e-ISSN: 2717-7688
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kapak Resmi
       
bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından çıkarılan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Çift-kör hakemlik sistemi ile çalışır. Elektronik ortamda yayımlanan derginin yazım dilleri İngilizce ve Türkçedir. Yılda iki sayı çıkan dergide mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yazılan makaleler editörler tarafından değerlendirilmekte ve ilgili hakemlere yönlendirilmektedir. Dergide ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, tartışma makaleleri, derleme makaleleri, eleştiri makaleleri ve görüş makaleleri yer alacaktır.

bāb Mimarlık ve Tasarım Dergisinde makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarının hiç birinde ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez.
Derginin kısaltılmış adı: bāb Journal of Architecture and Design
"bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design"da değerlendirilmek üzere hazırlanan makaleler dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir.
Türkçe eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir
Yazım Şablonu / Referans Gösterme Biçimleri / Telif Hakkı Devri ve Sorumluluk Beyanı
İngilizce eserler için gerekli dosyalar aşağıdan indirilebilir.
Writing Template / Referencing Guide / Statement of Responsibility and Copyright Transfer Form

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.