Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Cilt 16 - Sayı 1 - 26 Nis 2021
 1. Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Erken Dönem Büyüme
  Sayfalar 1 - 7
  Ömer COBAN, Murat GENÇ, Ali Osman KESEN
 2. Kemik Defektlerinin Onarımında Kollajenize At Kemik Greftinin Tek Başına ve Trombositten Zengin Plazma (Prp) Uygulaması ile Birlikte Kullanımının Histopatolojik ve Tomografik (Micro-Ct) Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma
  Sayfalar 8 - 15
  Demet GOKDERE, Nazmi ATASOY
 3. Van Kedilerinde Glandula Lacrimalis’in Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Morfometrik İncelenmesi
  Sayfalar 16 - 24
  Osman YILMAZ
 4. Novel Chaphamaparvovirus in a Paradise Tanager Songbird with Encephalitis, Neuritis, and Ventriculitis
  Sayfalar 25 - 31
  Eda ALTAN, Steven KUBİSKİ, Ilse STALİS, Yanpeng Lİ, Xutao DENG, Eric DELWART
 5. Pathogenic Bacteria Present in the Lochia First 10−Day Postpartum Prolongs Days Open in Dairy Cows
  Sayfalar 32 - 40
  Mehmet Cemal ADIGUZEL, Seyda CENGİZ, Mehmet CENGİZ, Armağan HAYIRLI
 6. Ovaryohisterektomi Operasyonu Yapılan Ratlarda Kitosan'ın Postoperatif Peritoneal Adezyon Üzerine Etkisi
  Sayfalar 41 - 48
  Semra KAYA, Ekin Emre ERKILIÇ, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Cihan KAÇAR, Erdoğan UZLU, Tuncay TUFAN
 7. Elma (Malus pumila) Katkısının Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 49 - 56
  Yunus BAĞUÇ, Taylan AKSU
 8. Investigation of Morphological and Histological Structure of Red-Legged Partridge (Alectoris Chukar) Spleen
  Sayfalar 57 - 62
  Adem KARA, Derviş ÖZDEMİR, Hülya BALKAYA, Hülya KARA, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
 9. Comparison of the Effects of Isoflurane and Sevoflurane on BAER and Tympanometry in Dogo Argentino Breed Puppies
  Sayfalar 63 - 72
  Yusuf Sinan ŞİRİN, Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN, Harun ÇINAR
 10. Lipid Peroxidation Risk in White and Kashar Cheese
  Sayfalar 73 - 79
  Alper Kürşat DEMİRKAYA, Nurşah GÜLÖKSÜZ ŞAHİN
 11. Gossypin’in Kato-III Hücrelerindeki Anti-Proliferatif ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 80 - 87
  Harun ÜN, Rüstem Anıl UGAN, İrfan ÇINAR
 12. Biyoistatistik Çalışmalarında Kullanılan Küçük Örneklemlerde Mann-Whitney U Testi ve Bağımsız Örneklem T (Student’s-t Independent Test) Testinin Güç Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 88 - 94
  Ömer ELTAS
 13. Sütçü İneklerde Döl Veriminin Artırılmasına Yönelik Tohumlama Sırası/Sonrası GnRH Uygulamaları
  Sayfalar 101 - 109
  Ömer Faruk YEŞİLKAYA, Hüseyin ERDEM
 14. Nörodejeneratif Bir Hastalık Olan Parkinson’un Gastrointestinal Kanal-Beyin Aksı ile İlişkisi ve Parkinson Hastalığında Köpek Modeli
  Sayfalar 110 - 116
  Ebru YALÇIN, Gökçen GÜVENÇ BAYRAM
 15. Bir Güvercinin (Oriental Roller) Göz Kapağında Tüberküloz Olgusu
  Sayfalar 95 - 100
  Serkan YILDIRIM, İsmail ALKAN, Yavuz SAĞLAM, Gizem ESER