Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Küresel Yönetişim Kapsamında Siyasal Katılım Örneği: Demokrasi Festivalleri Birliği

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 16 - 33, 31.12.2020

Öz

1990’dan itibaren dünyada birçok konuda küreselleşme bağlamında değişiklikler meydana gelmiştir. Yönetim uygulamaları da küreselleşmeden etkilenen konulardan bir tanesidir. Bu bağlamda; demokrasi ve siyasal katılımın önemi yeniden gündeme gelmiştir. Buna paralel olarak; dünyada siyasal katılım bilincinin giderek arttığı görülmektedir. Çeşitli ülkelerde organize edilen demokrasi festivalleri bunun en somut örnekleridir. Bu festivallerin ana hedeflerinden bazıları; demokrasi bilincini yaymak, karar süreçlerinde aktif olmak ve çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunmaktır.2017 yılında ise bu festivallerin uyum içinde organize edilmesi amacıyla Demokrasi Festivalleri Birliği (Democracy Festivals Association) kurulmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, öncelikle küreselleşme bağlamında demokrasi ve siyasal katılımın önemi tartışılmaktadır. Demokrasi festivallerinin çeşitli ülkelerdeki tarihsel gelişimine yer verildikten sonra ise Demokrasi Festivalleri Birliği incelenmektedir. Bu bağlamda; Demokrasi Festivalleri Birliği küreselleşme bağlamında bir siyasal katılım modeli olarak tanımlanmaktadır.

Kaynakça

 • Akdemir, E. (2019). Avrupa Birliği Ülkelerinde Siyasal Katılım Platformları: Rolleri ve Amaçları. Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Aydın, A. (2019). Siyasal Katılım Araçları Üzerinden Merkezi ve Yerel Düzeydeki Katılımın İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (2), 395-400.
 • Çevikbaş, R. (2008). Yerel Yönetimlerde Siyasal Katılım. Türk İdare Dergisi. Aralık, 80 (461), 71-97.
 • Heywood, A. (2013). Küresel Siyaset. (Çev: N. Uslu ve H. Özdemir). Ankara: Adres Yayınları.
 • Kahraman, A. B. (2011). Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kışlalı, A. T. (2018). Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
 • Sinclar, T. J. (2016). Küresel Yönetişim. (Çev: H. H. Orhon Özdağ). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi.
 • Thukydides. (2019). Peloponnesos Savaşları. (Çev: F. Akderin). 3. Baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Almedalsveckan. (2019). Almedalen Week. https://almedalsveckan.info/english. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • Almedalsveckan. (2020). Almedalen Week 2021. https://www.almedalsveckan.info/talare. Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • Almedalsveckan. (t.y.). Almedalsveckan 2020. https://program.almedalsveckan.info/ talare, Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • Arendalsuka. (t.y.). Welcome to Arendalsuka. https://arendalsuka.no/1219. Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • Arvamusfestival. (t.y.a). About the Festival. https://www.arvamusfestival.ee/en/about-the-festival/. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Arvamusfestival. (t.y.b). Opinion Festival in English. https://www.arvamusfestival.ee/ en/opinion-festival-in-english/. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Buhl, A., Elvang, Z. ve Wolff, M. (t.y.). Democracy Festivals Design Dimensions. https://static1.squarespace.com/static/5ca46d3434c4e242889adff5/t/5cafcfcb104c7bb6aa645dec/1555025875681/DF_Designdimension+Komp.pdf. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • BUTENT! Diskusiji Festivalis. (t.y.). Discussion Descriptions. https://diskusijufestivalis. lt/#programa-old. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.a). Suomiareena. https://democracyfestivals.org/ suomiareena, Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.b). Folkemodet, The People’s Meeting. https://democracyfestivals.org/folkemdet. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.c). ARENDALSUKA, Arendal Week. https://democracyfestivals.org/arendalsuka. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.ç). Arvamusfestival, Opinion Festival. https://democracyfestivals.org/arendalsuka-1. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.d). racy Festivals Association. (t.y.d). LYSA. https://democracyfestivals.org/lsa. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.e). BUTENT!, Discussion Festival. https://democracyfestivals.org/btent. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.f). Jubel, European Democracy Festival. https://democracyfestivals.org/btent-1. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.g). Methods for Democracy Festivals. https://democracyfestivals.org/new-page-1. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Association. (t.y.ğ). Our Mission. https://democracyfestivals.org/about. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Democracy Festivals Associaiton. (t.y.h). https://democracyfestivals.org/. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • European Commission. (2019). Birstonas, Lithuania – Festival of Discussions BUTENT! (Makes Sense!). https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/birtonas-lithuania-festival-of-discussions-btent-makes-sense. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • Folkemoedet. (t.y.a). Folkemodet – The People’s Democratic Festival. https:// folkemoedet.dk/en/. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • Folkemoedet. (t.y.b). Folkemodet – Main Page. https://folkemoedet.dk/. Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • Jubel Festival. (t.y.). The Concept. https://www.jubelfestival.com/. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • LAMPA. (t.y.). The Rules of Conversation. https://www.festivalslampa.lv/en/festival/ about-festival. Erişim Tarihi: 28.12.2019.
 • LYSA. (2020). Description 2021. https://www.lysa.is/einrada-akvardanir-mikil-vonbrigdi/. Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • Sorensen, M. S. (2018). Where Danes Butt Heads (Politely) With Their Leaders. The New York Times, 23rd June, https://www.nytimes.com/2018/06/23/world/europe/ denmark-democracy-folkemodet.html. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • SuomiAreena. (t.y.). This is SuomiAreena. https://suomiareena.fi/in-english#gs.o2dmex. Erişim Tarihi: 27.12.2019.
 • TDK Sözlükleri. (t.y.). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 04.01.2021.
 • The Economist. (2019). Why Democracy Festivals, A Staple in Northern Europe, Are Spreading. 9th September. https://www.economist.com/prospero/2019/09/09/why-democracy-festivals-a-staple-in-northern-europe-are-spreading. Erişim Tarihi: 27.12.2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Caner AKKAYA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4195-1545
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 7 Şubat 2020
Kabul Tarihi 3 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akkaya, C. (2020). Küresel Yönetişim Kapsamında Siyasal Katılım Örneği: Demokrasi Festivalleri Birliği . Anadolu University Journal of Faculty of Economics , 2 (2) , 16-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujfe/issue/59768/861896
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563