PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Plantation Opportunities at Valleys in the Basis of Physiographical Conditions: Ankara

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000006

Öz

Valleys are important topographic elements in the cities and they have different characteristics than other earth shapes. Many of valleys may have distinguished climatic conditions than near surroundings. Because of this climatic dissimilarity, vegetation structure is also different in valley. Therefore these differences and their reasons affect planting efforts in valleys. In this article, the factors that affect the plant growth conditions in valleys were investigated in the example of Büyükesat Valley case. As a result, the areas and ecological conditions which are suitable or not suitable for potential plantation were identifies

Kaynakça

 • Anonim, 2007. Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Erişim Tarihi 23.08.2007. http://www.ispartacevreorman.gov.tr/rapor/2_3_bolum_topografya_jeomorfolojı.pdf
 • Aran, S. 1948. Orta Anadolu Süs Bahçeciliği İçin Ziynet ağaçları Temini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Sayı:2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Eser, D. ve Geçit, H.H. 2007. Ekoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1559, Ders Kitabı:512, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • İzbırak, R. 1977. Sistematik Jeomorfoloji, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Sayfa 39, Ankara.
 • Şahin, Ş. 1996. Dikmen Vadisi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Usno, 2007. Sun or Moon Altitude/Azimuth Table, Astronomical Applications Department, http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php#formb
 • Yüksel, Ü.D. 2005. Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama Ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tez Çalışması, Ankara.

Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000006

Öz

Vadiler kentlerin önemli topoğrafik yapılarıdır ve diğer yeryüzü şekillerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bir çok vadi yakın çevresindeki iklim tipinden farklı bir mikroklimaya sahip olabilmektedir. İklimsel farklılıklar ise, vadilerde bulunan vejetasyon yapısının farklı olmasına sebep olmaktadır. Dolayısı ile vadilerde yapılması düşünülen bitkilendirme çalışmalarında bu farklılık ve nedenleri önem kazanmaktadır. Bu makalede vadilerdeki bitki oluşumuna etki eden etmenler, Büyükesat vadisi örneğinde incelenmiş ve sonuç olarak vadi içinde yapılması muhtemel bitkilendirme çalışmaları için uygun - uygun olmayan alanlar ve ekolojik şartlar belirlenmiştir

Kaynakça

 • Anonim, 2007. Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Erişim Tarihi 23.08.2007. http://www.ispartacevreorman.gov.tr/rapor/2_3_bolum_topografya_jeomorfolojı.pdf
 • Aran, S. 1948. Orta Anadolu Süs Bahçeciliği İçin Ziynet ağaçları Temini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Sayı:2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Eser, D. ve Geçit, H.H. 2007. Ekoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1559, Ders Kitabı:512, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • İzbırak, R. 1977. Sistematik Jeomorfoloji, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Sayfa 39, Ankara.
 • Şahin, Ş. 1996. Dikmen Vadisi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Usno, 2007. Sun or Moon Altitude/Azimuth Table, Astronomical Applications Department, http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php#formb
 • Yüksel, Ü.D. 2005. Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama Ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tez Çalışması, Ankara.

Ayrıntılar

Diğer ID JA63UK29SR
Bölüm Makale
Yazarlar

Tahsin YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477410, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {1}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000006}, title = {Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Tahsin} }
APA Yılmaz, T. (2009). Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 1 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000006
MLA Yılmaz, T. "Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40127/477410>
Chicago Yılmaz, T. "Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği AU - TahsinYılmaz Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000006 DO - 10.1501/Csaum_0000000006 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000006 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000006 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği %A Tahsin Yılmaz %T Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 1 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000006 %U 10.1501/Csaum_0000000006
ISNAD Yılmaz, Tahsin . "Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 / 1 (Mayıs 2009): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000006
AMA Yılmaz T. Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
Vancouver Yılmaz T. Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
IEEE T. Yılmaz , "Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 0-0, May. 2009, doi:10.1501/Csaum_0000000006