PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination and Evaluation of the Cultural Heritage Areas of Phrygian Valley

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2, 185 - 197, 01.10.2010

Öz

Immovable cultural properties, the traces of the cultural layers created by civilizations housed in Anatolia throughout history that survived to our time, are our cultural heritage. It is necessary to determine and evaluate the distribution of cultural heritage also as quality not only as quantity. Phrygian Valley is also an example for lesser known areas which have important cultural heritage within our country. In this study, conducted to determine and evaluate cultural heritage areas of Phrygian Valley, the identified and recorded cultural properties of the area are marked on digital maps. Following digital data creation, cultural properties have been graded according to their levels of importance via the Simos Procedure. The result map which shows the quality of the distribution of cultural heritages has been obtained by transferring the grading to digital maps and overlaying the resulting raster data. The determination of the important cultural heritage areas in the study region allows the correct understanding of the cultural landscape alongside allowing consideration of the current preservation status and development appropriete planning approaches

Kaynakça

 • Akpınar, N. 2003. Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlamasında Alan Kullanım Tiplerine Ait Önceliklerin Simos Prosedürü ve ELECTRE I Yöntemi ile Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:9, Sayı:2, 234-242 s. Ankara.
 • Akurgal, E. 1989. Anadolu Uygarlıkları. Net Turistik Yayınlar A.Ş., 600 s., İstanbul.
 • Akurgal, E. 2000. Anadolu Kültür Tarihi. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 417 s., Ankara.
 • Anonim 2010a. http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr, Eskişehir İl Kültür ve Turizm
 • Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010b. http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010c. http://www.afyonkulturturizm.gov.tr, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010d. http://www.teftis.kulturturizm.gov.tr, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010e. http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-59229/orenyerleri.html, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim, 2010f. Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği. www.frigvadisi.org, İnternet sitesi.
 • Anonim 2009. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri.
 • Anonim 2008. Afyonkarahisar İli 2008 Çevre Durum Raporu. Afyonkarahisar Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Afyonkarahisar.
 • Aydeniz, N. E. 2009. Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’deki Yansımaları. http://joy.yasar.edu.tr, İnternet sitesi.
 • Figueira, J. and Roy, B. 2002. Determining the Weights of Criteria in the Electre Type Methods with a Revised Simos Procedure. European Journal of Operational Research, 139, p.317-326.
 • Madran, E. ve Özgönül, N. 1999. International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage.: METU Faculty Architecture Press, Ankara.
 • Mosler, S. U. 2006. Kültürel Mirasın Peyzaj İçinde Algılanması ve Kültürel Mirasın Peyzaj Planlaması ve Korunması. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım 2007, Antalya, 65-71 s.
 • UNESCO, 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi İnternet Sitesi.
 • UNESCO, 2010. World Heritage List. http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi İnternet Sitesi.
 • Yüksel, İ. 2002. Şifalı Frigya - Peri Bacaları Kaya Yerleşimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayını, 111s., Afyonkarahisar.

Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2, 185 - 197, 01.10.2010

Öz

Tarih boyunca Anadolu’da iskân eden uygarlıkların yarattığı kültür katmanlarının günümüze kadar ulaşmış izleri olan taşınmaz kültür varlıkları, sahip olduğumuz kültür mirasıdır. Kültür mirası dağılımının yalnızca nicelik olarak değil aynı zamanda nitelik olarak da belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Frig Vadisi de ülkemizde önemli kültür mirasına sahip alanların az bilinen bir örneğidir. Frig Vadisi kültür mirası alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; alan üzerinde bulunan, tespit ve tescili yapılmış taşınmaz kültür varlıkları sayısal haritalar üzerine işlenmiştir. Sayısal veri oluşumunu takiben Simos Prosedürü ile kültür varlıkları önem derecelerine göre puanlandırılmıştır. Bu puanlamanın sayısal haritalara aktarılması ve elde edilen raster verilerin üst üste çakıştırılması ile alanın kültür mirası dağılımını nitelik bakımından ortaya koyan sonuç paftası elde edilmiştir. Paftada önem derecesi yüksek varlıkların bulundukları alanlar önemli kültür mirası alanları olarak öne çıkmıştır. Çalışma alanındaki önemli kültür mirası alanlarının belirlenmesi, kültürel peyzajın doğru algılanmasının yanı sıra bölgedeki mevcut koruma statüsünün irdelenmesine ve uygun planlama yaklaşımlarının geliştirilmesine de olanak vermektedir

Kaynakça

 • Akpınar, N. 2003. Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlamasında Alan Kullanım Tiplerine Ait Önceliklerin Simos Prosedürü ve ELECTRE I Yöntemi ile Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:9, Sayı:2, 234-242 s. Ankara.
 • Akurgal, E. 1989. Anadolu Uygarlıkları. Net Turistik Yayınlar A.Ş., 600 s., İstanbul.
 • Akurgal, E. 2000. Anadolu Kültür Tarihi. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 417 s., Ankara.
 • Anonim 2010a. http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr, Eskişehir İl Kültür ve Turizm
 • Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010b. http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010c. http://www.afyonkulturturizm.gov.tr, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010d. http://www.teftis.kulturturizm.gov.tr, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim 2010e. http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-59229/orenyerleri.html, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi.
 • Anonim, 2010f. Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği. www.frigvadisi.org, İnternet sitesi.
 • Anonim 2009. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri.
 • Anonim 2008. Afyonkarahisar İli 2008 Çevre Durum Raporu. Afyonkarahisar Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Afyonkarahisar.
 • Aydeniz, N. E. 2009. Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’deki Yansımaları. http://joy.yasar.edu.tr, İnternet sitesi.
 • Figueira, J. and Roy, B. 2002. Determining the Weights of Criteria in the Electre Type Methods with a Revised Simos Procedure. European Journal of Operational Research, 139, p.317-326.
 • Madran, E. ve Özgönül, N. 1999. International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage.: METU Faculty Architecture Press, Ankara.
 • Mosler, S. U. 2006. Kültürel Mirasın Peyzaj İçinde Algılanması ve Kültürel Mirasın Peyzaj Planlaması ve Korunması. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım 2007, Antalya, 65-71 s.
 • UNESCO, 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi İnternet Sitesi.
 • UNESCO, 2010. World Heritage List. http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi İnternet Sitesi.
 • Yüksel, İ. 2002. Şifalı Frigya - Peri Bacaları Kaya Yerleşimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayını, 111s., Afyonkarahisar.

Ayrıntılar

Diğer ID JA95EM64TR
Bölüm Makale
Yazarlar

Fatma AŞILIOĞLU>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Yalçın MEMLÜK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477331, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {2}, pages = {185 - 197}, title = {Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aşılıoğlu, Fatma and Memlük, Yalçın} }
APA Aşılıoğlu, F. & Memlük, Y. (2010). Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (2) , 185-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40122/477331
MLA Aşılıoğlu, F. , Memlük, Y. "Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 185-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40122/477331>
Chicago Aşılıoğlu, F. , Memlük, Y. "Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 185-197
RIS TY - JOUR T1 - Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi AU - FatmaAşılıoğlu, YalçınMemlük Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 197 VL - 2 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi %A Fatma Aşılıoğlu , Yalçın Memlük %T Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aşılıoğlu, Fatma , Memlük, Yalçın . "Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 2 (Ekim 2010): 185-197 .
AMA Aşılıoğlu F. , Memlük Y. Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(2): 185-197.
Vancouver Aşılıoğlu F. , Memlük Y. Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(2): 185-197.
IEEE F. Aşılıoğlu ve Y. Memlük , "Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 185-197, Eki. 2010