Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 4, 2333 - 2355, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Akdoğan N. ve Tenker N. (1985), Finansal Tablolar ve Analizi. 2. Baskı, Ankara: Savaş Yayınları.
 • Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı.
 • Akgüç Ö. (2011). Mali tablolar analizi. İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Akıncı N. ve Erdoğan N. (1995). Finansal Tablolar ve Analizi, 4. Baskı, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Aktaş A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, 2.Baskı, Antalya: Azim Matbaası.
 • Davey, L. (2009),‘The Application of Case Study Evaluations’ Elementary Education Online, 8(2).
 • Doğan M. ve Ertugay E. (2010),‘Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Kapsamlı Gelir Tablosu ve Örnek Uygulama’ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3(3).
 • Elmas, B. (2016), Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Elmas, B. (2017). Finansal Tablolar Uygulamaları. Ankara: İmaj Kitabevi.
 • Gülgör, G. ve Gülgör F.T. (2008), ‘Tekirdağ ilinde faaliyette bulunan çeşitli gıda sanayi işletmelerinin ekonomik yapıları ve karşılaştırmalı finansal analizleri’ Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Kaplan, H. (2002). Özel Finans Kurumlarının Finansal Analizi ve Performans Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Karadeniz E. (2012). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Karadeniz E. ve Kahiloğulları S. (2015),‘Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma’ Çankırı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2).
 • Karapınar A. ve Ayıkoğlu Z. (2013),Finansal Analiz, Yenilenmiş 3.Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Lazol, İ. (2010),Mali Analiz Uygulamaları, 5. Basım. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akdoğan N. ve Tenker N. (2010),Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Önal, Y. B., Karadeniz E., Koşan L. (2006),‘Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2, 16-25.
 • Serra, A.Paula (2002), Event Study Tests – A Brief Survey, Working Papers Da FEP, No 117, May, http://www.fep.up.pt, (Erişim Tarihi:10.05.2009).
 • Penman, H.Stephan (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. Second Edition,Mc Graw Hill.
 • Şen L.M., Zengin B. & Yusubov F. (2013),‘Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi’ İşletme Bilim Dergisi 3(2).
 • Selçuk, G.N., (2011), Turizm Ekonomisi. 1. Basım. İstanbul:Lisans Yayıncılık.
 • Türksoy, A., (2011), Konaklama Yönetim Muhasebesi. 2. Basım. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Ülgen H. ve Mirze S.K. (2013), İşletmelerde Stratejik Yönetim. 6. Basım. İstanbul: Beta Basım.

Konaklama İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi

Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 4, 2333 - 2355, 31.12.2018

Öz

Çalışmanın temel amacı; faaliyetleri arasında konaklama işletmeciliği de bulunan bir şirketin mali tablolarını, finansal analiz tekniklerini kullanarak analiz etmektir. Bu amaçla şirketin 2011-2016 yılları itibariyle genel mali tablolarından yararlanılarak trend analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi, dikey analizi ve oran analizi yapılmıştır. İşletmenin finansal tabloları üzerinden yapılan analiz sonuçları incelendiğinde özetle; dönen varlık oranının duran varlık oranından yüksek olduğu, özkaynak kaleminde yıllar itibariyle büyüme olduğu, satış gelirleri ve maliyetin aynı yönde olduğu, dönen varlıklar içinde en büyük payı nakit ve nakit benzerlerinin aldığı, cari oranın normal seviyeden biraz düşük olduğu, asit-test oranının iyi durumda olduğu ve nakit oranının yüksek olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Akdoğan N. ve Tenker N. (1985), Finansal Tablolar ve Analizi. 2. Baskı, Ankara: Savaş Yayınları.
 • Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı.
 • Akgüç Ö. (2011). Mali tablolar analizi. İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın.
 • Akıncı N. ve Erdoğan N. (1995). Finansal Tablolar ve Analizi, 4. Baskı, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Aktaş A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, 2.Baskı, Antalya: Azim Matbaası.
 • Davey, L. (2009),‘The Application of Case Study Evaluations’ Elementary Education Online, 8(2).
 • Doğan M. ve Ertugay E. (2010),‘Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Kapsamlı Gelir Tablosu ve Örnek Uygulama’ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3(3).
 • Elmas, B. (2016), Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Elmas, B. (2017). Finansal Tablolar Uygulamaları. Ankara: İmaj Kitabevi.
 • Gülgör, G. ve Gülgör F.T. (2008), ‘Tekirdağ ilinde faaliyette bulunan çeşitli gıda sanayi işletmelerinin ekonomik yapıları ve karşılaştırmalı finansal analizleri’ Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Kaplan, H. (2002). Özel Finans Kurumlarının Finansal Analizi ve Performans Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Karadeniz E. (2012). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Karadeniz E. ve Kahiloğulları S. (2015),‘Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma’ Çankırı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2).
 • Karapınar A. ve Ayıkoğlu Z. (2013),Finansal Analiz, Yenilenmiş 3.Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Lazol, İ. (2010),Mali Analiz Uygulamaları, 5. Basım. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akdoğan N. ve Tenker N. (2010),Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Önal, Y. B., Karadeniz E., Koşan L. (2006),‘Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2, 16-25.
 • Serra, A.Paula (2002), Event Study Tests – A Brief Survey, Working Papers Da FEP, No 117, May, http://www.fep.up.pt, (Erişim Tarihi:10.05.2009).
 • Penman, H.Stephan (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. Second Edition,Mc Graw Hill.
 • Şen L.M., Zengin B. & Yusubov F. (2013),‘Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi’ İşletme Bilim Dergisi 3(2).
 • Selçuk, G.N., (2011), Turizm Ekonomisi. 1. Basım. İstanbul:Lisans Yayıncılık.
 • Türksoy, A., (2011), Konaklama Yönetim Muhasebesi. 2. Basım. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Ülgen H. ve Mirze S.K. (2013), İşletmelerde Stratejik Yönetim. 6. Basım. İstanbul: Beta Basım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilgün SANALAN BİLİCİ> (Sorumlu Yazar)


Nercü AYDIN>

0000-0002-3419-9914

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Sanalan Bilici, N. & Aydın, N. (2018). Konaklama İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22 (4) , 2333-2355 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/42066/501080

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.