Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Biomorphism in The Works of Joan Miro in The Context of Surrealism

Yıl 2021, Sayı: 1, 21 - 31, 29.09.2021

Öz

Joan Miro, known for her surrealist paintings, produced her works, in which a child scribbled
unconscious, shapes and lines randomly and without aesthetic concern. Much influenced by the subconscious
and dreams, the artist has been seen as the first representative of automatism in the field of art. In Miro's works,
the effects of the artist's past life can be traced. Some of the forms he used in his works are a mirror of the
subconscious reflection of nature in his daily life. The artist reflected the subconscious world in his works,
completely eliminating his own logic and external perceptions. The biomorphism seen in Miro's works
influenced many different art disciplines and artists, as well as surrealist artists. This research is a study of the
biomorphic forms created by Joan Miro in the art movement of surrealism through automatism and
subconscious method through the works of the artist. The works by Joan Miro are considered how the artist
treats biomorphic forms in the context of the current of Surrealism in relation to automatism and the
subconscious. Qualitative research method was used in the research and in this context, literature on the subject
was examined, visual sources were examined and readings were made through biomorphic forms in the works
of the artist. The data obtained were examined within the art movement of surrealism.

Kaynakça

 • Akbulut, D. (2016). Sanatta siyasal söylem. Kültür Ajans Yayınları.
 • Akarsu, P. (2010). Sürrealizm ve Rüya. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çağna, E. (2016). Sinema-Resim ilişkisi bağlamında Sürrealizm ve Luis Bunuel Sineması. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı.
 • Dönmez, N. (2014). Freud’un Düş Kuramları ve Sürrealistler. Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erenler, E. (1997). Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi. Yem Yayınları, 1. Cilt.
 • Grzymkowski, E. (2015). Sanat 101. (Çev. Orhan Düz). Sel Yayınları.
 • Gombrıch, E. (2002). Sanatın öyküsü. (Çev. Erol Erduran – Ömer Erduran). 3. Baskı. Remzi Kitabevi
 • Göğebakan, Y. and Kılınç, E. (2020). Empresyonizm, Kübizm, Sürrealizm ve Ekspresyonizmde tarz olarak soyutlama. İnönü Üniversitesi, Gsf Sanat Dergisi.
 • Johnson, J. (1941). Joan Miro. The Museum of Modern Art.
 • Mert, O. (2017). Modern sanatta biyomorfik soyutlama stili. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı.
 • Miro, J. (2016). Düşlerimin rengi bu Georges Raillard ile söyleşiler. (Çev. Alp Tümertekin). Yapı Kredi Yayınları, S:52-53-54.
 • Passeron, R. (1982). Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi. (Çev. Sezer Tansuğ). Remzi Kitapevi.
 • Sakıp Sabancı Müzesi. (2014). Joan Miro kadınlar, kuşlar, yıldızlar. Mas Maatbacılık.
 • Serin, E. (2013). Biyomorfik- Organik formlar ve mekândaki algıları. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü.
 • Thomson, L. (2015). Sürreaslistler- ayrıntıda sanat. (Çev.Ali Bektay). İş Bankası Kültür Yayınları, S: 60-61-62
 • Uysal, Ü. (2019). Resim sanatında belirlenen biyomorfik yansımalar. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Yeniay, M. (2013) Öteki bilinç: Gerçeküstücülük ve ikinci yeni. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Tezi.

Sürrealizm Bağlamında Joan Miro Eserlerinde Biyomorfizm

Yıl 2021, Sayı: 1, 21 - 31, 29.09.2021

Öz

Kaynakça

 • Akbulut, D. (2016). Sanatta siyasal söylem. Kültür Ajans Yayınları.
 • Akarsu, P. (2010). Sürrealizm ve Rüya. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çağna, E. (2016). Sinema-Resim ilişkisi bağlamında Sürrealizm ve Luis Bunuel Sineması. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı.
 • Dönmez, N. (2014). Freud’un Düş Kuramları ve Sürrealistler. Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erenler, E. (1997). Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi. Yem Yayınları, 1. Cilt.
 • Grzymkowski, E. (2015). Sanat 101. (Çev. Orhan Düz). Sel Yayınları.
 • Gombrıch, E. (2002). Sanatın öyküsü. (Çev. Erol Erduran – Ömer Erduran). 3. Baskı. Remzi Kitabevi
 • Göğebakan, Y. and Kılınç, E. (2020). Empresyonizm, Kübizm, Sürrealizm ve Ekspresyonizmde tarz olarak soyutlama. İnönü Üniversitesi, Gsf Sanat Dergisi.
 • Johnson, J. (1941). Joan Miro. The Museum of Modern Art.
 • Mert, O. (2017). Modern sanatta biyomorfik soyutlama stili. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı.
 • Miro, J. (2016). Düşlerimin rengi bu Georges Raillard ile söyleşiler. (Çev. Alp Tümertekin). Yapı Kredi Yayınları, S:52-53-54.
 • Passeron, R. (1982). Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi. (Çev. Sezer Tansuğ). Remzi Kitapevi.
 • Sakıp Sabancı Müzesi. (2014). Joan Miro kadınlar, kuşlar, yıldızlar. Mas Maatbacılık.
 • Serin, E. (2013). Biyomorfik- Organik formlar ve mekândaki algıları. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü.
 • Thomson, L. (2015). Sürreaslistler- ayrıntıda sanat. (Çev.Ali Bektay). İş Bankası Kültür Yayınları, S: 60-61-62
 • Uysal, Ü. (2019). Resim sanatında belirlenen biyomorfik yansımalar. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Yeniay, M. (2013) Öteki bilinç: Gerçeküstücülük ve ikinci yeni. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serkan İLDEN Bu kişi benim 0000-0002-9347-3733

Büşra Nur CENGİZ Bu kişi benim 0000-0002-8575-6207

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 11 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İLDEN, S., & CENGİZ, B. N. (2021). Biomorphism in The Works of Joan Miro in The Context of Surrealism. Art Time(1), 21-31.