PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Dominant Qualification of Environmental Problems Literature and the Necessity of the SocialScience Approach

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000007

Öz

Ecology is the science dating back to the last century. The effects of human activities on water, soil, air and other ecologic sources cause these sources to come to an end. So in many ways ecological problem occur. For this reason the ecological problems are a social chracter of phenomenon. The populants of this science, that is its becoming a thought/social science has come to this point within the fourth years in relation with the increasing ecological problems. The “social ecology” has still been developing. The subject of this study is the scientific disciplines relate with ecology. In this study, our aim is to debate natural sciences and social sciences, which are taken into consideration as the two different types of scientific disciplines relate with ecology. First, the relations of social sciences with ecology are examinationed. Then, in Turkey, the ecology related with the problem of this study is examined and the problem of the difference of natural sciences and social sciences are discussed. And then, the relation between social sciences and ecology are discussed. Thereafter, “the social ecology” examined with regard to generally intellectual structure and viewpoint to the ecological problems

Kaynakça

 • Baş, İ. M. 2001. Sosyal Bilimler ve Ekoloji, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.209-220. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Can, S. 2007. Türkiyede Sosyal Bilimler Üzerine Düşünmek, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi75/sayi75/sevim%20can.doc (11.09.2007).
 • Erdoğan, İ., Ejder, N. 1997. Çevre Sorunları, Ankara, Doruk Yayımcılık.
 • Görmez, K. 2007. Çevre Sorunları, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Mutlu, A. 2001. Ekoloji Düşüncesi ve Ekoloji Düşüncesinin Temel Kavramları. Kooperatifçilik, Ekim-Kasım-Aralık, S:134, s.45-60.
 • Mutman, M. 2001. Bilgiyi Sorunsallaştırmak, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.299-309. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Odum, E. 1997. Ecology, Sinauer Ass.Inc., Sunderland, Massachusetts.
 • Özlem, D. 2001. Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.36- 42. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Porrit, J. 1989. Yeşil Politika, 2. Baskı, Çev. A. Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989.
 • Şişli, M. N. 1999. Ekoloji –Çevrebilim-, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Tekeli, İ. 2001. Toplum Bilimlerin Önünü Açmaya İnsan Modellerini Tartışarak Başlamak, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.13-33. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.

Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000007

Öz

Ekoloji, yaklaşık yüz yıllık kökeni olan bir bilim dalıdır. İnsan etkinlikleri su, toprak, hava ve diğer ekolojik kaynaklar üzerinde baskı yaratarak, bu kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ekolojik sorunlar, toplumsal nitelikli bir olgudur. Ekolojik sorunların artmasıyla birlikte, bu bilim dalının “düşünce/sosyal bilim” halini alması ise son kırk yıl içinde gerçekleşmiştir. Halihazırda “sosyal ekoloji”nin gelişimi sürmektedir. Bu çalışmanın konusu, ekolojik sorunlarla ilgili bilimsel disiplinlerdir. Çalışmada, ekolojiyle ilgili iki farklı disiplin biçimi olarak ele alınan doğa bilimleri ve sosyal bilimler tartışılmaktadır. Önce, sosyal bilimler ile ekoloji arasındaki bağlar incelenmiştir. Sonra ülkemizde, ekolojiyle ilgili temel sorunlar irdelenmiş ve bu sorunlardan hareketle, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin farklılığı sorunu ve ekoloji ile sosyal bilimler arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışılmıştır. Daha sonra “sosyal ekoloji”, genel olarak düşünsel yapısı ve ekolojik sorunlara bakışı itibariyle incelenmiştir

Kaynakça

 • Baş, İ. M. 2001. Sosyal Bilimler ve Ekoloji, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.209-220. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Can, S. 2007. Türkiyede Sosyal Bilimler Üzerine Düşünmek, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi75/sayi75/sevim%20can.doc (11.09.2007).
 • Erdoğan, İ., Ejder, N. 1997. Çevre Sorunları, Ankara, Doruk Yayımcılık.
 • Görmez, K. 2007. Çevre Sorunları, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Mutlu, A. 2001. Ekoloji Düşüncesi ve Ekoloji Düşüncesinin Temel Kavramları. Kooperatifçilik, Ekim-Kasım-Aralık, S:134, s.45-60.
 • Mutman, M. 2001. Bilgiyi Sorunsallaştırmak, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.299-309. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Odum, E. 1997. Ecology, Sinauer Ass.Inc., Sunderland, Massachusetts.
 • Özlem, D. 2001. Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.36- 42. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Porrit, J. 1989. Yeşil Politika, 2. Baskı, Çev. A. Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989.
 • Şişli, M. N. 1999. Ekoloji –Çevrebilim-, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Tekeli, İ. 2001. Toplum Bilimlerin Önünü Açmaya İnsan Modellerini Tartışarak Başlamak, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, s.13-33. Der. Defter ve Toplum ve Bilim Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47JP76BR
Bölüm Makale
Yazarlar

Ahmet MUTLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477411, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {1}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000007}, title = {Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği}, key = {cite}, author = {Mutlu, Ahmet} }
APA Mutlu, A. (2009). Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 1 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000007
MLA Mutlu, A. "Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40127/477411>
Chicago Mutlu, A. "Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği AU - AhmetMutlu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000007 DO - 10.1501/Csaum_0000000007 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000007 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000007 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği %A Ahmet Mutlu %T Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 1 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000007 %U 10.1501/Csaum_0000000007
ISNAD Mutlu, Ahmet . "Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 / 1 (Mayıs 2009): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000007
AMA Mutlu A. Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
Vancouver Mutlu A. Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
IEEE A. Mutlu , "Türkiye’de Çevre Sorunları Literatürünün Baskın Niteliği ve Sosyal Bilimler Yaklasımının Gerekliliği", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 0-0, May. 2009, doi:10.1501/Csaum_0000000007