Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 46 - 54 2020-12-31

WALSH’S THEORETICAL POINT OF VIEW ON FAMILY RESILIENCE
WALSH’UN AİLENİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÜZERİNE KURAMSAL BAKIŞ AÇISI

Özden TURGUT [1]


This review aims to introduce Walsh’s theoretical point of view on family resilience. Froma Walsh has developed a theoretical approach on “family” as a resilient structure. She has simultaneously approached both the resiliency of the individuals making up the family and an integrated monolith of individuals together. She has also suggested to see the challenges that the family is coming face to face as opportunities for the family to go forward. In this regard, the family is analysed both on an ecological and developmental point of view. The claim does not tell that the family is never hurt. On the contrary, this theoretical point of view tells that the family can adapt the difficult situations by a flexible attitude. Every challenge the family has faced would teach something that can be used by the family afterwards. This is a literature review that aims to focus on Walsh’s approach to the concept “family resilience.”
Bu çalışmada, Walsh’un ailenin kendini toparlama gücü konusundaki kuramsal bakış açısı sunulmaktadır. Froma Walsh, aileyi kendini toparlayabilen bir bütün olarak ele alan bir kuram geliştirmiştir. Bu kapsamda, hem tek tek aile bireylerinin kendini toparlama güçlerini, hem de tek bir yapı olarak ailenin güçlü yönlerini vurgulamış, karşılaşılan sınayıcı olayları da ailenin gelişmesi için birer fırsat olarak görmeyi önermiştir. Buna göre aile hem ekolojik hem de gelişimsel bir bakış açısı ile incelenmektedir. Ayrıca ailenin karşı karşıya kaldığı travmatik durumlara karşı incinmezliği olduğu öne sürülmemektedir. Aksine, ailenin kendini toparlama gücü, ailenin, karşılaştığı durumları uyum sağlayarak karşıladığı, esnek bir duruş sergilediği ve yıpratıcı süreçlerden en az hasarla çıkmayı başarabildiği bir psikolojik süreçtir. Bu süreç, aileyi sadece şu anki sorunlarla başa çıkabilmekte değil, gelecekte karşı karşıya kalabileceği başka sorunları da ele alabilecek güce eriştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derleme çalışmasında, Walsh’un geliştirmiş olduğu bakış açısı, alan yazın taraması yapılarak ele alınmakta ve tanıtılmaktadır.
 • Boyle, P.A., Buchman, A.S., Barnes, L.L., & Bennett, D.A. (2010). Effect of a purpose in life on risk of incident Alzheimer disease and mild cognitive impairment in community-dwelling older persons, Archives of General Psychiatry, 67(3), 304-310.
 • Rolland, J.S., & Walsh, F. (2006). Facilitating family resilience with childhood illness and disability, Curr Opin Pediatr, 18, 527-538.
 • Walsh, F. (1979). Breaching of family generation boundariesby schizophrenics, disturbed and normals, International Journal of Family Therapy, 1(3), 254-275.
 • Walsh, F. (1996). Family resilience: A concept and its application, Fam Proc, 35, 261-281.
 • Walsh, F. (2002a). Bouncing forward: Resilience in the aftermath of September 11, Fam Proc, 41, 34-36.
 • Walsh, F. (2002b). A family resilience framework: Innovative practice applications, Family Relations, 51(2), 130-137.
 • Walsh, F. (2003a). Crisis, trauma, and challenge: A relational resilience approach for healing, transformation, and growth, Smith College Studies in Social Work, 74(1), 49-71.
 • Walsh, F. (2003b). Family resilience: A framework for clinical practice, Family Process, 42(1), 1-18.
 • Walsh, F. (2007). Traumatic loss and major disasters: Strengthening family and community resilience, Fam Proc, 46, 207-227.
 • Walsh, F. (2010). Spiritual diversity: Multifaith perspectives in family therapy, Family Process, 49, 330-348.
 • Walsh, F. (2011). Family therapy: Systemic approaches to practice; “Theory and practice in clinical social work” içinde; Ed.: J. Brandell; ss.153-178. Sage.
 • Walsh, F. (2012). Family resilience: Strengths forged through adversity. “Normal family processes” içinde; Ed.: F. Walsh; ss. 399-427. 4th Ed. New York: Guilford Press.
 • Walsh, F. (2016a). Families in later life: Challenges, opportunities, and resilience. “The expanding family life cycle: Individual, family and social perspectives” içinde; Eds.: M.McGoldrick, B. Carter ve N. G. Preto; ss. 339-359. 5. Bs. New York: Pearson.
 • Walsh, F. (2016b). Family resilience: A developmental systems framework, European Journal of Developmental Psychology, 13(3), 313-324.
 • Walsh, F. (2017). Aile dayanıklılığı: Sıkıntılarla dövülmüş güçlü yönler. “Normal aile süreçleri” içinde; ss.409-438. Ed.: F. Walsh. 4. Baskıdan çeviri. Çev.Ed.: M.Kaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Walsh, F., & Scheinkman, M. (1989). (Fe)male: The hidden gender dimension in models of family therapy. “Women in families” içinde; Ed.: M. McGoldrick, C.M. Anderson ve F. Walsh, ss. 16-41. New York: Norton.
Birincil Dil tr
Konular Aile Çalışmaları
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3620-8869
Yazar: Özden TURGUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 12 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Turgut, Ö . (2020). WALSH’UN AİLENİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÜZERİNE KURAMSAL BAKIŞ AÇISI . Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 46-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atakad/issue/59269/792065