ISSN: 1306-6137
e-ISSN: 2147-9615
Başlangıç: 2006
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

2021 - Cilt: 16 Sayı: 2