Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 23 - 38, 18.12.2023

Öz

Kaynakça

 • 1. Abdul Rahman, Taha, B'us Al-dahrania Al-naqd al-iintimai lifasl al-akhlaq an al-diyn (Beirut: Al-Shabaka Al-arabiya lil Abharth wa Al-nashir, 2014).
 • 2. Abdul Rahman, Taha, Ruh Al-hadatha _Almadkhal ila T'asis Al-hadatha Al-Islamiati (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 2006).
 • 3. Abdul Rahman, Taha, Alamal Al-Dini wa Tajdid Al-Aqil (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 1997).
 • 4. Abdul Rahman, Taha, Hiuarat min ajil Almustakbal.
 • 5. Al-Amili, Hassan Muhammad Makki, Nazariat Al-ma'arifa – madkhal ila Al-ilm wa Al-fasafa wa Al-ilahiat (Qom: Maktabat Al-Tawhid).

The position of Modernist Thought on the sources of knowing god his Attributes and the acts

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 23 - 38, 18.12.2023

Öz

This study aims to shed light on the position of modernist theological dogma about the creed system related to issues OF the sources of knowing god his Attributes and the acts and it studies the different allegations showing the criticism directed to it.

Kaynakça

 • 1. Abdul Rahman, Taha, B'us Al-dahrania Al-naqd al-iintimai lifasl al-akhlaq an al-diyn (Beirut: Al-Shabaka Al-arabiya lil Abharth wa Al-nashir, 2014).
 • 2. Abdul Rahman, Taha, Ruh Al-hadatha _Almadkhal ila T'asis Al-hadatha Al-Islamiati (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 2006).
 • 3. Abdul Rahman, Taha, Alamal Al-Dini wa Tajdid Al-Aqil (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 1997).
 • 4. Abdul Rahman, Taha, Hiuarat min ajil Almustakbal.
 • 5. Al-Amili, Hassan Muhammad Makki, Nazariat Al-ma'arifa – madkhal ila Al-ilm wa Al-fasafa wa Al-ilahiat (Qom: Maktabat Al-Tawhid).

موقف الفكر الحداثي من مصادر معرفة الإله وصفاته وأفعاله

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 23 - 38, 18.12.2023

Öz

تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على موقف الفكر الحداثي من مصادر معرفة الإله وصفاته وأفعاله مع بيان النقد الموجه لها.

Kaynakça

 • 1. Abdul Rahman, Taha, B'us Al-dahrania Al-naqd al-iintimai lifasl al-akhlaq an al-diyn (Beirut: Al-Shabaka Al-arabiya lil Abharth wa Al-nashir, 2014).
 • 2. Abdul Rahman, Taha, Ruh Al-hadatha _Almadkhal ila T'asis Al-hadatha Al-Islamiati (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 2006).
 • 3. Abdul Rahman, Taha, Alamal Al-Dini wa Tajdid Al-Aqil (Morocco: Al-Markaz Al-Thqafi Al-Arabi, 1997).
 • 4. Abdul Rahman, Taha, Hiuarat min ajil Almustakbal.
 • 5. Al-Amili, Hassan Muhammad Makki, Nazariat Al-ma'arifa – madkhal ila Al-ilm wa Al-fasafa wa Al-ilahiat (Qom: Maktabat Al-Tawhid).
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Halit Hakkı

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 25 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Hakkı, Halit. “The Position of Modernist Thought on the Sources of Knowing God His Attributes and the Acts”. BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies 3/2 (Aralık 2023), 23-38.