Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 4, 75 - 95, 30.12.2016

Öz

Tarih kelimesi, Arapça’daki te’fil bâbının mastarı olan “te’rih” ten türemiştir. Te’rih kelimesi ise

meydana gelen herhangi bir olayın zamanına ve yerine işaret eder. Sözü edilen zaman ise

ya açık olarak ya da bilmece şeklinde iki farklı yolla ifade edilir. Bunlardan “bilmeceli tarih”

adı verilen ve makalenin de konusu olan metod, “zaman”ı, Arapça kesirler ile ifade eder ve

bu süreçte herhangi bir uzunlukta tamlama kullanılabilir. Bu arada Türkçe’deki zincirleme

isim tamlamasında üçten fazla kelime kullanmak mümkün değildir Bundan başka, kesirlerin

kullanıldığı “bilmeceli tarih geleneği”nin, onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde (922 civarı) ortaya

çıktığı düşünülür. Bu geleneğin, Osmanlı âlimlerinden olan İbn-i Kemal Paşa ile başladığı

düşünülür. Bu makalede de sözü edilen metod, örnekler üzerinden incelenip çözümlenecektir.

Kaynakça

  • Muhibbuddin Yasi, İbrahim, Mecelletü'l-Buhûsive'd-Dirâsâti'l-İslamiyye, yıl 2012, sayı 28, Sayfa 201-221
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Yıldırım Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 15 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Yıldırım, A. (2016). KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 75-95.
AMA Yıldırım A. KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2016;2(4):75-95.
Chicago Yıldırım, Arif. “KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, sy. 4 (Aralık 2016): 75-95.
EndNote Yıldırım A (01 Aralık 2016) KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 4 75–95.
IEEE A. Yıldırım, “KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, ss. 75–95, 2016.
ISNAD Yıldırım, Arif. “KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/4 (Aralık 2016), 75-95.
JAMA Yıldırım A. KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2:75–95.
MLA Yıldırım, Arif. “KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, 2016, ss. 75-95.
Vancouver Yıldırım A. KESİRLERLE BİLMECELİ TARİH USÛLÜ VE çÖzÜMÜ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2(4):75-9.