Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 4, 9 - 31, 30.12.2016

Öz

Bu makale gerek ilkel gerekse modern olarak isimlendirilsin, hemen tüm tarih anlayışlarının

sorunsal kabul ettiği ‘tarihin tekerrürü’ olgusunu, Kur’an ayetleri ışığında ele almaktadır.

Bu çerçevede öncelikle tekerrür probleminin kapsamına, bu problemin getirisi konumundaki

alt problemlere ve Kur’an dışı düşünce sistemlerinin tekerrür olgusuna yaklaşımlarına değinilmektedir.

Ardından Kur’an’ın tekerrüre yüklediği anlamın ne olduğuna, onun, tarihsel

yaşanmışlıkların hangi yönlerinde tekerrürü kabul edip hangi yönlerinde etmediğine,

Kur’an’ın tarihte tekerrürü kabul etmesi veya etmemesinin vahyin hakikatini nasıl etkilediğine

cevap aranmaktadır. Son olarak Kur’an’ın tarih anlayışı ile Kur’an dışı düşünce sistemlerinin

tarih anlayışlarının tekerrür problemine yaklaşımlarındaki farklılıklar ortaya konmaktadır.

Buradan hareketle vahyi esas alan yaklaşımla, vahiy dışı bir düşünceyi esas alan yaklaşımların

farkı da belirgin hale getirilmektedir.

Kaynakça

  • Albayrak, Halis, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şûle yay., İstanbul,1993. Alkan, Hasan, İbn Haldun ile Arnold Toynbee’nin Tarih Görüşlerinin Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2010. Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, U.S.A, 1999. Aysevener, Kubilay, Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 2001. Demir, Şehmus, Kur’an’ın Temel Hedefi, Fecr yay., Ankara, 2013. Dumlu, Ömer - Savaş, Rıza, Kur’an Atlası, Ankara Okulu yay., Ankara, 2007. Eliade, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, (terc. Ali Berktay), Kabalcı
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Ceran

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 25 Ağustos 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ceran, Z. (2016). KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 9-31.
AMA Ceran Z. KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2016;2(4):9-31.
Chicago Ceran, Zeynep. “KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, sy. 4 (Aralık 2016): 9-31.
EndNote Ceran Z (01 Aralık 2016) KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 4 9–31.
IEEE Z. Ceran, “KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, ss. 9–31, 2016.
ISNAD Ceran, Zeynep. “KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/4 (Aralık 2016), 9-31.
JAMA Ceran Z. KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2:9–31.
MLA Ceran, Zeynep. “KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, 2016, ss. 9-31.
Vancouver Ceran Z. KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA TARİHİN TEKERRÜRÜ PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2(4):9-31.