Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 5, 125 - 164, 30.06.2017

Öz

Bu makale delâleti açığa çıkarmada sistematik metod kullanımının keyfiyetini ele alır.

Bu metodu ortaya çıkaran ekolleri tanımak için nazari açıdan başlaması doğaldır,

aynı şekilde içerdiği tahlili icraatler de öyledir. Daha sonra tatbiki tarafı zaman evrelerini

(mazi müzari müstakbel) ele alan şiirsel açıklama delâletinde Sudanlı

şairin (nâr fi remâd el eşya’) isimli şiir divanında ele alır.

Kaynakça

  • 1‐ Ahmet el Şayib ‐ El Uslûb ‐ el nehdâ el mısriyye ‐ 12.bsk. .1998 2‐ Biyr Ciyro‐ el ûslubiyye –çev. munzir ayyâşi‐el inme’ el hadâri 1994 3‐ İbn Haldun ‐ el Mukâddime ‐ dâr ibn Haldun 4‐ Râmeen Sildin ‐ el nazariyye el edebiyye el muâsira – mütercim. prof.câbir âsfoor ‐ kusuur el sekâfe ‐ 2.bsk. Mart 1996 5‐ Prof.Sâ’d maslûh ‐ el Ûslub Âlem ‐ el kutûb ‐ 3.bsk.2002 6‐ Prof. Salâh Fadl ‐ ilm el uslûb ‐ müessese el muhtâr 1992. 7‐ Abdulkâhir el Cürcâni ‐ delâil el i’câz ‐ kahire.3.bsk. 1992 8‐ Prof.Muhammed Hamase ‐ el ibdâ’ el muvazi ‐ dâr ğarib ‐ el kâhire 2011 9‐ Prof. Muhammed Abdul Muttalib 1 ‐ el belâğa el ûslubiyye ‐ loncemân 4.bsk 1994 2‐ Takabülât el hadâse ‐ kusuur el sekâfe ‐ Kasım 1995 3‐ Kıraât ûslubiyye $i el şi’r el hadîs ‐ mısır genel kitaplar heyeti 1995 10‐ Muhammed el Veyturi ‐ divan (nâr $i remâd el eşyâ’) mısır genel kitaplar heyeti 2011. 11‐ Medihe Câbir el Salih ‐ el menhec el ûslubi $i nakdi el edebi $i mısr ‐ kusuur el sekafe ‐ Haziran.2003 12‐ İbn Manzûr ‐ lisân el ârab ‐ dâr el maerif 1979. 13‐ Prof. El Hedi el Cıtlavi ‐ medhal ile el ûslubiyye – uyûn ‐ el dâr el beyda 1.bsk.1992 14‐ İbni hişam ‐ muğni el lebiib ‐ dâr el selâm 1.bsk.2011 ELEŞTİRİ DERGİSİ 1‐ Fusûl: 5.cild. sayı 1. ve 2. Ekim –Kasım‐Aralık 1984 2‐ Fusûl: 15. Cild sayı 2 yaz 1996
Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 5, 125 - 164, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

  • 1‐ Ahmet el Şayib ‐ El Uslûb ‐ el nehdâ el mısriyye ‐ 12.bsk. .1998 2‐ Biyr Ciyro‐ el ûslubiyye –çev. munzir ayyâşi‐el inme’ el hadâri 1994 3‐ İbn Haldun ‐ el Mukâddime ‐ dâr ibn Haldun 4‐ Râmeen Sildin ‐ el nazariyye el edebiyye el muâsira – mütercim. prof.câbir âsfoor ‐ kusuur el sekâfe ‐ 2.bsk. Mart 1996 5‐ Prof.Sâ’d maslûh ‐ el Ûslub Âlem ‐ el kutûb ‐ 3.bsk.2002 6‐ Prof. Salâh Fadl ‐ ilm el uslûb ‐ müessese el muhtâr 1992. 7‐ Abdulkâhir el Cürcâni ‐ delâil el i’câz ‐ kahire.3.bsk. 1992 8‐ Prof.Muhammed Hamase ‐ el ibdâ’ el muvazi ‐ dâr ğarib ‐ el kâhire 2011 9‐ Prof. Muhammed Abdul Muttalib 1 ‐ el belâğa el ûslubiyye ‐ loncemân 4.bsk 1994 2‐ Takabülât el hadâse ‐ kusuur el sekâfe ‐ Kasım 1995 3‐ Kıraât ûslubiyye $i el şi’r el hadîs ‐ mısır genel kitaplar heyeti 1995 10‐ Muhammed el Veyturi ‐ divan (nâr $i remâd el eşyâ’) mısır genel kitaplar heyeti 2011. 11‐ Medihe Câbir el Salih ‐ el menhec el ûslubi $i nakdi el edebi $i mısr ‐ kusuur el sekafe ‐ Haziran.2003 12‐ İbn Manzûr ‐ lisân el ârab ‐ dâr el maerif 1979. 13‐ Prof. El Hedi el Cıtlavi ‐ medhal ile el ûslubiyye – uyûn ‐ el dâr el beyda 1.bsk.1992 14‐ İbni hişam ‐ muğni el lebiib ‐ dâr el selâm 1.bsk.2011 ELEŞTİRİ DERGİSİ 1‐ Fusûl: 5.cild. sayı 1. ve 2. Ekim –Kasım‐Aralık 1984 2‐ Fusûl: 15. Cild sayı 2 yaz 1996
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Desouki İbrahim Muhammed İbrahim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 10 Mart 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Muhammed İbrahim, D. İ. (2017). ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 125-164.
AMA Muhammed İbrahim Dİ. ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2017;3(5):125-164.
Chicago Muhammed İbrahim, Desouki İbrahim. “ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN ‘NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA’ İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, sy. 5 (Haziran 2017): 125-64.
EndNote Muhammed İbrahim Dİ (01 Haziran 2017) ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 5 125–164.
IEEE D. İ. Muhammed İbrahim, “ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN ‘NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA’ İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 125–164, 2017.
ISNAD Muhammed İbrahim, Desouki İbrahim. “ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN ‘NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA’ İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/5 (Haziran 2017), 125-164.
JAMA Muhammed İbrahim Dİ. ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017;3:125–164.
MLA Muhammed İbrahim, Desouki İbrahim. “ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN ‘NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA’ İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 5, 2017, ss. 125-64.
Vancouver Muhammed İbrahim Dİ. ANLAMIN OLUŞMASINDA ZAMANIN ETKİSİ -MUHAMMED FEYTUR’İNİN “NAR Fİ RAMAD’İLEŞYA” İSİMLİ DİVANINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017;3(5):125-64.