Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Kelimeleri Ezberlemeyi Basitleştirmek İçin Arapça Bağlamında Zihinsel Hücreleri Teorisinin Uygulamaları

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 28, 01.06.2020

Öz

Dil içtihadı bütün dillerde olduğu gibi Arap dil biliminde de büyük önem arz eder. Dolayısıyla Arap düşünce ve kültürünün dilin yapısına etkisi vardır. Her dil kendi yapısına göre onu kullanan toplumların zihinsel yapısını ortaya koyar. Bu önem, filoloji âlimlerinin insan zihni ile uyumluluğunda ve zihinsel mantığın dil mantığına ayak uydurmada açıkça görülmektedir. Bu yazıda dilbilimsel hukuk kuramının inşası ve modellenmesi ile ilgileneceğiz, insan aklının performansını ve kelime dağarcığını ele alma yöntemini vurgulayarak, filoloji teorilerine dayanan insan aklı ve Arap mantığı arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz. Dilsel işlemede çalışan insan zihni, zamanla değişmeyen mantıksal kurallara dayanır, ancak, bilim adamları bu konuda araştırma yaptıkça tekrar eden sonuçlara ulaşmışlardır. Eski Arap akademisyenler, Arapça dil fenomenlerini geliştirmeyi başardılar ve kurucu temellerini, dili, akademisyenler ve teorisyenler için basitleştirmek için dili tanımlama hedeflerine dayanarak inşa ettiler. Hatta bu fenomenlere göre disiplinli bir müfredat oluşturdular, el-Halil. Örneğin, "Al- Ayn" sözlüğünü dilin tüm olanaklarını keşfetmek için altı yöntem olgusu üzerine kurmuştur. Daha sonra altıgen zihin alanında açıklayacağımız gibi, üçgen olgusunu ortaya koyan Kutrub, değişen hareket şansı üzerine, zihnin üçlü basamağında anlatacağız. Temelde el-Halil’in temel düşüncesinden ayıran ve açık, üretken görüntülerle iki üçlemeden yapan İbn Faris, ikili basamakta sınırlı görüntülerle iki veya daha fazla kelimeden yaptı. İbni Cinni’nin dildeki ses olgusunu açıkladığı “El Hasais” adlı eserinin ses bölümünde açıklayacağız. Aynı zamanda bu şekilleri İbni Faris ve diğerlerinin de türetme (iştikak) olgusunu çeşitli hane bölümünde açıklamaya çalışacağız.

Kaynakça

 • علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. ) 1983 م(. التعريفات. بيروت:
 • دار الكتب العلمية . إبراهيم مقلاتي. ) 1998 (. شرح مثلث قطرب.
 • أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . ) 1989 (. الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع. الرياض: دار المعارف.
 • أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة. ) 1989 (. المصنف في الأحاديث والآثار. الرياض: مكتبة الرشد.
 • أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى العسكري. ) 2010 م(. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. بيروت: المكتب الإسلامي.
 • أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني. ) 1996 (. تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري )المجلد
 • الأولى(. المملكة العربية السعودية، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع. أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ) 1984 (. غريب الحديث. القاهرة: الهيئة العامة
 • لشؤون المطابع الأميرية. أحمد محمد قدور. ) 1991 (. المدخل إلى فقه اللغة. جامعة حلب.
 • 2016 (. ذاكرة الدماغ بسعة الشبكة العنكبوتية العالمية. تم , 1 الجزيرة. ) 28 الاسترداد من الجزيرة:
 • http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnolo /gyالخليل بن أحمد الفراهيدي، ت السامرائي. ) 1988 (. معجم العين. )تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، المحرر( لبنان، بيروت: دار الهلال.
 • جلال الدين السيوطي. ) 1968 م(. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. بيروت: المكتبة العصرية.
 • جورج مونان. ) 1975 (. اللسانيات والفلسفة. باريس: المنشورات الجامعية الفرنسية.
 • جيرار لوكونت. ) 1976 (. قواعد اللغة العربية. فرنسا، باريس: المنشورات الجامعية الفرنسية.
 • .) خالد أبو عمشة. ) 21 نيسان, 2007 تم الاسترداد من .http://www.wata.cc/forums/showthread
 • الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، الدمشقي،
 • الحنبلي. ) 795 (. شرح علل الترمذي )المجلد الأولى(. )تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، المحرر( الأردن، الزرقاء: مكتبة المنار.
 • صبحي إبراهيم الصالح. ) 1969 (. دراسات في فقه اللغة. بيروت: دار العلم
 • للملايين. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. ) 1969 م(. تنوير الحوالك شرح
 • موطأ مالك. مصر: المكتبة التجارية الكبرى. عبد الواحد وافي. ) 2004 م.(. فقه اللغة. مصر: نهضة مصر.
 • علي أحمد مدكور. ) 1991 (. تدريس فنون اللغة. مصر، القاهرة، عابدين: دار الشواف للنشر والتوزيع.
 • علي كاظم المشري. ) 2011 (. الفروق اللغوية في العربية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
 • 2017 (. مراتب العربية. ,12 فخر الدين قباوة. ) 1 كارول فوردرمان. ) 2007 (. العقل الخارق. )قسم الترجمة بدار الفاروق،
 • المترجمون( مصر، القاهرة ، مصر: دار الفاروق. مجلس التعاون الثقافي الأوروبي. ) 2008 م(. الإطار المرجعي الأوروبي. القاهرة:
 • دار إلياس للطباعة والنشر.محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني الشوكاني. ) 1999 م(. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. دمشق: دار الكتاب العربي.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed Ali HASANOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Hasanoğlu, M. A. (2020). Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Kelimeleri Ezberlemeyi Basitleştirmek İçin Arapça Bağlamında Zihinsel Hücreleri Teorisinin Uygulamaları . Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayad/issue/60939/905096

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png