BibTex RIS Kaynak Göster

EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 75 - 87, 06.11.2012

Öz

In previous studies of proton pump inhibitors may have effects on systems other than the stomach has not been investigated sufficiently. Especially in patients treated in intensive care conditions and the resulting use of the mucosal immune system may be very important complication of a defect or failure might be the result does not have any work was done. Therefore, in our study, the mucosal immune system, which is one of the components of the cells on primarily paneth, proton pump inhibitors was to investigate the possible effects. For this purpose, 42 Wistar Albino rats, separated into six different groups. In addition, each H2 receptor blocker and proton pump inhibitor groups, with antibiotics given; the existence of bacteria in the environment and between paneth cells release antimicrobial agent relationship has been planned to be exposed. As a result of the histological examination with light microscope, pantoprazol to be effective on the small bowel paneth cells and thus a component of the mucosal immune system, antibiotic peptides that block degranulation was found. This effect, the close enteroendocrine cells, mast cells and leukocytes of lamina propria of ileum also directly or indirectly affect. Our findings generally common knowledge, pantoprazol outside gastric parietal cell proton pump containing cells was also thought to influence. In conclusion our study results show that paneth cell secretion activities in both groups were not needed are corroborative with the fact that mucosal immunity potential can only be induced by microbial environment

Kaynakça

 • Blandizzi, C., Natale, G. and Gherardi, G. (2000). Gastroprotective Effects of Pan- toprazole Egaints Experimental Mucosal Damage. Fundamental Clinical Pharma- cology 14, 89-99.
 • Bliesath, H., Huber, R. and Hartmann, M. (1994). Dose Linearity of The Pharmaco Kinetics of The New H/K ATPase Inhibi- tor Pantoprazole After Single Intravenous Administration. International Journal of Clinicial Pharmacology Ther.; 32(1), 44- 50.
 • Drossman, D.A. (2006). Fonksiyonel Gastroin- testinal Bozukluklar ve Roma III Süreci. Gastroenterology Türkçe Baskı 2, 135-51.
 • Fitton, A. and Wiseman, L. (1996). Pantoprazole Areview of its Pharmacological Properties and Therapeutic Use in Acid-Related Disorders. Drugs 51(3), 460-482.
 • Kidd, M., Modlin, I.M. and Eick, G.N. (2006). Isolation, functional characterization, and transcriptome of Mastomys ileal enteroch- romaffin cells. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology 291(2), 778–91.
 • Özbek, E. and Eşrefoğlu, M. (1999). The structural and histochemical features of the glands within the duodenum of rabbit and the rat. Turkish Journal of Gastroen- terology 10(2), 126-31.
 • Peterson, W.L. (1995). The Role of Acid in Upper Gastrointestinal Haemorrhage due to Ulcer and Stress-related Mucosal Damage. Aliment Pharmacol Ther 9 Suppl 1, 43-6.
 • Ouellette, A.J. (1999). Mucosal Immunity and Inflammation IV.Paneth Cell Antimicro- bial Peptides and The Biology of The Mucosal Barrier. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology 277(2), 257-261.
 • Sachs, G., Shin, J.M. and Briving, C. (1995). The Pharmacology of The Gastric Acid Pump: The H, K ATPase. Annual Review Pharmacology and Toxicology 35, 277- 305.
 • Schworer, H., Katsoulis, S. and Racke, K. (1992). 5-hydroxytryptamine release from the porcine small intestine: Involvement of H3 receptors. Gastroenterology 102(6), 1906-12. inhibits

BİR PROTON POMPASI İNHİBİTÖRÜ OLAN PANTOPRAZOLUN İNCE BARSAK PANETH HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 75 - 87, 06.11.2012

Öz

Mide hastalıklarının tedavisinde kullanımı en yaygınlarından proton pompası inhibitörlerinin, midedeki pariyetal hücreler üzerine oldukça spesifik olduğu ve diğer dokulardaki proton pompaları üzerine etkilerinin olmadığı ileri sürülmektedir. Özellikle yoğun bakım şartlarında tedavi edilen hastalarda kullanılması ile ortaya çıkan çok önemli komplikasyonların, mide pH sının yükselmesi ile sekonder gelişen bakteri kolonizasyonundaki artmaya bağlı olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu komplikasyonların mukozal immün sistemde olabilecek bir defekt veya yetmezlik sonucu olabileceğine dair yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda, mukozal immün sistemin komponentlerinden biri olan paneth hücreleri üzerine, proton pompası inhibitörlerinin olası etkilerinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca, antibiyotik uygulamaları ile ortamda bakterilerin bulunması ve paneth hücrelerinden antimikrobiyal madde salınımı arasında ilişkinin ortaya konması planlandı. Bu amaçla 42 adet Wistar Albino sıçan, altı ayrı gruba ayrılarak; ayrı gruplarda H2 reseptör blokeri, proton pompası inhibitörü ve bu gruplardan her birinde, antibiyotik ile birlikte verildi. Işık mikroskop ile yapılan histolojik incelemeler sonucunda, pantoprazolün ince barsak paneth hücreleri üzerine etkili olduğu ve böylece mukozal immün sistemin bir komponenti olan antibiyotik peptitlerin degranülasyonunu engellediği saptandı. Mukozal direnci düşürecek bu etkinin; yakın konumlu enterokromafin hücreler, mast hücreleri ve ileum lamina propriası lökositlerini de dolaylı veya doğrudan etkilediği bulundu

Kaynakça

 • Blandizzi, C., Natale, G. and Gherardi, G. (2000). Gastroprotective Effects of Pan- toprazole Egaints Experimental Mucosal Damage. Fundamental Clinical Pharma- cology 14, 89-99.
 • Bliesath, H., Huber, R. and Hartmann, M. (1994). Dose Linearity of The Pharmaco Kinetics of The New H/K ATPase Inhibi- tor Pantoprazole After Single Intravenous Administration. International Journal of Clinicial Pharmacology Ther.; 32(1), 44- 50.
 • Drossman, D.A. (2006). Fonksiyonel Gastroin- testinal Bozukluklar ve Roma III Süreci. Gastroenterology Türkçe Baskı 2, 135-51.
 • Fitton, A. and Wiseman, L. (1996). Pantoprazole Areview of its Pharmacological Properties and Therapeutic Use in Acid-Related Disorders. Drugs 51(3), 460-482.
 • Kidd, M., Modlin, I.M. and Eick, G.N. (2006). Isolation, functional characterization, and transcriptome of Mastomys ileal enteroch- romaffin cells. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology 291(2), 778–91.
 • Özbek, E. and Eşrefoğlu, M. (1999). The structural and histochemical features of the glands within the duodenum of rabbit and the rat. Turkish Journal of Gastroen- terology 10(2), 126-31.
 • Peterson, W.L. (1995). The Role of Acid in Upper Gastrointestinal Haemorrhage due to Ulcer and Stress-related Mucosal Damage. Aliment Pharmacol Ther 9 Suppl 1, 43-6.
 • Ouellette, A.J. (1999). Mucosal Immunity and Inflammation IV.Paneth Cell Antimicro- bial Peptides and The Biology of The Mucosal Barrier. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology 277(2), 257-261.
 • Sachs, G., Shin, J.M. and Briving, C. (1995). The Pharmacology of The Gastric Acid Pump: The H, K ATPase. Annual Review Pharmacology and Toxicology 35, 277- 305.
 • Schworer, H., Katsoulis, S. and Racke, K. (1992). 5-hydroxytryptamine release from the porcine small intestine: Involvement of H3 receptors. Gastroenterology 102(6), 1906-12. inhibits
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orhan Özatik

Firdevs Gürer Bu kişi benim

Eser Vardareli Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özatik, O., Gürer, F., & Vardareli, E. (2012). EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, 2(2), 75-87.
AMA Özatik O, Gürer F, Vardareli E. EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. Kasım 2012;2(2):75-87.
Chicago Özatik, Orhan, Firdevs Gürer, ve Eser Vardareli. “EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2, sy. 2 (Kasım 2012): 75-87.
EndNote Özatik O, Gürer F, Vardareli E (01 Kasım 2012) EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2 2 75–87.
IEEE O. Özatik, F. Gürer, ve E. Vardareli, “EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS”, Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, c. 2, sy. 2, ss. 75–87, 2012.
ISNAD Özatik, Orhan vd. “EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2/2 (Kasım 2012), 75-87.
JAMA Özatik O, Gürer F, Vardareli E. EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012;2:75–87.
MLA Özatik, Orhan vd. “EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, c. 2, sy. 2, 2012, ss. 75-87.
Vancouver Özatik O, Gürer F, Vardareli E. EFFECT OF PANTOPRAZOL A PROTON PUMP INHIBITOR ON SMALL INTESTINAL PANETH CELLS. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012;2(2):75-87.