PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Recycling of Wastewater From Meat Processing Industry

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 81 - 88, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000027

Öz

The increasing demand for domestic and industrial water due to growth of population, has raised the need for recycling and reusing of waste water. Industrial waste water could be used either for processing or cooling after its treatment. It has been known that the most common type of use for recycled water is cooling. Removal of contaminants has been considered as the main object in water recycling systems. The effluent from meat industry originates from the stockyards, the slaughterhouse and rendering units. As there is no effluent from stockyards, poultry slaughterhouses differ in the composition of their effluents. The effluent containing blood, fat, and meat protein, fat and carbonhydrate, increase the BOD and COD values of them. The method of flotation has been used for wastewater treatment in meat industry, which can effectively decrease BOD, if it is followed by a trickling filter process. The treatment of poultry wastewater includes screening, filtration, ozonation and chlorination. In this study the characteristics of wastewater of meat processing industry were described, and a comparison between the methods of treatments available for wastewater recycling iscarried out

Kaynakça

 • Anonim, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı 25687.
 • Anonim, 2008. http://www.eng.ege.edu.tr/otles/foodwaste-meat.tripod.com
 • Avula R.Y. Nelson H.M. ve Singh R.K. 2009. Recycling of Poultry Process Wastewater by Ultrafiltration, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 10: 1-8.
 • Burkut E. 2003. Gıda Sanayinde Proses Suyu Kalitesinin ve Su Hazırlamanın Ürün Maliyetine Etkisi, GIDA-Şubat, s.45-46.
 • Bridgwater A.V and Mumford C.J. 1979. Materials Recovery from Liquid Waste, Waste Recycling and Pollution Control Handbook, George Godwin Ltd., Great Britain, p.252-259.
 • Büyükkamacı N. ve Onbaşı A.N. 2007. Endüstriyel Atık Suların Yeniden Kullanımının Değerlendirilmesi: Entegre Et Tesisi Atık suları, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, s.502-510.
 • Eltem R. 2001. Atık Sular ve Arıtım, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:172, 188s.
 • Hammer M.J ve Hammer M.J.J. 1996. Water Reuse, Water and Wastewater Technology, 3’th edition, Prentice-Hall Inc., 519p.
 • Kavaklı M. ve Civan Z. 1997. Türkiye’de Su Kullanımı, Atık suları Geri Kazanma ve Yeniden Kullanma Uygulamaları, Su ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul.
 • Kluit A. 2008. Biyolojik Arıtmanıza İkinci Bir Şans Verin, Çulha E., (çev.) Su ve Çevre, Sayı: 20.
 • Matsumura E.M ve Mierzwa J.C. 2008. Water Conservation and Reuse in Poultry Processing Plant-a Case Study. Resources, Conservation and Recycling, 52: 835-842.
 • Öztan A. 2003. Et Bilimi ve Teknolojisi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, yayın no:1, 4.baskı, 495s, Ankara.
 • Özyonar F ve Karagözoğlu B., 2008, Entegre Et ve Et Ürünleri Endüstrisi Atık Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, 11.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, s.125-132.
 • Samsunlu A. 1987. Kullanılmış Suların Arıtılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim.Fakültesi MM/ÇEV-87 EY 106, 301s.
 • Şengül F.1989, Endüstriyel Atık suların Özellikleri ve Arıtılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh- Mim.Fakültesi MMF/ÇEV-89 EY 172, 476s.
 • Waldroup A.L., Hierholzer R.E., ve Forsythe R.H. 1993. Recycling of Poultry Chill Water Using Ozone, Journal of Appl. Poultry Res., 2: 330-336.

Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 81 - 88, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000027

Öz

Evsel ve endüstriyel su kullanımında nüfus artışına bağlı olarak gözlenen artış, atık suların geri kazanımını ve yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Sanayideki atık sular, arıtma sonrası, proses suyu ya da soğutma suyu olarak kullanılabilmektedir. Bu kullanım türleri içinde yer alan, soğutma suyu amaçlı kullanım en yaygın olan tür olarak bilinmektedir. Su geri dönüşüm sisteminde, kontaminantları yeteri düzeyde uzaklaştırmak temel amaç olarak benimsenmiştir. Et endüstrisinde ortaya çıkan atık sular, padoklardan, kesimhaneden ve rendering tesislerinden kaynaklanmaktadır. Tavuk mezbahalarında, farklı olarak padoklardan gelen atık sular bulunmamaktadır. Söz konusu atık sular, kan, yağ, etten kaynaklanan protein, yağ ve karbonhidrat içeriği ile BOI ve KOI değerlerinde yükselmeye neden olmaktadır. Et endüstrisi atık su arıtmada flotasyon yöntemi kullanılmaktadır. Flotasyondan sonra damlatmalı filtre ile yapılan arıtma ile BOI değerinde etkin bir düşme sağlanabilmektedir. Kanatlı atık suyunun arıtımı, elekleme, filtrasyon, ozonlama ve klorlama aşamalarını içermektedir. Bu çalışmada entegre et tesislerinde oluşan atık su özellikleri belirtilmiş ve bu tesislerde oluşan atık suyun geri kazanımında kullanılan yöntemler karşılaştırılmıştır

Kaynakça

 • Anonim, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı 25687.
 • Anonim, 2008. http://www.eng.ege.edu.tr/otles/foodwaste-meat.tripod.com
 • Avula R.Y. Nelson H.M. ve Singh R.K. 2009. Recycling of Poultry Process Wastewater by Ultrafiltration, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 10: 1-8.
 • Burkut E. 2003. Gıda Sanayinde Proses Suyu Kalitesinin ve Su Hazırlamanın Ürün Maliyetine Etkisi, GIDA-Şubat, s.45-46.
 • Bridgwater A.V and Mumford C.J. 1979. Materials Recovery from Liquid Waste, Waste Recycling and Pollution Control Handbook, George Godwin Ltd., Great Britain, p.252-259.
 • Büyükkamacı N. ve Onbaşı A.N. 2007. Endüstriyel Atık Suların Yeniden Kullanımının Değerlendirilmesi: Entegre Et Tesisi Atık suları, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, s.502-510.
 • Eltem R. 2001. Atık Sular ve Arıtım, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:172, 188s.
 • Hammer M.J ve Hammer M.J.J. 1996. Water Reuse, Water and Wastewater Technology, 3’th edition, Prentice-Hall Inc., 519p.
 • Kavaklı M. ve Civan Z. 1997. Türkiye’de Su Kullanımı, Atık suları Geri Kazanma ve Yeniden Kullanma Uygulamaları, Su ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul.
 • Kluit A. 2008. Biyolojik Arıtmanıza İkinci Bir Şans Verin, Çulha E., (çev.) Su ve Çevre, Sayı: 20.
 • Matsumura E.M ve Mierzwa J.C. 2008. Water Conservation and Reuse in Poultry Processing Plant-a Case Study. Resources, Conservation and Recycling, 52: 835-842.
 • Öztan A. 2003. Et Bilimi ve Teknolojisi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, yayın no:1, 4.baskı, 495s, Ankara.
 • Özyonar F ve Karagözoğlu B., 2008, Entegre Et ve Et Ürünleri Endüstrisi Atık Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, 11.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, s.125-132.
 • Samsunlu A. 1987. Kullanılmış Suların Arıtılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim.Fakültesi MM/ÇEV-87 EY 106, 301s.
 • Şengül F.1989, Endüstriyel Atık suların Özellikleri ve Arıtılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh- Mim.Fakültesi MMF/ÇEV-89 EY 172, 476s.
 • Waldroup A.L., Hierholzer R.E., ve Forsythe R.H. 1993. Recycling of Poultry Chill Water Using Ozone, Journal of Appl. Poultry Res., 2: 330-336.

Ayrıntılar

Diğer ID JA83FV49VB
Bölüm Makale
Yazarlar

Arınç KAFTAN Bu kişi benim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477294, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {1}, pages = {81 - 88}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000027}, title = {Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı}, key = {cite}, author = {Kaftan, Arınç} }
APA Kaftan, A. (2010). Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (1) , 81-88 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000027
MLA Kaftan, A. "Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 81-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40120/477294>
Chicago Kaftan, A. "Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 81-88
RIS TY - JOUR T1 - Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı AU - ArınçKaftan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000027 DO - 10.1501/Csaum_0000000027 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 88 VL - 2 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000027 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000027 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı %A Arınç Kaftan %T Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000027 %U 10.1501/Csaum_0000000027
ISNAD Kaftan, Arınç . "Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2010): 81-88 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000027
AMA Kaftan A. Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 81-88.
Vancouver Kaftan A. Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 81-88.
IEEE A. Kaftan , "Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 81-88, May. 2010, doi:10.1501/Csaum_0000000027