Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 8, 101 - 116, 30.12.2018

Öz

İnsanların
dikkatine sunulan birçok ayette peygamberlerin, özellikle de Hz. Muhammed’in model
olma misyonuna atıfta bulunulmuş, kişiliğinin bireysel ve toplumsal yönünün
kavranması ve muhatapları tarafından örnek alınması istenmiştir. Hz.
Muhammed’in örnek kişiliği, Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretim Programının ünite
ve konuları arasında da yer almış, öğrencilerin bu kişilik özelliklerini kavramaları
ve kendilerinde geliştirmeleri hedeflenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden
literatür taraması ve metin analizine dayalı bu çalışmada Hz. Muhammed’in
örnekliği ve kişilik özelliklerinin
eğitim
durumlarına nasıl ve ne kadar dâhil edilebileceğinin imkân ve sınırları ortaya
koyulmuştur. Ayrıca Hz. Muhammed’in örnek kişiliğinin, tutum ve davranışlarının
çocuklar için modellenmesinde dikkate alınacak anlayış ve aşamaları içeren Sosyal
Bilişsel Öğrenme Kuramı öğretmenlerin dikkatine sunulmuştur.

Kaynakça

 • Alpan, G. (2015). Davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları. Budak, Y. (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (128-149) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arı, R. (2006). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Avest, I. T. (2004). İlköğretim çocuklarının sorgulayıcı dini gelişimi, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar (379-424) içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi - gelişim öğrenme öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, B. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bandura, A. (1976). Lernen am modell. Stuttgart: Ernst Klett.
 • Bansch, A. (2006). Modelllernen nach albert bandura. 02 Haziran 2018 tarihinde https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1c-ppsy-t-01/user_files/Eickhorst/2006_SS/modellernen.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bayındır, N. ve Özel, A. (2008). Gelişim öğrenme ve eğitim. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Ercan, R. A. (2000). Çocuklar nasıl öğrenir. Ankara: Galeri Kültür Yayıncılık.
 • Münire E. ve Yasemin A. (2006). Eğitim psikolojisi gelişim öğrenme öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Fidan, N. (1996). Eğitim psikolojisi- okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Filiz, B. S. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalkan, M. (2008). Sosyal öğrenme kuramı. Y. Özbay ve S. Erkan (Eds), Eğitim Psikolojisi (298-314) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkmaz, İ. (2002). Sosyal öğrenme kuramı. B. Yeşilyaprak (Ed), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (197-220) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkmaz, İ. (2009). Sosyal öğrenme kuramı. B. Yeşilyaprak (Ed), Gelişim ve Öğrenme içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB. (2018), Ortaokul ve imam hatip ortaokulu peygamberimizin hayatı dersi öğretim programı. 01 Eylül 2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120191539899-Peygamberimizin%20Hayati%20Ortaokul%20IHO%20(20.01.2015).pdf adresinden erişilmiştir.
 • Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim- kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Topses, G. (2006). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tosun, C. (1992). Öğretmen olarak hz. muhammed ya da din eğitiminde hz.muhammed’in örnekliği meselesi. Hz. Muhammed ve Gençlik (79-90) içinde. Ankara: TDV.
 • Ulusoy, A. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda düşünme ve öğrenme. İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Yazır, E. M. H. (1992). Hak dini kur’an dili. İstanbul: Zehraveyn Yayınevi.
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Eğitim psikolojisi gelişim öğrenme öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, İ. (2011). Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yüksel, G. (2009). Bilişsel – toplumsal yaklaşım. A. Ataman (Ed), Gelişim ve Öğrenme (321-343) içinde. Ankara: Gündüz Eğitim.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Sözen 0000-0002-3141-2994

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Sözen, H. (2018). Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-116.
AMA Sözen H. Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2018;4(8):101-116.
Chicago Sözen, Hasan. “Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 8 (Aralık 2018): 101-16.
EndNote Sözen H (01 Aralık 2018) Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 8 101–116.
IEEE H. Sözen, “Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 8, ss. 101–116, 2018.
ISNAD Sözen, Hasan. “Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/8 (Aralık 2018), 101-116.
JAMA Sözen H. Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4:101–116.
MLA Sözen, Hasan. “Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 8, 2018, ss. 101-16.
Vancouver Sözen H. Peygamberimizin Hayatı Dersinde Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinin Model Alma Yoluyla Öğretimi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4(8):101-16.