BibTex RIS Kaynak Göster

OYUNLARIN ÖĞRENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Yıl 2004, Cilt: 4 Sayı: 2, - , 17.02.2010

Öz

Bu çalışma dil öğretiminde oyunların ELT sınıflarındaki rolü ve öğrenenlerin başarı düzeylerini artırıp artırmadığı ile ilgilidir.
Dil öğretimi sadece konferans verir gibi dersi anlatmak ve öğrencilere dersi dinletmek anlamına gelmez. Bu itibarla öğrenciler öğretmenlerin sadece dinleyicileri ve ders kitaplarının kölesi olmamalı, öğretmen ise sınıftaki herkesin derse katılabilmesi ve motive olması için bilgiyi oyunlar yoluyla aktarmalıdır. Hatta çekingen ve gönülsüz öğrencilerin bunu yapabilmeleri için yeterli ölçüde cesaret sahibi olmalarını sağlamalıdır. Böylece sınıftaki herkes öğreticinin baskı ve zorlaması olmaksızın derse katılabilir.

Anahtar Kelimeler: Oyunlar, Öğrenme ve öğretme amaçlı oyunlar, Dil öğretimi.

 

Abstract: This study is intented to identify the role of teaching games in ELT (English Language Teaching) classes and to find out whether it can contribute to the success of the learners.
Teaching a language does not only mean lecturing a lesson and setting the students to listen to the teachers. Instead of being only the listener of the teachers and the slave of the course books, the teacher can convey the information through games so that it can motivate the learners and make everyone in the class be a participant to join the lesson. Even the shy and unvolunteer ones may develop enough courage to do that. Thus, everybody in the class can participate in the lesson without any force and threat of the course teacher.

Key Words: Games, Plays and Games to teach and learn, Language teaching.

Yıl 2004, Cilt: 4 Sayı: 2, - , 17.02.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

A. Osman ENGİN Bu kişi benim

M. Ali SEVEN Bu kişi benim

V. Nuri TURHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ENGİN, A. O., SEVEN, M. A., & TURHAN, V. N. (2010). OYUNLARIN ÖĞRENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2).

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.