PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Field Research of Tourism Supply and Demand in Mountain Villages: The Case of West Rhodopes Architecture Reserves

Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1, 61 - 74, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000074

Öz

The current paper presents results of a questionnaire-based survey of local tourism entrepreneurs in three villages in the West Rhodope Mountain. The survey was carried out within a wider project aimed on adaptation of previously existing models of studying local tourism development and management to small mountain destinations. Comparative analysis of the three villages outlines the features of their contemporary tourism supply and demand, including the variety of services offered and marketing instruments used as well as the visitors’ profile and behavior, the seasonality of demand and the corresponding problems regarding utilization of accommodation facilities. Special emphasis is put on the investments made by the entrepreneurs in individual product development over the last 5 years and on the respondents’ vision of their business priorities in the future. The results show what type of information could be collected and analyzed based on the suggested methodology, in order to overcome the existing deficit of information about tourism development in small mountain destinations that often do not even fall into the scope of the official statistics. Conclusions are drawn regarding the advantages and disadvantages of the suggested methodology and its application in future tourism surveys

Kaynakça

 • Assenova, M. 2010. Methodology for Monitoring Sustainable Tourism Development at Municipal Level. Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Geologie et Geographie, Livre 2, Geographie, Tome 102, 2009. Sofia University Press, 227-252.
 • Assenova, M. 2012. Models of Rural Tourism Development in Mountain Villages. Book of Abstracts of the SEEmore Conference “Mountain Resources and their Response to Global Change”, Ankara University, 5-8 July 2012.
 • Dogramadjieva, E. 2003. Concept for Sustainable Tourism Development in Teteven, Trojan and Apriltzi Municipalities (dissertation). Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria.
 • Evrev, P., V. Marinov, M. Vodenska, M. Assenova, E. Dogramadjieva, St. Motev, S. Vasileva and M. Novakova. 2003. Concept for Territorial Development of Tourism in Bulgaria: Preliminary Analysis. National Center for Regional Development, Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, Bulgaria.
 • Gunn, C. A. 1988. Tourism Planning. New York, USA.
 • Inskeep, E. 1991. Tourism Planning: an Integrated and Sustainable Development Approach. New York, USA.
 • Marinov, V., N. Popova, M. Assenova and E. Dogramadjieva 2009. Tourism Regionalization of Bulgaria – between Political Needs and Theoretical Challenges. Proceedings of the International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, Sofia - Bulgaria, 17-18 April, 2008. Sofia University Press, 235-244.
 • Marinov, V. 2012. Key Informats’ Analysis of Small Scale Tourism Development in Mountain Villages. Book of Abstracts of the SEEmore Conference “Mountain Resources and their Response to Global Change”, Ankara University, 5-8 July 2012.
 • Marinov, V. 2004. Current state and dynamics in tourism development in Bulgaria by planning regions and administrative districts. Geogrraphy… Yesterday, Today and Tomorrow. Sofia University Press, 218-232.
 • Marinov, V., V. Janeva, M. Vujarova and R. Minkovski. 2000. Monitoring of Tourist Demand. Regional Information System for Monitoring of Tourist Demand in Pirin Tourist Region. Sofia University Press, Sofia, Bulgaria.
 • Middleton, V. and R. Hawkins. 1998. Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. Oxford, UK.
 • Popova, N., M. Vodenska, E. Dogramadjieva, M. Assenova and P. Slaveykov. 2005. Tourism Baseline Survey in Kazanluk Municipality. JICA, Sofia, Bulgaria.
 • Vodenska, M. 2001. Economic, Social and Environmental Impacts of Tourism. Sofia University Press, Sofia, Bulgaria.
 • Vodenska, M. 2005. Tourism Impacts Assessment in Bulgaria. Avangard Prima Press, Sofia, Bulgaria.

Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ

Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1, 61 - 74, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000074

Öz

Bu makale Batı Rodop Dağı’nın üç köyünde yerel turizm girişimcileriyle yapılmış anket tabanlı bir araştırmanın sonuçlarını göstermektedir. Anket, küçük dağ destinasyonlarında yerel turizm yönetimi ve geliştirilmesi çalışmalarının varolan modellerinin uyarlamasını amaçlayan daha geniş kapsamlı bir proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Üç köyün karşılaştırmalı analizi, konaklama tesislerinin kullanımına ilişkin sorunlar ve talebin mevsimselliği, ziyaretçilerin profil ve davranışlarının yanı sıra, sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve pazarlama araçlarını içeren çağdaş turizmin arz ve talep özelliklerini özetlemektedir. Son beş yılda bireysel ürün geliştiren girişimciler tarafından yapılan yatırımlara ve ankete cevap verenlerin gelecekteki iş öncelikleri vizyonuna özel vurgu yapılmaktadır. Sonuçlar önerilen yönteme bağlı olarak sıklıkla resmi istatistiklerin kapsamı içine girmeyen küçük dağ destinasyonlarındaki turizm gelişimi konusundaki bilgi açığının üstesinden gelmek için toplanabilir ve analiz edilebilir türden bilgileri göstermektedir. Önerilen yöntem ve onun uygulamalarının gelecekteki turizm araştırmalarındaki avantaj ve dezavantajları bakımından sonuçlar çıkarılmıştır

Kaynakça

 • Assenova, M. 2010. Methodology for Monitoring Sustainable Tourism Development at Municipal Level. Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Geologie et Geographie, Livre 2, Geographie, Tome 102, 2009. Sofia University Press, 227-252.
 • Assenova, M. 2012. Models of Rural Tourism Development in Mountain Villages. Book of Abstracts of the SEEmore Conference “Mountain Resources and their Response to Global Change”, Ankara University, 5-8 July 2012.
 • Dogramadjieva, E. 2003. Concept for Sustainable Tourism Development in Teteven, Trojan and Apriltzi Municipalities (dissertation). Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria.
 • Evrev, P., V. Marinov, M. Vodenska, M. Assenova, E. Dogramadjieva, St. Motev, S. Vasileva and M. Novakova. 2003. Concept for Territorial Development of Tourism in Bulgaria: Preliminary Analysis. National Center for Regional Development, Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, Bulgaria.
 • Gunn, C. A. 1988. Tourism Planning. New York, USA.
 • Inskeep, E. 1991. Tourism Planning: an Integrated and Sustainable Development Approach. New York, USA.
 • Marinov, V., N. Popova, M. Assenova and E. Dogramadjieva 2009. Tourism Regionalization of Bulgaria – between Political Needs and Theoretical Challenges. Proceedings of the International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, Sofia - Bulgaria, 17-18 April, 2008. Sofia University Press, 235-244.
 • Marinov, V. 2012. Key Informats’ Analysis of Small Scale Tourism Development in Mountain Villages. Book of Abstracts of the SEEmore Conference “Mountain Resources and their Response to Global Change”, Ankara University, 5-8 July 2012.
 • Marinov, V. 2004. Current state and dynamics in tourism development in Bulgaria by planning regions and administrative districts. Geogrraphy… Yesterday, Today and Tomorrow. Sofia University Press, 218-232.
 • Marinov, V., V. Janeva, M. Vujarova and R. Minkovski. 2000. Monitoring of Tourist Demand. Regional Information System for Monitoring of Tourist Demand in Pirin Tourist Region. Sofia University Press, Sofia, Bulgaria.
 • Middleton, V. and R. Hawkins. 1998. Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. Oxford, UK.
 • Popova, N., M. Vodenska, E. Dogramadjieva, M. Assenova and P. Slaveykov. 2005. Tourism Baseline Survey in Kazanluk Municipality. JICA, Sofia, Bulgaria.
 • Vodenska, M. 2001. Economic, Social and Environmental Impacts of Tourism. Sofia University Press, Sofia, Bulgaria.
 • Vodenska, M. 2005. Tourism Impacts Assessment in Bulgaria. Avangard Prima Press, Sofia, Bulgaria.

Ayrıntılar

Diğer ID JA67AA44DF
Bölüm Makale
Yazarlar

Elka DOGRAMADJIEVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477041, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {5}, number = {1}, pages = {61 - 74}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000074}, title = {Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ}, key = {cite}, author = {Dogramadjıeva, Elka} }
APA Dogramadjıeva, E. (2013). Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 5 (1) , 61-74 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000074
MLA Dogramadjıeva, E. "Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2013 ): 61-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40102/477041>
Chicago Dogramadjıeva, E. "Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2013 ): 61-74
RIS TY - JOUR T1 - Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ AU - ElkaDogramadjıeva Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000074 DO - 10.1501/Csaum_0000000074 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 74 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000074 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000074 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ %A Elka Dogramadjıeva %T Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ %D 2013 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 5 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000074 %U 10.1501/Csaum_0000000074
ISNAD Dogramadjıeva, Elka . "Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2013): 61-74 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000074
AMA Dogramadjıeva E. Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2013; 5(1): 61-74.
Vancouver Dogramadjıeva E. Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2013; 5(1): 61-74.
IEEE E. Dogramadjıeva , "Dağ Köylerinde Turizmde Arz ve Talep Alan Araştırması: Batı Rodoplar Mimari Rezervleri Örneğ", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 61-74, May. 2013, doi:10.1501/Csaum_0000000074