Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 4, 97 - 116, 30.12.2016

Öz

Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin Enfâl Suresi 23. Ayetini tefsir ettiği risalesini müstakil

bir makale kapsamında incelemiştik. Mantık’ın bir tefsir yöntemi olarak kullanıldığı bu

yazma eser, Osmanlı tefsir çalışmaları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu makalede ise söz

konusu yazmanın tahkikli neşri yapılmıştır.

Kaynakça

  • Bekiroğlu, Harun, “Bir Felsefî Tefsir Örneği Olarak Muhammed Hâdimî’nin İbn Sina’ya Ait İhlâs Sûresi Tefsirine Haşiyesi”, Hitit Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 12, sayı: 23, ss.127-154, Ankara 2013. ————, ”Mantığın Bir Tefsir Yöntemi Olarak Kullanılması: Muhammed Hâdimî’nin Enfâl Sûresinin 23. Âyetini Tefsiri”, Hitit Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, c.: 14, sayı: 27, ss. 51-81, Çorum 2015. Okur, Kaşif Hamdi, Osmanlılarda Fıkıh Usulü Çalışmaları: Hadimi Örneği, Mizan Yay., İstanbul ts., s. 184-187. Şimşek, Halil İbrahim, Osmanlıda Müderris Bir Sûfî: Muhammed Hadimi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Hikmetevi Yay., İstanbul 2016
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Harun Bekiroğlu

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 3 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Bekiroğlu, H. (2016). MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 97-116.
AMA Bekiroğlu H. MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2016;2(4):97-116.
Chicago Bekiroğlu, Harun. “MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, sy. 4 (Aralık 2016): 97-116.
EndNote Bekiroğlu H (01 Aralık 2016) MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 4 97–116.
IEEE H. Bekiroğlu, “MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, ss. 97–116, 2016.
ISNAD Bekiroğlu, Harun. “MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/4 (Aralık 2016), 97-116.
JAMA Bekiroğlu H. MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2:97–116.
MLA Bekiroğlu, Harun. “MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 4, 2016, ss. 97-116.
Vancouver Bekiroğlu H. MUHAMMED HÂDİMî’NİN ENfÂL SURESİNİN 23. ÂYETİNİ TEfSİRİ HAKKINDA RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016;2(4):97-116.