Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Novel Coronavirus (Covid-19) Outbreak and Policy Actions for Healthy Global Economy: The Role of IMF

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 35 - 49, 15.05.2020

Öz

The global spread of the novel coronavirus (COVID-19) is a worldwide humanity tragedy. The priority policy steps concerning COVID-19 are undoubtedly monitoring, alleviating and controlling the impacts of the disease. COVID-19 brings about substantial harms for personal and economic wealth as much as individuals’ health. There are many channels through which an outbreak affects the economy. The measures of health authorities can help to keep the virus outbreak under control. Also, the governments, central banks, and regulatory and supervisory agencies should take measures that can offset the economic downside of the outbreak. Global cooperation is essential especially in public health and economic issues. International Money Fund (IMF) provides various supports including financial support to countries affected by outbreak within this period.

Kaynakça

 • Adrian, T. (2020). Monetary and Financial Stability During the Coronavirus Outbreak. IMF Blog website: https://blogs.imf.org/2020/03/11/monetary-and-financial-stability-during-the-coronavirus-outbreak/ (Erişim Tarihi: 18.03.2020)
 • Baldwin, R., Weder, B., & Mauro, D. (2020). Economics in the Time of COVID-19 (di W. Baldwin, Richard; Mauro, Ed.). www.cepr.org.
 • Barro, Robert; Ursua, Jose; Weng, J. (2020). Coronavirus meets the Great Influenza Pandemic. VOX CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/coronavirus-meets-great-influenza-pandemic (Erişim Tarihi: 21.03.2020)
 • Gaspar, Vitor; Mauro, P. (2020). Fiscal Policies to Protect People During the Coronavirus Outbreak. IMF Blog. https://blogs.imf.org/2020/03/05/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak/ (Erişim Tarihi: 17.03.2020)
 • McKibbin, Warwick; Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. CAMA Working Paper. (No. 19/2020).
 • Mühleisen, M. (2020). Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst. IMF Blog website: https://blogs.imf.org/2020/03/12/coronavirus-economic-planning-hoping-for-the-best-prepared-for-the-worst/ (Erişim Tarihi: 18.03.2020)
 • Yalçınkaya, Y., & Tunali, H. (2019). 2017- 2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 17–36. https://doi.org/10.30784/epfad.511381
 • http-1: IMF. Policy Steps to Address the Corona Crisis. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/03/16/Policy-Steps-to-Address-the-Corona-Crisis-49262 (Erişim Tarihi: 17.03.2020)
 • http-2: IMF. Questions and Answers on the IMF’s $50 billion Rapid-disbursing Emergency Financing Facilities. https://www.imf.org/en/About/FAQ/50-billion-rapid-disbursing-emergency-financing-facilities/#Q1 (Erişim Tarihi: 20.03.2020)
 • http-3: IMF. "The Catastrophe Containment and Relief" Trust"..http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ccr.htm (Erişim Tarihi: 22.03.2020)
 • https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0798_01.pdf BDDK."Basın Açıklaması". (Erişim Tarihi 24.03.2020)
 • https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-16 TCMB Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu (Erişim Tarihi: 25.03.2020)
 • https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-15 TCMB Para Politikası Kurulu Kararı (Erişim Tarihi: 25.03.2020)

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Sağlıklı Küresel Ekonomi İçin Politika Uygulamaları: IMF'nin Rolü

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 35 - 49, 15.05.2020

Öz

Yeni koronavirüsün (COVID-19) küresel yayılımı, dünya çapında ortaya çıkan bir insanlık trajedisidir. COVID-19 ile ilgili olarak öncelikli politika adımları şüphesiz hastalığın etkilerinin izlenmesi, hafifletilmesi ve kontrol altına alınmasıdır. COVID-19 bireylerin sağlıklarına olduğu kadar kişisel ve ekonomik refahlarına da önemli zararlar vermektedir. Bulaşıcı bir salgınının ekonomiyi etkilediği birçok kanal bulunmaktadır. Sağlık otoritelerinin önlemleri virüs salgınını kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Bunun yanında hükümetler, merkez bankaları, düzenleyici ve denetleyici kurumların da salgının ekonomik olumsuzluğunu dengeleyebilecek önlemler almaları gerekmektedir. Özellikle halk sağlığı ve ekonomik konularda küresel işbirliği esastır. Uluslararası Para Fonu (IMF) bu süreçte salgından etkilenen ülkelere mali destek de dâhil olmak üzere çeşitli destekler sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Adrian, T. (2020). Monetary and Financial Stability During the Coronavirus Outbreak. IMF Blog website: https://blogs.imf.org/2020/03/11/monetary-and-financial-stability-during-the-coronavirus-outbreak/ (Erişim Tarihi: 18.03.2020)
 • Baldwin, R., Weder, B., & Mauro, D. (2020). Economics in the Time of COVID-19 (di W. Baldwin, Richard; Mauro, Ed.). www.cepr.org.
 • Barro, Robert; Ursua, Jose; Weng, J. (2020). Coronavirus meets the Great Influenza Pandemic. VOX CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/coronavirus-meets-great-influenza-pandemic (Erişim Tarihi: 21.03.2020)
 • Gaspar, Vitor; Mauro, P. (2020). Fiscal Policies to Protect People During the Coronavirus Outbreak. IMF Blog. https://blogs.imf.org/2020/03/05/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak/ (Erişim Tarihi: 17.03.2020)
 • McKibbin, Warwick; Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. CAMA Working Paper. (No. 19/2020).
 • Mühleisen, M. (2020). Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst. IMF Blog website: https://blogs.imf.org/2020/03/12/coronavirus-economic-planning-hoping-for-the-best-prepared-for-the-worst/ (Erişim Tarihi: 18.03.2020)
 • Yalçınkaya, Y., & Tunali, H. (2019). 2017- 2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 17–36. https://doi.org/10.30784/epfad.511381
 • http-1: IMF. Policy Steps to Address the Corona Crisis. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/03/16/Policy-Steps-to-Address-the-Corona-Crisis-49262 (Erişim Tarihi: 17.03.2020)
 • http-2: IMF. Questions and Answers on the IMF’s $50 billion Rapid-disbursing Emergency Financing Facilities. https://www.imf.org/en/About/FAQ/50-billion-rapid-disbursing-emergency-financing-facilities/#Q1 (Erişim Tarihi: 20.03.2020)
 • http-3: IMF. "The Catastrophe Containment and Relief" Trust"..http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ccr.htm (Erişim Tarihi: 22.03.2020)
 • https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0798_01.pdf BDDK."Basın Açıklaması". (Erişim Tarihi 24.03.2020)
 • https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-16 TCMB Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu (Erişim Tarihi: 25.03.2020)
 • https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-15 TCMB Para Politikası Kurulu Kararı (Erişim Tarihi: 25.03.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şebnem TOSUNOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5591-4403
Türkiye


Süleyman KASAL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8409-1090
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mayıs 2020
Başvuru Tarihi 31 Mart 2020
Kabul Tarihi 8 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tosunoğlu, Ş. & Kasal, S. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Sağlıklı Küresel Ekonomi İçin Politika Uygulamaları: IMF'nin Rolü . Anadolu University Journal of Faculty of Economics , 2 (1) , 35-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujfe/issue/54346/738108
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563