BibTex RIS Kaynak Göster

FÂRÂBÎ’DE İNSAN - DEVLET İLİŞKİSİ

Yıl 2006, Cilt: 7 Sayı: 1, 21 - 37, 18.02.2010

Öz

Farabi’ye göre siyaset; bilimdir, sanattır ve bilgeliktir. İnsan siyasi bir
varlıktır. Tek başına yaşayamaz. İnsan, en üst siyasi teşkilat olan devleti
kurabilecek kabiliyettedir. O, siyaset bilimini, bilgeliğini ve sanatını hem insanın
tabii/doğal hayatı ve hem de toplumsal hayatıyla ilgili doğuştan gelen yetenekleri,
kazanımları ve birikimleri üzerine kurar. Onun siyaset anlayışı insan merkezlidir.
İnsan toplulukları, devlet kuracak siyasi kurum ve kuruluşları tamamlayamazsa bu
topluluk eksik topluluk olarak kalır. Tam topluluk olunca medine/il/devlet
kurulur. Devletlerin yapısı ve amacı farklılık arz etmektedir. Siyasi düzen kainat
düzeninin bir benzerliğini gösterir. Devlet kuruluş amacıyla erdemli ya da
erdemsiz olur. Devletin amacını belirleyen o devleti kuran devlet başkanını görüş
ve düşüncesidir. Siyasetin temel amacı, insanın kalıcı en yüce mutluluğu temel
almalıdır. Devleti ilk kuran kişi Reisü’l evvel / İlk Başkan’dır. Erdemlilik amacı
üzerine kurulan devlet, El- Medinetü’l Fazıla/ Erdemli devlettir ve bu devletin
kurucusu da er- Reisü’l Fazıla/Erdemle Başkan adını alır. Bu devletin kuruluşuna
ve kurumsallaşmasına katkıda bulunan birey, aile, köy, kent erdemlilik sıfatını
alır. Erdemsiz devletler de kendi arasında çok çeşitli adlarla adlandırılmaktadır.

Yıl 2006, Cilt: 7 Sayı: 1, 21 - 37, 18.02.2010

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zübeyr Kars Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kars, Z. (2010). FÂRÂBÎ’DE İNSAN - DEVLET İLİŞKİSİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 21-37.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.