BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ

Yıl 2004, Cilt: 3 Sayı: 1, - , 17.02.2010

Öz

Bu çalışma öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının ikinci dil öğrenimindeki önemini açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı gereği, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Eğitim Merkezinde Türkçe’yi İkinci Dil Olarak öğrenen Türki öğrencilere, öğrenci tutum ve motivasyonları hakkında bilgi edinmek üzere, Gardner (1985)’dan uyarlanan "Tutum ve Güdüsel Yoğunluk Ölçeği" verilmiştir. Çalışmanın sonunda; 1. Türki öğrencilerin başarısı ile Türkçe öğrenmeye karşı tutumları arasındaki ilişki oldukça düşük (r=.05) olduğu gözlenmiş, 2. Türki öğrencilerin başarısı ile Türkçe öğrenmede ortaya koydukları güdüsel yoğunlukları arasında ilişki görülmemiştir (r=.04), ancak 3. Türki öğrencilerin başarısı ile Türkçe öğrenme amaçları arasındaki ilişki oldukça düşüktür (r= -.18). Çalışmanın sonuçlarına göre bazı önerilerde de bulunulmuştur.

 

This study tries to explore the fact that attitude and motivation plays an important role in learning a second language. For the purpose of the study, a questionnaire on student motivation and attitude towards learning a second language (Gardner, 1985) was administered to Turkic learners learning Turkish as a Second Language at Ankara University TÖMER Language Centre. At the end of the study, 1.the relationship between the achievement of Turkic students and their attitudes towards learning Turkish was found r=.05, 2. the relationship between the achievement of Turkic students and their motivation was found r=.04, but 3. a very low correlation was observed between the purposes of the learners and their achievement (r=.18). According to the results of this study, some recommendations were made.

Yıl 2004, Cilt: 3 Sayı: 1, - , 17.02.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif SARIÇOBAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SARIÇOBAN, A. (2010). TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1).

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.