PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Using of Renewable Energy Sources in Greenhouse Heating

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 95 - 103, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000029

Öz

Greenhouses are used because they provide a more favorable environment for the growth of plants. In order to achieve optimum indoor conditions, it is necessary to heat the greenhouses, particularly during the cold seasons. However, even in the temperate zones, heating costs has a great portion in the total production costs. Therefore, in Turkish greenhouses, there is not a regular heating but only a local heating to prevent plants from freezing. Without having regular heating arrangements, there arise other problems such as lower yields, a restriction on type of production and hormone usage. Owing to the relatively high cost and uncertain availability of fossil fuels, considerable attention has been given to new and renewable energy sources as alternative means of heating greenhouses. In agricultural sector, mainly renewable energy sources are solar energy, wind energy, geothermal energy and biomass energy. In this study, natural energy sources will be carried out heating in greenhouse; solar energy, geothermal energy and biomass energy were investigated and informed concerning these sources to be used in greenhouse heating systems

Kaynakça

 • Anonim, 2009a. www.tuik.gov.tr
 • Anonim, 2009b. www.eie.gov.tr/turkce/YEK/gunes/tgunes.html
 • Anonim, 2009c. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri (Linyit-Taşkömürü- Jeotermal) Çalışma Grubu Raporu. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013. Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2794, Ankara.
 • Fuller, R. J., Cooper, P. I., Sale P.J.M. and Speed, R.E.W.,1983. Crop Yield Use in a Solar Greenhouse. Solar World Congress, 1222-1226.
 • Eniş, A. 2003. Enerji Politikaları ile Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. TMMOB Türkiye IV. Enerji Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
 • Gönüllü, M.T.2009.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevreye Olumlu Etkileri. Standard Dergisi, 560 (48): 31-35.
 • Kendirli, B.,2002. Ülkemizde Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı.Ekin Dergisi, 19(6): 20-26.
 • O’Flaherty, T.1988. Wind Energy. p.169-174.Edited by: C.V.Zabeltitz. Energy Conservation and Renewable Energies for Greenhouse Heating. FAO-Reur Technical Series 3.
 • O’Flaherty, T. and von Elsner, B.1988. Industrial Heat Effluents. p.135-150. Edited by: C.V. Zabeltitz. Energy Conservation and Renewable Energies for Greenhouse Heating. FAO-Reur Technical Series 3.
 • Olgun, M. 2009. Tarımsal Yapılar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı:529, Yayın No:1577, Ankara.
 • Öztürk, H., Başçetinçelik, A. ve Karaca, C.2001. Sera Isıtması için Güneş Enerjili Aktif Isıtma Sistemleri. 6. Seracılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı: s.49-54, 5-7 Eylül 2001, Fethiye- Muğla.
 • Öztürk, H. 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Öztürk,H. H., Yaşar, B. ve Eren, Ö. 2010. Tarımda Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı: 909-932, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Tüzel,Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., Ersoy, A., Tepe, A.,
 • Uğur, A. 2010. Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 • Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı: 559-576, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Yağcıoğlu, A.2005. Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:562, İzmir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 95 - 103, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000029

Öz

Seralar, bitki gelişimi için en uygun ortam koşulları sağlanarak üretim yapılan tesislerdir. Özellikle soğuk mevsimlerde bu optimum koşulların sağlanabilmesi için seraların ısıtılması zorunludur. Ancak ılıman bölgelerde bile ısıtma masrafları toplam üretim harcamaları içinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle, ülkemizdeki seralarda düzenli bir ısıtma yapılmamakta sadece bitkileri dondan korumak amacıyla lokal ısıtma uygulanmaktadır. Düzenli ısıtma yapılmaması verim düşüklüğü, üretim çeşidinde sınırlama ve hormon kullanma zorunluluğu gibi problemleri beraberinde getirmektedir. Sera ısıtma harcamalarını ve giderek tükenmekte olan fosil enerji kaynaklarının kullanımını en aza indirmek için seralarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmesi zorunludur. Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir. Bu çalışmada, seraların ısıtılmasında kullanılabilecek doğal enerji kaynakları arasında en çok uygulama şansı olabilecek güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle (biyogaz) enerjisinin ülkemizdeki potansiyeli, sera ısıtma sistemlerinde kullanılma olanakları ile ilgili bilgi verilmiş ve karşılaşılan sorunlar incelenmiştir

Kaynakça

 • Anonim, 2009a. www.tuik.gov.tr
 • Anonim, 2009b. www.eie.gov.tr/turkce/YEK/gunes/tgunes.html
 • Anonim, 2009c. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri (Linyit-Taşkömürü- Jeotermal) Çalışma Grubu Raporu. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013. Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2794, Ankara.
 • Fuller, R. J., Cooper, P. I., Sale P.J.M. and Speed, R.E.W.,1983. Crop Yield Use in a Solar Greenhouse. Solar World Congress, 1222-1226.
 • Eniş, A. 2003. Enerji Politikaları ile Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. TMMOB Türkiye IV. Enerji Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
 • Gönüllü, M.T.2009.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevreye Olumlu Etkileri. Standard Dergisi, 560 (48): 31-35.
 • Kendirli, B.,2002. Ülkemizde Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı.Ekin Dergisi, 19(6): 20-26.
 • O’Flaherty, T.1988. Wind Energy. p.169-174.Edited by: C.V.Zabeltitz. Energy Conservation and Renewable Energies for Greenhouse Heating. FAO-Reur Technical Series 3.
 • O’Flaherty, T. and von Elsner, B.1988. Industrial Heat Effluents. p.135-150. Edited by: C.V. Zabeltitz. Energy Conservation and Renewable Energies for Greenhouse Heating. FAO-Reur Technical Series 3.
 • Olgun, M. 2009. Tarımsal Yapılar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı:529, Yayın No:1577, Ankara.
 • Öztürk, H., Başçetinçelik, A. ve Karaca, C.2001. Sera Isıtması için Güneş Enerjili Aktif Isıtma Sistemleri. 6. Seracılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı: s.49-54, 5-7 Eylül 2001, Fethiye- Muğla.
 • Öztürk, H. 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Öztürk,H. H., Yaşar, B. ve Eren, Ö. 2010. Tarımda Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı: 909-932, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Tüzel,Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., Ersoy, A., Tepe, A.,
 • Uğur, A. 2010. Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 • Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı: 559-576, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Yağcıoğlu, A.2005. Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:562, İzmir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA72JS72HE
Bölüm Makale
Yazarlar

Berna KENDİRLİ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, ANKARA


Belgin ÇAKMAK Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, ANKARA

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477299, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {1}, pages = {95 - 103}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000029}, title = {Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı}, key = {cite}, author = {Kendirli, Berna and Çakmak, Belgin} }
APA Kendirli, B. & Çakmak, B. (2010). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (1) , 95-103 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000029
MLA Kendirli, B. , Çakmak, B. "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 95-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40120/477299>
Chicago Kendirli, B. , Çakmak, B. "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 95-103
RIS TY - JOUR T1 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı AU - BernaKendirli, BelginÇakmak Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000029 DO - 10.1501/Csaum_0000000029 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 103 VL - 2 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000029 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000029 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı %A Berna Kendirli , Belgin Çakmak %T Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000029 %U 10.1501/Csaum_0000000029
ISNAD Kendirli, Berna , Çakmak, Belgin . "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2010): 95-103 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000029
AMA Kendirli B. , Çakmak B. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 95-103.
Vancouver Kendirli B. , Çakmak B. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 95-103.
IEEE B. Kendirli ve B. Çakmak , "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 95-103, May. 2010, doi:10.1501/Csaum_0000000029