Güncel Sayı

Cilt: 3 Sayı: 8 - Ekim 2023, 13.10.2023

Yıl: 2023

Atlas Journal of Medicine (ATLJM) tıbbın tüm alanlarında; özgün araştırma, güncel gelişmeleri değerlendiren derleme, olgu sunumu ve editöre mektup şeklindeki çalışmaları yayınlayarak tıbbi literatüre katkı sunmayı hedefler.

Atlas Journal of Medicine; temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik hizmetleri ile ilgili orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Makaleler dergiye sadece çevrimiçi (online) olarak YAYIN GÖNDER linki kullanılarak gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmaz. Dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilir.

Yazarların makale ile birlikte aşağıda tarif edilen şekilde özet ve anahtar kelime konusundaki standartlara uyarak belgeleri göndermeleri gereklidir.

- Telif Hakkı Anlaşması Formu

- Yazar Formu

- ICJME Potansiyel Çıkar Çatışması Beyan Formu

- Editöre Ön Yazı

- Kapak Sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir kapak sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

-Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını

-Yazar isimlerini, kurumlarını, akademik derece ve ORCID numaralarını

-Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,

-Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil), ve e-posta adresini içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

Olgu sunumu ve derleme türündeki yazıların Özet bölümleri alt başlık içermemelidir.

Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri tüm makale türleri için 250 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelime: Tüm makaleler en az 5 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır.

Özgün makale; özet (250 kelimeden fazla olmamalı), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu Sunumu; Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Editöre Mektup; yayımlanan metinler veya güncel konularla ilgili olarak yazılabilir. Ayrıca daha önce dergide yayınlanmış metinlerle ilişkili mektuplara cevap hakkı verilir.

Dergiye gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal önleme programı ile taranır. ATLJM yayın etiği konusunda en yüksek standartlara bağlıdır ve bu konudaki uluslararası ilkeleri benimser. Yayın sürecindeki tüm tarafların (Editör, Hakem, Yazar ve Yayıncı) bu ilkelere istisnasız uymaları beklenir. İthenticate alıntı oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmez.

ATLJM, World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013) ve WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research (2016) standartlarını kabul eder ve etik standartları ilke olarak benimser.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için yukarıda belirtilen uluslararası standartlara uygun Etik Komisyon raporu gerekmektedir.

Makale metninde onay alınan etik kurulun adı ve onay numarası açıkça belirtilmelidir.

Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Yayın politikası

Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, dergi kuralları ve yayın politikalarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, uygun gördüğü yazıyı incelenmek üzere danışman(lar)a gönderebilir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayınlanacağını garanti edemez.

Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Makale gönderimi, değerlendirme ve yayınlama süreçleri ücretsizdir.