Arşiv

2021
Cilt: 27 Sayı: 47
Ekim 2021 Son Sayı
2020
2019
Sayı: 43
Ekim 2019
Sayı: 42
Mart 2019
2018
Sayı: 41
Ekim 2018
Sayı: 40
Nisan 2018
2017
Sayı: 39
Aralık 2017
Sayı: 38
Mayıs 2017
2016
Sayı: 37
Aralık 2016
Sayı: 36
Ağustos 2016
2015
Sayı: 35
Ocak 2016
Sayı: 34
Eylül 2015
2014
Sayı: 33
Haziran 2015
Sayı: 32
Ocak 2015
2013
Sayı: 31
Mayıs 2014
Sayı: 30
Kasım 2013
2012
Sayı: 29
Kasım 2013
Sayı: 28
Kasım 2013
2010
Sayı: 25
Şubat 2011
Sayı: 24
Şubat 2011
2009
Sayı: 23
Mart 2010
Sayı: 22
Mart 2010
2008
Sayı: 20
Mart 2010
Sayı: 21
Mart 2010
2007
Sayı: 18
Mart 2010
Sayı: 19
Mart 2010
2006
Sayı: 6
Mart 2010
Sayı: 16
Mart 2010
Sayı: 17
Mart 2010
2005
Sayı: 15
Mart 2010
Sayı: 14
Mart 2010
2004
Sayı: 13
Mart 2010
Sayı: 12
Mart 2010
2003
Sayı: 11
Mart 2010
Sayı: 10
Mart 2010
2002
Sayı: 9
Mart 2010
Sayı: 8
Mart 2010
2001
Sayı: 7
Mart 2010
1999
Sayı: 5
Mart 2010
1998
Sayı: 4
Mart 2010
1996
Sayı: 3
Mart 2010
1995
Sayı: 1
Mart 2010
Sayı: 2
Mart 2010

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.