BibTex RIS Kaynak Göster

ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ

Yıl 2008, Cilt: 11 Sayı: 1, 229 - 248, 18.02.2010

Öz

Biz, bu çalışmada, seçili iki şairde ateş üzerine kurulmuş söylemleri
çözümlemeyi denedik. İnce ayrıntılar üzerinde yoğunlaşarak Ece Ayhan
üzerindeki, Arthur Rimbaud etkisini göstermeye çalıştık. Bir yandan çarpıcı
benzerlikleri, diğer yandan farklılıkları çözümledik. Her iki şairde, belirli
ölçülerde dili bozmayı; yani, dilin iç yapısıyla oynamayı göze alarak daha baştan
şiirdeki değişimci yanın temsilcileri olmuşlardır. Her iki şair de, ateş’ten yola
çıkarak, tutarlı bir mantığa göre sırasıyla ateşin etkisindeki diğer yapıları konu
alan şiirler yazmışlardır.

Kaynakça

 • Ayhan, Ece., Aynalı Denemeler Ya da Yalyanak Bir Türkçeyledir, YKY, İstanbul, 1995.
 • …………..., Başıbozuk Günceler, YKY, İstanbul, 1993.
 • …………..., Bütün Yort Savul’lar , YKY, İstanbul, 1994.
 • …………..., Sivil Denemeler Kara, YKY, İstanbul, 1998.
 • Rımbaud, Arthur., Oeuvres Complètes, Après le Déluge, NRF Gallimard, Paris, 1972.
 • …………..., Cehennemde Bir Mevsim/ Illuminations, Özdemir İnce çevirisi, Can Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Batur, Enis., Başkalaşımlar, I-X, YKY, İstanbul, 2000.
 • …………..., Başkalaşımlar, XI-XX, YKY, İstanbul, 2000.
 • Bachelard, Gaston., La Psychanalyse du Feu, Collection idées, nrf, Gallimard, Paris, 1949, (Ateşin Psikanalizi, Aytaç Yiğit Çevirisi, Bağlam, İstanbul, 1995.)
 • Chevalıer, Jean&Gheerbrant, Alain., Dictionnaire Des Symboles, Editions Robert Laffont S.A et Editions Jupiter, Paris, 1982.
 • Demir, Ömer&Acar, Mustafa., Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1997.
 • Dictionnaire Des Personnages, Société d’Edition de Dictionnaires et Encyclopédies, Paris, 1970.
 • Erhat, Azra., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.
 • Frankofoni, Ortak Kitap No: 4, Rimbaud Özel Bölümü, Dossier Rimbaud, Şafak Matbaası, Ankara, 1992.
 • Glancıer, Anne&Bernard, Michel-Georges., Pscychanalyse et Critique littéraire, Edouard Privat, Editeur, Toulouse, 1979.
 • Heıdegger, Martin., Sanat Eserinin Kökeni, Fatih Tepebaşılı çevirisi, Babil, Erzurum, 2003.
 • Kanık, Orhan Veli, Fransız Şiiri Antolojisi, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1963.
 • Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Montréal, Canada, 1993.
 • Saraç, Tahsin., Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, İstanbul, 1989.
 • TDK- Türkçe Sözlük, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1983.
Yıl 2008, Cilt: 11 Sayı: 1, 229 - 248, 18.02.2010

Öz

Kaynakça

 • Ayhan, Ece., Aynalı Denemeler Ya da Yalyanak Bir Türkçeyledir, YKY, İstanbul, 1995.
 • …………..., Başıbozuk Günceler, YKY, İstanbul, 1993.
 • …………..., Bütün Yort Savul’lar , YKY, İstanbul, 1994.
 • …………..., Sivil Denemeler Kara, YKY, İstanbul, 1998.
 • Rımbaud, Arthur., Oeuvres Complètes, Après le Déluge, NRF Gallimard, Paris, 1972.
 • …………..., Cehennemde Bir Mevsim/ Illuminations, Özdemir İnce çevirisi, Can Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Batur, Enis., Başkalaşımlar, I-X, YKY, İstanbul, 2000.
 • …………..., Başkalaşımlar, XI-XX, YKY, İstanbul, 2000.
 • Bachelard, Gaston., La Psychanalyse du Feu, Collection idées, nrf, Gallimard, Paris, 1949, (Ateşin Psikanalizi, Aytaç Yiğit Çevirisi, Bağlam, İstanbul, 1995.)
 • Chevalıer, Jean&Gheerbrant, Alain., Dictionnaire Des Symboles, Editions Robert Laffont S.A et Editions Jupiter, Paris, 1982.
 • Demir, Ömer&Acar, Mustafa., Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1997.
 • Dictionnaire Des Personnages, Société d’Edition de Dictionnaires et Encyclopédies, Paris, 1970.
 • Erhat, Azra., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.
 • Frankofoni, Ortak Kitap No: 4, Rimbaud Özel Bölümü, Dossier Rimbaud, Şafak Matbaası, Ankara, 1992.
 • Glancıer, Anne&Bernard, Michel-Georges., Pscychanalyse et Critique littéraire, Edouard Privat, Editeur, Toulouse, 1979.
 • Heıdegger, Martin., Sanat Eserinin Kökeni, Fatih Tepebaşılı çevirisi, Babil, Erzurum, 2003.
 • Kanık, Orhan Veli, Fransız Şiiri Antolojisi, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1963.
 • Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Montréal, Canada, 1993.
 • Saraç, Tahsin., Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, İstanbul, 1989.
 • TDK- Türkçe Sözlük, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1983.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz Kızılçim Bu kişi benim

Yavuz Kızılçim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kızılçim, Y., & Kızılçim, Y. (2010). ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 229-248.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.