Arşiv

2021
2020
2019
Sayı: 43
26.10.2019
Sayı: 42
26.03.2019
2018
Sayı: 41
24.10.2018
Sayı: 40
28.04.2018
2017
Sayı: 39
6.12.2017
Sayı: 38
29.05.2017
2016
Sayı: 37
22.12.2016
Sayı: 36
29.08.2016
2015
Sayı: 35
6.01.2016
Sayı: 34
1.09.2015
2014
Sayı: 33
9.06.2015
Sayı: 32
13.01.2015
2013
Sayı: 31
2.05.2014
Sayı: 30
26.11.2013
2012
Sayı: 29
26.11.2013
Sayı: 28
26.11.2013
2010
Sayı: 24
17.02.2011
Sayı: 25
17.02.2011
2009
Sayı: 23
12.03.2010
Sayı: 22
1.03.2010
2008
Sayı: 20
1.03.2010
Sayı: 21
1.03.2010
2007
Sayı: 19
1.03.2010
Sayı: 18
1.03.2010
2006
Sayı: 6
2.03.2010
Sayı: 16
1.03.2010
Sayı: 17
1.03.2010
2005
Sayı: 14
4.03.2010
Sayı: 15
4.03.2010
2004
Sayı: 13
4.03.2010
Sayı: 12
3.03.2010
2003
Sayı: 11
3.03.2010
Sayı: 10
3.03.2010
2002
Sayı: 8
3.03.2010
Sayı: 9
3.03.2010
2001
Sayı: 7
3.03.2010
1999
Sayı: 5
2.03.2010
1998
Sayı: 4
2.03.2010
1996
Sayı: 3
2.03.2010
1995
Sayı: 1
2.03.2010
Sayı: 2
2.03.2010

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.