Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 5, 95 - 124, 30.06.2017

Öz

Geçen yüzyılda birçok Arap yazar, Osmanlıların Arapçayı yok ettiğine yönelik görüşler

ortaya atmışlardır. Bu yazarlar, yüzyıllar boyu Avrupa’da hakim olan ve Osmanlı

Devletini karalamak amacını güden müsteşriklerin görüşlerini sahiplenerek yeniden

ileri sürmüşlerdir. Bu makalede, sözkonusu görüşlerin asılsız olduğunu gösteren

“Osmanlı Türkiye'sinde Hanefi Fıkhıyla ilgili Arapça kitap te’lif eden Fıkıh Alimleri

bağlamında ele alınacaktır.

Kaynakça

  • İbn 'İmâd el-Hanbelî,Şeserâtüz'z-zeheb fî Ahbâr men zeheb,Dâr u İbn Kesir.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fathy Abdellatif

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Abdellatif, F. (2017). OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 95-124.
AMA Abdellatif F. OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2017;3(5):95-124.
Chicago Abdellatif, Fathy. “OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, sy. 5 (Haziran 2017): 95-124.
EndNote Abdellatif F (01 Haziran 2017) OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 5 95–124.
IEEE F. Abdellatif, “OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 95–124, 2017.
ISNAD Abdellatif, Fathy. “OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/5 (Haziran 2017), 95-124.
JAMA Abdellatif F. OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017;3:95–124.
MLA Abdellatif, Fathy. “OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 5, 2017, ss. 95-124.
Vancouver Abdellatif F. OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE ARAPÇA YAZAN MEŞHUR HANEFİ FIKIH ALİMLERİ VE ESERLERİ. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017;3(5):95-124.