Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evulation of Digital Service Tax in Türkiye

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 83 - 97, 21.12.2023
https://doi.org/10.54737/aujfe.1400103

Öz

Today, with the development of digital technologies, technology companies constitute the majority of the leading companies of the world economy. In this respect, the digital service sector has great potential in terms of taxation, but the fact that the organizations operating in this field internalize the revenues they obtain and do not contribute to the public income in the source country has brought about the problem of taxation in the global sense. In order to prevent this problem, a plan to introduce a tax under the name of tax on digital services has been put forward within the framework of OECD and EU cooperation. Following the international solutions in Turkey, it has introduced the Digital Service Tax application. In 2020, the legal infrastructure for this service was provided and this tax started to be implemented in Turkey, ensuring that the profits of multinational companies without a physical workplace are taxed in our country.

Kaynakça

 • AA (2020). ‘’ Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi (21.01.2020)’’, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunyanin-en-degerli-10-sirketinden-7si-teknoloji-sirketi/1708989, ET: 19.11.2021.
 • Akkaya, H. ve Gerçek, A. (2019). ‘’ OECD ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarımlar’’, International Journal of Public Finance, 4(2), 169, 175.
 • Bilgiç Ulun, A. (2021). ‘’Dijital Ekonomilerin Vergilendirilmesinde OECD Uygulamaları ve Türkiye Karşılaştırılması, Derleme Makale, 31(164), 230-232.
 • Bloomberg (2021). ‘’ Hangi ülkede ne kadar dijital hizmet vergisi uygulanıyor? (06.01.2021), https://www.bloomberght.com/dst-2272056, ET: 19.11.2021.
 • Deloitte (2019). Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 Ay Raporu.
 • Durdu, M. (2020). ‘’ Avrupa Birliği’nde Dijital Hizmet Vergisi ve Türkiye Uygulaması’’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(4), 1965.
 • Ergin, N. E., ‘’ ABD ile Türkiye anlaştı! (29.11.2021),https://www.dunya.com/kose-yazisi/abd-ile-turkiye-anlasti/641143, ET: 10.12.2021.
 • Fırat, M (2020). ‘’Dijital Hizmet Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme’’, Ünye İİBF Dergisi, 3(1), 29.
 • GİB (2020). ‘’Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ’’, https://www.gib.gov.tr/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi-0, ET: 19.11.2021.
 • Karabulut, Ş. (2020). ‘’Dijital Çağın Mali Yansımaları: Dijital Hizmet Vergisi’’, Maliye Dergisi, (178), 264, 274-275.
 • Kurbanova, M. ve Çalıyurt, M. (2021). ‘’ Dijital Ekonomilerin Vergilendirilmesi Sürecinde Finansal Raporların İncelenmesi’’.
 • Mert, H. ve Bayar E. (2020). ‘’Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Ülkemiz Uygulamalarının Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılmalı Analizi ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri’’, Derleme Makale, 30(160), 88-89.
 • Mert, H. ve Bayar, E. (2020). ‘’Dijital Ekonomi, Vergilendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar’’, 6th Global Business Research Congress, (11), 29.
 • Mutlu Kaya, Ö. (2020). ‘’ Dijital Hizmet Vergisi ve Türkiye Uygulaması’’, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2), 457.
 • NTV (2021). ‘’ Türkiye ile ABD arasında 'dijital hizmet vergisi' anlaşması (23.01.2021)’’, https://www.ntv.com.tr/ekonomi/turkiye-ile-abd-arasinda-dijital-hizmet-vergisi-anlasmasi,4Sd3Z5oknUOzv2O4l9hIwg, E.T: 20.01.2022.
 • OECD (2015). ‘’ Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report’’, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2021). ‘’ G20 Base Erosion and Profit Shifting, Project Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
 • Özdemir, H. ve Atak, O. (2019). ‘’Yeni Bir Vergi: Dijital Hizmet Vergisi’’, Vergi Raporu, (243), 23.
 • Özgür, O. Ç. (2021). ‘’Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması’’, http://nazaligundem.com/tr/yayinlar/turkiyenin-dijital-hizmet-vergisi-uygulamasi?onlyTm=&tm=, 18.11.2021.
 • PWC (2020). Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/bultenler/2020/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi.html, ET: 19.11.2021.
 • Sağlı, A. (2020). ‘’Türkiye'de Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi’’, https://www.ey.com/tr_tr/tax/turkiyede-dijital-ekonominin-vergilendirilmesi, ET: 18.11.2021
 • Sandalcı, U. ve Saygın, Ö. (2020). ‘’Dijitalleşen Dünyada Dijital Hizmet Vergisi: Örnek Ülke Uygulamaları ve Türkiye, Vergi Raporu, (246), 81-83.
 • Şahin, M. (2020). ‘’ Türkiye’de ve Dünyada Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesi’’, Vergi Dünyası (469), 40.
 • T.C Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller. https://www.sbb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-kanunlari/#1672663445481-a647300a-8ddf E.T: 15.10.2023
 • T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mevcut Tek Taraflı Önlemlerle İlgili Olarak !. Sütun’un Yürürlüğe Giriş Öncesi Ara Dönemdeki Geçiş Yaklaşımına Dair Uzlaşma Hakkında Türkiye ve ABD’nin Ortak Beyanı, https://www.hmb.gov.tr/duyuru/mevcut-tek-tarafli-onlemlerle-ilgili-olarak-1-sutunun-yururluge-girisi-oncesi-ara-donemdeki-gecis-yaklasimina-dair-uzlasma-hakkinda-turkiye-ve-amerika-birlesik-devletlerinin-ortak-b, E.T: 10.01.2022.
 • Turan, D. (2021). ‘’ Dijital Alanda Potansiyel Vergi Gelirleri’’, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(1), 2-3.
 • U.S Department Of The Treasury, Joint Statement from the United States, Austria, France, Italy, Spain, and the United Kingdom, Regarding a Compromise on a Transitional Approach to Existing Unilateral Measures During the Interim Period Before Pillar 1 is in Effect, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0419, E.T: 15.01.2022.
 • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 83 - 97, 21.12.2023
https://doi.org/10.54737/aujfe.1400103

Öz

Günümüzde dijital teknolojilerin gelişmesi ile beraber dünya ekonomisinin önde gelen şirketlerinin çoğunluğunu teknoloji şirketleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan dijital hizmet sektörü vergilendirme açısından büyük potansiyel taşımaktadır ancak bu sektörde faaliyette bulunan kuruluşların elde ettiği gelirleri özümsemesi ve kaynak ülkesinde kamu gelirine katkıda bulunmaması küresel anlamda vergileme sorununu beraberinde getirmiştir. Bu sorunun önüne geçmek adına OECD ve AB işbirliği çerçevesinde dijital hizmetlerin vergisi adı altında bir vergi alınması planı gündeme getirilmiştir. Türkiye’de uluslararası çözümleri takip ederek Dijital Hizmet Vergisi uygulamasını yürürlüğe sunmuştur. 2020 yılında bu hizmete yönelik hukuki altyapı sağlamış olup Türkiye’de bu vergi uygulanmaya başlanarak çok uluslu nitelikte şirketlerin fiziki bir işyeri olmadan ülkemizde elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi sağlanmıştır.

Kaynakça

 • AA (2020). ‘’ Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi (21.01.2020)’’, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunyanin-en-degerli-10-sirketinden-7si-teknoloji-sirketi/1708989, ET: 19.11.2021.
 • Akkaya, H. ve Gerçek, A. (2019). ‘’ OECD ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarımlar’’, International Journal of Public Finance, 4(2), 169, 175.
 • Bilgiç Ulun, A. (2021). ‘’Dijital Ekonomilerin Vergilendirilmesinde OECD Uygulamaları ve Türkiye Karşılaştırılması, Derleme Makale, 31(164), 230-232.
 • Bloomberg (2021). ‘’ Hangi ülkede ne kadar dijital hizmet vergisi uygulanıyor? (06.01.2021), https://www.bloomberght.com/dst-2272056, ET: 19.11.2021.
 • Deloitte (2019). Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 Ay Raporu.
 • Durdu, M. (2020). ‘’ Avrupa Birliği’nde Dijital Hizmet Vergisi ve Türkiye Uygulaması’’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(4), 1965.
 • Ergin, N. E., ‘’ ABD ile Türkiye anlaştı! (29.11.2021),https://www.dunya.com/kose-yazisi/abd-ile-turkiye-anlasti/641143, ET: 10.12.2021.
 • Fırat, M (2020). ‘’Dijital Hizmet Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme’’, Ünye İİBF Dergisi, 3(1), 29.
 • GİB (2020). ‘’Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ’’, https://www.gib.gov.tr/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi-0, ET: 19.11.2021.
 • Karabulut, Ş. (2020). ‘’Dijital Çağın Mali Yansımaları: Dijital Hizmet Vergisi’’, Maliye Dergisi, (178), 264, 274-275.
 • Kurbanova, M. ve Çalıyurt, M. (2021). ‘’ Dijital Ekonomilerin Vergilendirilmesi Sürecinde Finansal Raporların İncelenmesi’’.
 • Mert, H. ve Bayar E. (2020). ‘’Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Ülkemiz Uygulamalarının Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılmalı Analizi ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri’’, Derleme Makale, 30(160), 88-89.
 • Mert, H. ve Bayar, E. (2020). ‘’Dijital Ekonomi, Vergilendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar’’, 6th Global Business Research Congress, (11), 29.
 • Mutlu Kaya, Ö. (2020). ‘’ Dijital Hizmet Vergisi ve Türkiye Uygulaması’’, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2), 457.
 • NTV (2021). ‘’ Türkiye ile ABD arasında 'dijital hizmet vergisi' anlaşması (23.01.2021)’’, https://www.ntv.com.tr/ekonomi/turkiye-ile-abd-arasinda-dijital-hizmet-vergisi-anlasmasi,4Sd3Z5oknUOzv2O4l9hIwg, E.T: 20.01.2022.
 • OECD (2015). ‘’ Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report’’, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2021). ‘’ G20 Base Erosion and Profit Shifting, Project Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
 • Özdemir, H. ve Atak, O. (2019). ‘’Yeni Bir Vergi: Dijital Hizmet Vergisi’’, Vergi Raporu, (243), 23.
 • Özgür, O. Ç. (2021). ‘’Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması’’, http://nazaligundem.com/tr/yayinlar/turkiyenin-dijital-hizmet-vergisi-uygulamasi?onlyTm=&tm=, 18.11.2021.
 • PWC (2020). Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/bultenler/2020/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi.html, ET: 19.11.2021.
 • Sağlı, A. (2020). ‘’Türkiye'de Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi’’, https://www.ey.com/tr_tr/tax/turkiyede-dijital-ekonominin-vergilendirilmesi, ET: 18.11.2021
 • Sandalcı, U. ve Saygın, Ö. (2020). ‘’Dijitalleşen Dünyada Dijital Hizmet Vergisi: Örnek Ülke Uygulamaları ve Türkiye, Vergi Raporu, (246), 81-83.
 • Şahin, M. (2020). ‘’ Türkiye’de ve Dünyada Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesi’’, Vergi Dünyası (469), 40.
 • T.C Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller. https://www.sbb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-kanunlari/#1672663445481-a647300a-8ddf E.T: 15.10.2023
 • T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mevcut Tek Taraflı Önlemlerle İlgili Olarak !. Sütun’un Yürürlüğe Giriş Öncesi Ara Dönemdeki Geçiş Yaklaşımına Dair Uzlaşma Hakkında Türkiye ve ABD’nin Ortak Beyanı, https://www.hmb.gov.tr/duyuru/mevcut-tek-tarafli-onlemlerle-ilgili-olarak-1-sutunun-yururluge-girisi-oncesi-ara-donemdeki-gecis-yaklasimina-dair-uzlasma-hakkinda-turkiye-ve-amerika-birlesik-devletlerinin-ortak-b, E.T: 10.01.2022.
 • Turan, D. (2021). ‘’ Dijital Alanda Potansiyel Vergi Gelirleri’’, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(1), 2-3.
 • U.S Department Of The Treasury, Joint Statement from the United States, Austria, France, Italy, Spain, and the United Kingdom, Regarding a Compromise on a Transitional Approach to Existing Unilateral Measures During the Interim Period Before Pillar 1 is in Effect, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0419, E.T: 15.01.2022.
 • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Maliye Politikası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nur Sena Oğuz 0000-0002-0292-5336

Hafize Erva Yıldız Bu kişi benim 0009-0007-5517-0137

Erken Görünüm Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 4 Aralık 2023
Kabul Tarihi 5 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Oğuz, N. S., & Yıldız, H. E. (2023). Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisinin Değerlendirilmesi. Anadolu University Journal of Faculty of Economics, 5(2), 83-97. https://doi.org/10.54737/aujfe.1400103
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563