PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000030

Öz

ve Abstract iki yana yaslı 9 punto ile yazılmalıdır. • Yazar adı/adları açık olarak yazılmalı, ünvan kullanılmamalı, adres bilgileri 11 punto ve italik olacak şekilde bir alt satırda yer almalıdır. Başlık ile yazar isimleri arasında 1,5 satır aralığı bulunmalıdır. İki ya da daha fazla yazarlı makalelerde, yazarların soyadları üzerine rakam konularak, adres bilgileri alt satırda ve tek satır boşluğu bırakılarak yer almalıdır. • Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir. • Özgün araştırmalar; Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Derlemeler Giriş, uygun başlıklar altında Ana Metin ve Sonuçlar olmak üzere üç bölümden oluşabilir, yayınlanmasında Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisinin Yayın İlkeleri uygulanır. Özet, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermeli ve en fazla 7 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Giriş, çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. Materyal ve Yöntem, çalışmanın tekrarına olanak verecek şekilde yeterli bilgi ve kaynakları içermelidir. Bulgular, şekil ve çizelgelerde verilen bilgilerin tam olarak anlaşılmasını sağlamalıdır. Tartışma bölümünde sonuçlar, önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Sonuç bölümünde ise, bulgulardan ulaşılan son değerlendirmeler verilmelidir. • Makaledeki şekil, harita ve fotoğrafların bilgisayar kayıtları, kaliteli basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalı, makalede metin içerisine yerleştirilmeli ve baskı aşamasında orijinalleri de makaleyle birlikte gönderilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne, çizelge kaynağı ise altına verilmelidir. Çizelge ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge içerisindeki metinlerde de aynı kural geçerlidir. Tüm tablolar “Çizelge”; tüm grafik, harita ve çizimler “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Şekil adları şeklin altında verilmelidir. Tüm şekil ve çizelge adları 9 punto, Times New roman karakterinde olmalı, numaralandırmalardan sonra nokta verilmelidir. • Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın soyadı ve yayın yılı sıralamasıyla parantez içerisinde verilecektir (Akpınar, 2000). Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa alıntılarda yıldan sonra a,b,c... şeklinde numaralandırma yapılacaktır (Akpınar, 2002a). Birden fazla esere atıfda bulunuluyorsa referanslar alfabetik sıra ile verilmelidir (Avcıoğlu, 2002; Oğuz, 2004; Uslu ve Kiper, 2005). • Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) ait bildirimler, kaynak olarak kullanılmamalıdır. • Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde son yazardan önce “ve” bağlacı kullanılmadır. Dergi: Somuncu, M. 2004. Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik Bedel. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1):1-22.Kitap: Keleş, R. 1996. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları: 803, Ankara. Kitabın bir bölümü: Hamamcı, C. 1997. Çevrenin Uluslararası Boyutları. s: 395-412. Editör: R. Keleş. İnsan Çevre Toplum. Bildiri kitabı: Karadeniz, N., Özbek, H. ve Gül, S. 2000. Ülkemiz Koruma Alanlarında Yönetim Planı Süreci. Bildiriler Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları: Anonim 1997. Ulusal Çevre Eylem Planı: Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000030

Öz

Ayrıntılar

Diğer ID JA25CG86RN
Bölüm Yazım Kuralları
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477302, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000030}, title = {MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI}, key = {cite}, author = {} }
APA (2010). MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000030
MLA "MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40120/477302>
Chicago "MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI AU - Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000030 DO - 10.1501/Csaum_0000000030 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000030 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000030 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI %A %T MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000030 %U 10.1501/Csaum_0000000030
ISNAD "MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2010): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000030
AMA MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 0-0.
Vancouver MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 0-0.
IEEE "MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 0-0, May. 2010, doi:10.1501/Csaum_0000000030