Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

‘Abdussabûr Şâhin. Fî ‘İlmi’l-Lugati’l-‘Âmm. Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1993, 288 Pages.

Yıl 2023, Sayı: 18, 96 - 106, 30.12.2023

Öz

This study, written by 'Abdussabur Şahin' named fî 'İlmi'l-Lugati'l-'Âmm, deals with the most important issues of linguistics in terms of all languages in general and Arabic in particular. The author touches on the basic ideas about linguistic issues without going into details in his work. This work is important because it can be a source for linguistics studies, as it will cause the recognition of 'Abdussabur Şahin, an important figure in the Arab world, in our country and the research of his works. The work consists of an introduction and nine chapters. In this article, it is aimed to evaluate the work in terms of content and method, based on Abdussabûr Şahin's book fî 'İlmi'l-Lugati'l-'Âmm, the 6th edition of which was published by Müessesetu'r-Risâle in 1993.

‘Abdussabûr Şâhin. Fî ‘İlmi’l-Lugati’l-‘Âmm. Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1993, 288 Sayfa

Yıl 2023, Sayı: 18, 96 - 106, 30.12.2023

Öz

Fî ‘İlmi’l-Lugati’l-‘Âmm adlı ‘Abdussabûr Şâhin’in kaleme aldığı bu çalışma, genelde tüm diller özelde ise Arapça açısından dilbilimin en önemli konularını ele almaktadır. Yazar, çalışmasında detaylara girmeden dilbilim konularıyla ilgili temel fikirlere değinmektedir. Bu eser dilbilim çalışmalarına kaynaklık edebileceği gibi Arap dünyasında önemli bir şahsiyet olan 'Abdussabûr Şâhin’in ülkemizde tanınmasına ve eserlerinin araştırılmasına sebep olacağından önem arz etmektedir. Eser bir giriş ve dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu makalede Müessesetu’r-Risâle tarafından 1993 yılında 6. baskısı yayınlanan Abdussabûr Şâhin’in fî ‘İlmi’l-Lugati’l-‘Âmm isimli eseri esas alınarak eserin içerik ve yöntem bakımından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arap Dili ve Belagatı
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Yusuf Akyüz 0000-0001-8212-1997

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 22 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 18

Kaynak Göster

ISNAD Akyüz, Yusuf. “‘Abdussabûr Şâhin. Fî ‘İlmi’l-Lugati’l-‘Âmm. Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1993, 288 Sayfa”. Baberti 18 (Aralık 2023), 96-106.