bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2717-7688 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/babdergisi


DUYURULAR

Makale gönderim tarihleri:

Ocak sayısı için: 20 Eylül - 5 Ekim

Temmuz sayısı için: 1 Mart - 15 Mart

bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından çıkarılan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Çift-kör hakemlik sistemi ile çalışır. Elektronik ortamda yayımlanan derginin yazım dilleri İngilizce ve Türkçedir. Yılda iki sayı çıkan dergide mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yazılan makaleler editörler tarafından değerlendirilmekte ve ilgili hakemlere yönlendirilmektedir. Dergide ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, tartışma makaleleri, derleme makaleleri, eleştiri makaleleri ve görüş makaleleri yer alacaktır.

bāb Mimarlık ve Tasarım Dergisinde makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarının hiç birinde ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez.

Derginin kısaltılmış adı: bāb Journal of Architecture and Design

"bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design"da değerlendirilmek üzere üzere hazırlanan makaleler babdergi@fsm.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Türkçe eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir

Yazım Şablonu   /    Referans Gösterme Biçimleri   /    Telif Hakkı Devir Formu   /   Sorumluluk Beyanı

               İngilizce eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir.

Writing Template   /   Referencing Guide    /   Copyright Transfer Form   /   Statement of Responsibility

bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

e-ISSN 2717-7688 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/babdergisi
Kapak Resmi


DUYURULAR

Makale gönderim tarihleri:

Ocak sayısı için: 20 Eylül - 5 Ekim

Temmuz sayısı için: 1 Mart - 15 Mart

bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından çıkarılan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Çift-kör hakemlik sistemi ile çalışır. Elektronik ortamda yayımlanan derginin yazım dilleri İngilizce ve Türkçedir. Yılda iki sayı çıkan dergide mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yazılan makaleler editörler tarafından değerlendirilmekte ve ilgili hakemlere yönlendirilmektedir. Dergide ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, tartışma makaleleri, derleme makaleleri, eleştiri makaleleri ve görüş makaleleri yer alacaktır.

bāb Mimarlık ve Tasarım Dergisinde makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarının hiç birinde ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez.

Derginin kısaltılmış adı: bāb Journal of Architecture and Design

"bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design"da değerlendirilmek üzere üzere hazırlanan makaleler babdergi@fsm.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Türkçe eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir

Yazım Şablonu   /    Referans Gösterme Biçimleri   /    Telif Hakkı Devir Formu   /   Sorumluluk Beyanı

               İngilizce eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir.

Writing Template   /   Referencing Guide    /   Copyright Transfer Form   /   Statement of Responsibility