Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Gerçekleşen Etkileşimlerin Vergi Uyumu Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 45 - 57, 15.11.2019

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan muhasebe meslek mensupları ile mükellefler arasında gerçekleşen etkileşimlerin vergi uyumu bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda derinlemesine bir betimlemenin yapılabilmesi için çalışma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve durum çalışması (case study) olarak desenlenmiştir. Çalışma verilerinin analizi, tümevarım analizi yoluyla bilgisayar destekli nitel veri analizi programı NVivo 11 Pro ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle vergi uyumuna ilişkin temel açıklamalar, ardından çalışmada kullanılan yönteme ilişkin bilgiler, bulgulara ilişkin yorumlar ve değerlendirmeler ile sonuç kısmı yer almaktadır.

Kaynakça

 • Alm, J., Kirchler, E., Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. Economic Analysis and Policy, 42(2), 133-151.
 • Andreoni, J., Erard, B., Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860.
 • Creswell, J. W. (2007). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative, Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 • Fischer, C. M., Wartick, M. and Mark, M. M. (1992). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. Journal of Accounting Literature, 11(1), 1-46.
 • James, S., Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27-42.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation, CA: Sage.
 • Roth, J. A., Scholz, J. T., Witte, A. D. (1989). Taxpayer Compliance, An Agenda for Research. (Vol. 1), Philadelphia: University of Pennsylvania.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. CA: Sage.

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 45 - 57, 15.11.2019

Öz

Kaynakça

 • Alm, J., Kirchler, E., Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. Economic Analysis and Policy, 42(2), 133-151.
 • Andreoni, J., Erard, B., Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860.
 • Creswell, J. W. (2007). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative, Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 • Fischer, C. M., Wartick, M. and Mark, M. M. (1992). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. Journal of Accounting Literature, 11(1), 1-46.
 • James, S., Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27-42.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation, CA: Sage.
 • Roth, J. A., Scholz, J. T., Witte, A. D. (1989). Taxpayer Compliance, An Agenda for Research. (Vol. 1), Philadelphia: University of Pennsylvania.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aytül BİŞGİN (Sorumlu Yazar)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2488-3541
Türkiye


Sema ÜNLÜER
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2958-9798
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 11 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 13 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bişgin, A. & Ünlüer, S. (2019). Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Gerçekleşen Etkileşimlerin Vergi Uyumu Bağlamında İncelenmesi . Anadolu University Journal of Faculty of Economics , 1 (1) , 45-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujfe/issue/50121/646469
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563