Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Cilt 14 - Sayı 2 - Eki 2019
 1. A Macroanatomic and Morphometric Study on Ossicula Auditus in Male Hemshin Sheep
  Sayfalar 114 - 118
  Semine Dalga
 2. The Effect of Lycopene Application on the Antioxidant Activity in Liver and Kidney Tissues of Diabetic Rats
  Sayfalar 119 - 128
  Sevim Çiftçi Yegin, Fatmagül YUR
 3. The Effect of Thyme (Thymbra spicata L. var. spicata) Essential Oil on the Antioxidant Potential and Meat Quality of Japanese Quail Fed in Various Stocking Densities
  Sayfalar 129 - 136
  SULEYMAN ERCUMENT ONEL, TAYLAN AKSU
 4. Preparation of Internal Genital Organs of Adult Cows by S10B Silicone Plastination Method
  Sayfalar 137 - 141
  Remzi Orkun Akgün, Okan Ekim, Caner Bakıcı, Burcu İnsal, Muharrem Ayvalı, İsmail Önder Orhan, Çağdaş Oto, Alexander Atanasoff
 5. Effect of Using Odourless Fish Oil on Some Physical, Chemical and Sensorial Properties of Blackberry Fruit Yoghurt
  Sayfalar 142 - 150
  Nazli Turkmen, Ebru Senel, Ceren Akal
 6. A Serosurvey on Some Canine Vector-borne Zoonoses (Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Borrelia burgdorferi, Dirofilaria immitis and Leishmania spp.) in Osmaniye
  Sayfalar 151 - 158
  Tulin Guven gokmen, Elçin Günaydın, Nevin Turut, Bünyamin Akın, Özgür Koç, Armağan Erdem Ütük
 7. Erzurum Bölgesindeki İçme Sularının Kalitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 159 - 169
  Hüseyin Gökçen, Mustafa ATASEVER
 8. Erzurum Yöresi Sığırlarında Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)’un Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması
  Sayfalar 170 - 175
  Gökşad Cemil Kotan, Mustafa Özkaraca
 9. Karatavukta (Turdus merula) Viscerocranium’un Makro–Anatomik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 176 - 184
  Caner Bayram, Derviş Özdemir
 10. Van ilinde Coenurus cerebralis’in Yaygınlığı ve Coenurosis’in Teşhisinde Yardımcı Bir Parametre Olarak Enolaz (NSE) Enziminin Önemi
  Sayfalar 185 - 192
  Kamile Biçek, Ayşe Karakuş, Mustafa Serdar Değer
 11. Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, Glutatyon Peroksidaz, Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat ve Glutatyon ile Süt Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 193 - 200
  Zeynep Akın, Pınar Peker Akalın, Filiz Kazak, Yaşar Ergün, Nuri Başpınar
 12. Sınırlı Fleckvieh Irkı Bir Sığır Popülasyonunda Saha Şartlarına Yönelik Dışkı Skorlaması
  Sayfalar 201 - 208
  Deniz Alıç URAL, Kerem URAL, Hasan ERDOĞAN, Songül ERDOĞAN, Serdar PAŞA, Mehmet GÜLTEKİN, Elif TÜRK, Serhan Aydın
 13. A Review on Determination of Computer Aid Diagnosis and/or Risk Factors Using Data Mining Methods in Veterinary Field
  Sayfalar 209 - 220
  PINAR CİHAN, Erhan Gökçe, Oya Kalıpsız
 14. Kök Hücre
  Sayfalar 221 - 228
  Ece Çerci, Hatice Erdost
 15. Atlarda Glisemik İndeks ve İnsülin Direnci
  Sayfalar 229 - 237
  Emre YILMAZ, Mehmet GÜL