, A. G. (2010). Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi (Çev. Kâmil Kurtul). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Görgen, A. (2020). “Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları Bağlamında COVID 19 Pandemisi Sonrası Dünya Düzeni”, KAFKASSAM, https://kafkassam.com/kuresellesme-ve-ulus-devlet-tartismalari- baglaminda-covid-19- pandemisi-sonrasi-dunya-duzeni.html adresinden 03.07.2020 tarihinde erişildi.
 • Güler, M. A. (2020). “The New World Order With New Values”, Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/the-new-world- order-with-new values?gallery_image=undefined#big adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Hasnat, S. F. ve Awan, Z. (2016). Shanghai Cooperation Organization as a Platform for Regional Understanding: Its Economic, Political and Security Potential. PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, 21 (1): 83-100.
 • Harrison, V. ve Palumbo, D. (2019). “Çin Halk Cumhuriyeti 70 Yaşında: 'Ekonomik Mucize' Nasıl Gerçekleşti?”, BBC, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-4988094 adresinden 20.04.2020 tarihinde erişildi.
 • İncekaya, G. (2020). “Uzmanlar Değerlendirdi: Koronavirüs Sonrası Dünya Düzeni”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uzmanlar- degerlendirdi-koronavirus- sonrasi-dunya-duzeni/1804092 adresinden 23.05.2020 tarihinde erişildi.
 • İnat, K. (2019). “Soğuk Savaş’ın Geri Dönüşü: “Ejderhanın Çevrelenmesi””, SETA, https://www.setav.org/soguk-savasin-geri-donusu-ejderhanin-cevrelenmesi/ adresinden 27.05.2020 tarihinde erişildi. İstikbal, D. (2019). “Asya Yüzyılı: Kuşak ve Yol Girişimi”, SETA, https://www.setav.org/asya- yuzyili-kusak-ve-yol-girisimi/ adresinden 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Karaca, R. K. (2012). Çin’in Değişen Enerji Stratejisinin Dış Politikasına Etkileri (1990-2010). Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9 (33): 93-118. Karagöl, E. T. (2017). Modern İpek Yolu Projesi. SETA Perspektif, 174: 1-7.
 • Kaya, M. (2019). ABD-Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2): 18-30.
 • Kiger, P. J. (2019). “Did Colonist s Give Infected Blankets to Native Americans as Biological Warfare?”, History, https://www.history.com/news/colonists-native-americans- smallpox-blankets adresinden 28.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Koboevic, Z., Kurtela, Z. ve Vujicic, S. (2018). The Maritime Silk Road and China’s Belt and Road Initiative. Naše More, 65 (2): 113-122. Kotan, C. (2016). Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 11-25.
 • Kulintsev, Y. V. (2018). The First Foreign Policy Outcomes of Implementing the Chinese Belt and Road Initiative in Eurasia. North-East Asia Strategic Issues, 15 (3): 193-206. Kurt, S. (2019). Neo-Gramşiyan Perspektiften Çin Halk Cumhuriyeti’nin Küresel Hegemonya Durumuna İlişkin Eko-Politik Bir Değerlendirme. SİYASAL: Journal of PoliticalSciences, 28 (1): 43-72.
 • Lancester, K., Rubin, M. ve Hooper, M.R. (2020). “Mapping China’s Health Silk Road”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/blog/mapping-chinas- health-silk- road adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • McBride, J. (2015). “Building the New Silk Road”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/backgrounder/building-new-silk-road adresinden 19.05.2020 tarihinde erişildi.
 • McBride, J. ve Chatzky, A. What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)? (2019, Ocak 4). Erişim Tarihi: 19.05.2020, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp.
 • Oktay, F. (2019). Çin: Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3.baskı.
 • Özdemir, M. (2020). “Covid-19 Pandemisi Sonrası Yeni Dünya Düzeni”, Anadolu Gençlik, http://www.anadolugenclik.com.tr/covid-19-pandemisi- sonrasi-yeni-dunya-duzeni-238 adresinden 22.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Özdağ, Ü. (2020). “Korona Salgını ve İki Kutuplu Dünya Kaosu (Özel Rapor)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, https://21yyte.org/tr/ozel-raporlar/korona- salgini-ve-i-ki-kutuplu- dunya-kaosu adresinden 18.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Özel, M. (2004). “Andre Gunder Frank: “21. Yüzyıl Asya’nındır!”, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=19&makaleid=3938 adresinden 01.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Panda, A. (2014). “Reflecting on China’s Five Principles, 60 Years Later”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on- chinas-five-principles-60-years-later/ adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Peköz, M. (2014). Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya ve Yükselen Çin. İstanbul: Pales Yayınları.
 • Reuters (2019). “China Belt and Road Power Investments Surge From 2014-2019: Study”, https://www.reuters.com/article/us-china- renewables-silkroad/china-belt-and- road-power-investments-surge-from-2014-2019- study-idUSKCN1UP093 adresinden 22.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Sherman, N. (2020). “US-ChinaTradeDeal: Winners and Losers”, BBC, https://www.bbc.com/news/business-51025464, adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Steil, B. ve Rocca, B. D. (2019). “Trump’s Trade War Puts “Belt and Road First”, Council on Foreign Relations (CFR), https://www.cfr.org/blog/trumps-trade-war-puts-belt-and- road-first adresinden 25.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Subaşıoğlu, D. (2017). Andre Gunder Frank ve Dünya Sistemi. Ankara: Karakum Yayınları.
 • Şanlı, O. (2020). Keynesyen Model Bağlamında Covıd-19 Pandemisinin Küresel Ekonomiye Muhtemel Etkileri: ABD Ve Çin Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7 (5): 597-634.
 • The World Bank. “GDP Growth (Annual %) – China, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=C N&start=2018 adresinden 27.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Toh, M. (2020). “China Just Agreedto Buy $200 Billion Worthff US Products”, CNN Business, https://edition.cnn.com/2020/01/16/business/us- china-phase-1-trade-deal- details/index.html adresinden 28.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tonchev, P. (2020). “The Belt and Road After COVID-19”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2020/04/the-belt-and-road-after-covid-19/ adresinden 24.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tuncel, C. O. (2018). “Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi”, Ekonomistler Platformu, https://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/7480 adresinden 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Tüter, M. (2018). Çin Gücü: Statükoya Karşı Yeni Güç Arayışları. İstanbul: Kopernik Kitap.
 • Yiğenoğlu, K. (2018). Çin’in Tek Kuşak-Tek Yol Projesi ve Asya Altyapı Yatırım Bankası. Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3 (1): 10-28.
 • Woodruff, W. (2006). Modern Dünya Tarihi. (Çev. Hale Vardar ve Arda Vardar). İstanbul: Pozitif Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan Hüseyin AKKAŞ 0000-0002-1401-3131

Mustafa Kemal ÖZTOPAL

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 9 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA AKKAŞ, H. H., & ÖZTOPAL, M. K. (2020). ANDRE GUNDER FRANK’IN “YENİDEN DOĞU” TEZİ KAPSAMINDA TEK KUŞAK-TEK YOL PROJESİNİN SALGIN SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNE YANSIMALARI. Asya Studies, 4(13), 51-61. https://doi.org/10.31455/asya.767026