PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Environmental Protection and Political Borders: NATURA 2000 in the Rhodope Mountains

Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1, 49 - 60, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000073

Öz

In the summer and autumn of 2011 two surveys of habitat types were conducted in "Dolna Mesta" BG 0000220 protected site. During the field studies, in addition to the description of habitat types, measurements of specific characteristics of landscape were carried out. They were followed by cameral work using Global Mapper Program when the final values were derived and summarized as morphometric characteristics of Perica Mountain. From the field studies along the boundary line immediate information about the nature of the relief in the upper part of the southern macro-slope and the conservation value of habitat diversity in this part of the mountain was obtained. Furthermore, a previous visit of the Greek part of the Bozdag Mountains (2009) provided immediate information on relief and habitat diversity at the foot of the Perica Mountain. The deficit of field studies in Greece was compensated by using the Google Earth Program. The current study aims to determine the conservation significance of the Bulgarian part of Perica Mountain, part of "Dolna Mesta" protected site and compare it with the southern macro-slope of the same mountain, located in Greece. Comparison of conservation value between the two macro-slopes of the mountain is particularly important because the ridge follows the border between two countries of the European Union. The question arises why the Bulgarian part of Perica Mountain is a protected area, and the Greek part is not? This may affect the principles and specific criteria for the designation of protected NATURA 2000 sites in the different EU-member countries. The issue is related to the quality and quantity of ecosystem services (landscape services) provided by the Bulgarian and Greek part of the mountain, because there is no difference in the conservation value of the two slopes except for the fact that the Greek one is twice as large as the Bulgarian

Kaynakça

 • Anonymous 2002. Biological Diversity Act, Promulgated, State Gazette No77/9.08.2002, last amended and supplemented, SG No19/8.03.2011, effective 9.04.2011.
 • Anonymous 1992. Council Directive 92/43 EEC. 1992.
 • Anonymous1979. Council Directive 79/ 409 CEE . 1979.
 • Anonymous1995-2012. NATURA 2000 Interactive Map – European Environmental Agency, 1995 – 2012
 • Assenov, A.,2012. Mountain Perica (Beslenski Rid) Partof Protectet Area “Dolna Mesta” – BG 0000220.Annuarie de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Faculte de Geologie et Geographie, Livre 2 – Geographie, Tome 105, Sofia. (in print).
 • Assenov, А., M. Lyubenova, K .Pachedjieva, N. Georgieva. 2012. Conservation significance of the border stretch of Dospat River Valley. Ecology Seminar - April 26 -27, 2012. Sofia, (in print).
 • Bondev, I., 1991.The Vegetation of Bulgaria, Map 1 : 600 000 with Explanatory Text. St. Kliment Ohridski Univesity Press. Sofia.
 • Borissova, B., B. Koulov. 2010. Environmental Policy Integration for Sustainable Regional Development. Proceedings from International Conference: Geography and Regional Development. Bulgarian Academy of Sciences, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Department of Geography.
 • Dimopoulos et al. 2012. Pers. comm. 2012: Checklist of the Vascular Plants of Greece, currently in progress.
 • Georghiou K, Delipetrou P. 2010 Patterns and traits of the endemic plants of Greece. Botanical Journal of the Linnean Society 162, 130–422.
 • Grant,V, 1985. The evolutionary Process. A Critical Review of Evolutionary Theory. Columbia University Press, New York.
 • Meshinev, T., Apostolova, I. 2005. Habitats in Bulgaria. In: Proceedings of national workshop “Modern state of the biodiversity in Bulgaria – problems and perspectives”, Sofia, 3 – 4 May 2004. DRAGON studio, 351 – 373 (in Bulgarian).
 • Petrova, A., V. Vladimirov. 2010. Balkan endemics in the Bulgarian flora. PHYTOLOGIA BALCANICA 16 (2): 293 – 311 Sofia.
 • Strid, A., Tan K. 1997 Flora hellenica 1. Königstein: Koeltz Scientific Books.
 • Strid, A., Tan K. 2002 Flora hellenica 2. Ruggell: Koeltz Scientific Books.
 • Tan, K., Iatrou G.2001 Endemic plants of Greece, the Peloponnese. Gads Publishers Ltd, Copenhagen, 479 pp.

Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000

Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1, 49 - 60, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000073

Öz

2011 yaz ve sonbahar mevsimlerinde "Dolna Mesta" BG 0000220 koruma alanında habitat tipleri ile ilgili iki araştırma düzenlenmiştir. Habitat tiplerinin tanımlanmasına ek olarak arazide ölçümler yapılmıştır. Global Mapper yazılımı kullanılarak elde edilen değerler Perica Dağı'nın morfometrik özellikleri olarak değerlendirilmiştir. Arazi çalışmalarından sınır boyunca güneye bakan yamaçların üst bölümlerinin rölyefi ile ilgili doğrudan veri elde edilmiş ve dağın bu kesimindeki habitat çeşitliliği saptanmıştır. Ayrıca, daha önce gidilen Bozdağlar’ın Yunanistan’daki bölümünde Perica Dağı’nın eteklerindeki habitat çeşitliliği ve rölyef hakkında bilgi sağlanmıştır. Yunanistan’daki arazi çalışmalarının azlığı Google Earth yazılımı kullanılarak giderilmiştir. Bu çalışmanın amacı Perica Dağı’nın Bulgaristan bölümünde, "Dolna Mesta" koruma alanında korumanın öneminin saptanması ve aynı dağın Yunanistan’da kalan bölümü ile güney yamaçlarının karşılaştırılmasıdır. Özellikle dağın iki yamacının koruma değerlerinin karşılaştırılması önemlidir çünkü dağ sırası Avrupa Birliği üyesi iki ülkenin sınırını takip etmektedir. Burada ortaya çıkan soru, neden Perica Dağı’nın Bulgaristan bölümünde kalan kısmı koruma altındayken Yunanistan’daki tarafı değildir? Bu durum farklı AB ülkelerinde NATURA 2000 alanlarının koruma düzenlemelerindeki özel koşulları ve prensipleri etkileyebilir. Konu dağın Yunanistan ile Bulgaristan’daki bölümlerindeki ekosistem hizmetlerindeki kalite ve nicelik ile ilgilidir çünkü Yunanistan tarafının Bulgaristan’dan iki kat geniş olduğu gerçeği dışında iki yamaçtaki koruma değerleri arasında fark yoktur

Kaynakça

 • Anonymous 2002. Biological Diversity Act, Promulgated, State Gazette No77/9.08.2002, last amended and supplemented, SG No19/8.03.2011, effective 9.04.2011.
 • Anonymous 1992. Council Directive 92/43 EEC. 1992.
 • Anonymous1979. Council Directive 79/ 409 CEE . 1979.
 • Anonymous1995-2012. NATURA 2000 Interactive Map – European Environmental Agency, 1995 – 2012
 • Assenov, A.,2012. Mountain Perica (Beslenski Rid) Partof Protectet Area “Dolna Mesta” – BG 0000220.Annuarie de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Faculte de Geologie et Geographie, Livre 2 – Geographie, Tome 105, Sofia. (in print).
 • Assenov, А., M. Lyubenova, K .Pachedjieva, N. Georgieva. 2012. Conservation significance of the border stretch of Dospat River Valley. Ecology Seminar - April 26 -27, 2012. Sofia, (in print).
 • Bondev, I., 1991.The Vegetation of Bulgaria, Map 1 : 600 000 with Explanatory Text. St. Kliment Ohridski Univesity Press. Sofia.
 • Borissova, B., B. Koulov. 2010. Environmental Policy Integration for Sustainable Regional Development. Proceedings from International Conference: Geography and Regional Development. Bulgarian Academy of Sciences, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Department of Geography.
 • Dimopoulos et al. 2012. Pers. comm. 2012: Checklist of the Vascular Plants of Greece, currently in progress.
 • Georghiou K, Delipetrou P. 2010 Patterns and traits of the endemic plants of Greece. Botanical Journal of the Linnean Society 162, 130–422.
 • Grant,V, 1985. The evolutionary Process. A Critical Review of Evolutionary Theory. Columbia University Press, New York.
 • Meshinev, T., Apostolova, I. 2005. Habitats in Bulgaria. In: Proceedings of national workshop “Modern state of the biodiversity in Bulgaria – problems and perspectives”, Sofia, 3 – 4 May 2004. DRAGON studio, 351 – 373 (in Bulgarian).
 • Petrova, A., V. Vladimirov. 2010. Balkan endemics in the Bulgarian flora. PHYTOLOGIA BALCANICA 16 (2): 293 – 311 Sofia.
 • Strid, A., Tan K. 1997 Flora hellenica 1. Königstein: Koeltz Scientific Books.
 • Strid, A., Tan K. 2002 Flora hellenica 2. Ruggell: Koeltz Scientific Books.
 • Tan, K., Iatrou G.2001 Endemic plants of Greece, the Peloponnese. Gads Publishers Ltd, Copenhagen, 479 pp.

Ayrıntılar

Diğer ID JA23BN54TA
Bölüm Makale
Yazarlar

Assen ASSENOV Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477040, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {5}, number = {1}, pages = {49 - 60}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000073}, title = {Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000}, key = {cite}, author = {Assenov, Assen} }
APA Assenov, A. (2013). Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000 . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 5 (1) , 49-60 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000073
MLA Assenov, A. "Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2013 ): 49-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40102/477040>
Chicago Assenov, A. "Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2013 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000 AU - AssenAssenov Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000073 DO - 10.1501/Csaum_0000000073 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000073 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000073 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000 %A Assen Assenov %T Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000 %D 2013 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 5 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000073 %U 10.1501/Csaum_0000000073
ISNAD Assenov, Assen . "Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2013): 49-60 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000073
AMA Assenov A. Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2013; 5(1): 49-60.
Vancouver Assenov A. Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2013; 5(1): 49-60.
IEEE A. Assenov , "Çevre Koruma ve Siyasi Sınırlar: Rodop Dağları'nda Natura 2000", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 49-60, May. 2013, doi:10.1501/Csaum_0000000073