Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 8, 81 - 99, 30.12.2018

Öz

Çağdaş Fars şiirinin temsilcileri üzerine Türkçede birçok
çalışma yapılmışken, özellikle 1979 İran İslâm Cumhuriyeti sonrası temsilcileri
üzerine çok az çalışmadan söz edilebilir. Çağdaş İran şiirinin son kırk yılının
en çok öne çıkan temsilcilerinden birisi Kayser Eminpûr’dur.

Kayser Eminpûr’un şairliğinin dönemleri, şiir kitaplarının
içeriği, etkilendiği şairler, şiirlerinde telmih yaptığı şahsiyetler,
şiirlerinde kafiye, atasözleri, deyimler ve söz sanatlarının kullanımı gibi
konulara dair tespitler, aynı zamanda bizlere bugünkü İran şiiri hakkında fikir
vermektedir.

Eminpûr, bir yönüyle klasik Fars şiir anlayışına son derece
bağlı, diğer yönüyle bugünün şiirini yazmış bir şairdir. Şiirinin özellikle ilk
dönemlerinde toplumsal konular şairin sesi üzerinde baskındır. Onun olgunluk
dönemi olarak kabul edilen sonraki şiirleri İranda geniş kitleler tarafından
beğeni kazanmıştır. Kayser Eminpûr, kelimelerle adeta oynayarak şiirler yazmış
bir şair olması bakımından da ilgi çekicidir.

Kaynakça

  • Eminpûr, Kayser, Aşk Dilinin Grameri Çeviren: Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Demavend Yayınları, İstanbul 2013.Eminpûr, Kayser, Mecmûa‘-yi Eş‘âr, İntişarât-i Morvârîd, Tahran 1393 hş.Feyzî, Benefşe, “Şi‘r-i Kayser”, Ruşd-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, Sayı: 94, 1389 hş.Futûhî, Mahmûd, “Se Sedâ, Se Reng, Se Sebk der Şi‘r Kayser Eminpûr”, Edeb Pejûhi, Sayı: 5, 1387, hş.Kırlangıç, Hicabi, Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri, Hece Yayınları, Ankara 2014.Mabûdî, Ferehnâz; Akdâyî, Tûrec, “Câmieşinâsî-yi Erzişhâ ve Zıdd-i Erzişhâ der Eş‘âr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 15, 1396 hş.Muhammedî, Muruvvet, “Berresî-yi “Men”hâ-yi Şi’ri-yi Kayser Eminpûr ”, 1379 hş..Mukaddem, Suheylâ Selâhî, “Novâverî der Şi‘r Kayser Eminpûr”, Pejûhişnâme-yi Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Yıl: 2, Sayı: 6, 1389 hş.Nâdirî, İsmâîl; Rûşen, Muhammed Mehdî; Onak, Numân, “Daqdaqehâ-yi İctimâî-yi Şi‘r Kayser Eminpûr”, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî ve Belâğî, Sayı: Yıl: 2, Sayı: 1, 1392, hş.Nazarî, Mâh, “Mûsîkî-yi Eşʻâr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 5, 1389 hş.Niyâ, Sâye İktisâdî, “Murûrî ber Kârnâme-yi Şiʻr-i Kayser Eminpûr”, Nâme-yi Ferhengistân, Sayı: 36, 1386 hş.
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 8, 81 - 99, 30.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Eminpûr, Kayser, Aşk Dilinin Grameri Çeviren: Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Demavend Yayınları, İstanbul 2013.Eminpûr, Kayser, Mecmûa‘-yi Eş‘âr, İntişarât-i Morvârîd, Tahran 1393 hş.Feyzî, Benefşe, “Şi‘r-i Kayser”, Ruşd-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, Sayı: 94, 1389 hş.Futûhî, Mahmûd, “Se Sedâ, Se Reng, Se Sebk der Şi‘r Kayser Eminpûr”, Edeb Pejûhi, Sayı: 5, 1387, hş.Kırlangıç, Hicabi, Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri, Hece Yayınları, Ankara 2014.Mabûdî, Ferehnâz; Akdâyî, Tûrec, “Câmieşinâsî-yi Erzişhâ ve Zıdd-i Erzişhâ der Eş‘âr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 15, 1396 hş.Muhammedî, Muruvvet, “Berresî-yi “Men”hâ-yi Şi’ri-yi Kayser Eminpûr ”, 1379 hş..Mukaddem, Suheylâ Selâhî, “Novâverî der Şi‘r Kayser Eminpûr”, Pejûhişnâme-yi Zebân ve Edebiyyât-i Fârsî, Yıl: 2, Sayı: 6, 1389 hş.Nâdirî, İsmâîl; Rûşen, Muhammed Mehdî; Onak, Numân, “Daqdaqehâ-yi İctimâî-yi Şi‘r Kayser Eminpûr”, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî ve Belâğî, Sayı: Yıl: 2, Sayı: 1, 1392, hş.Nazarî, Mâh, “Mûsîkî-yi Eşʻâr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 5, 1389 hş.Niyâ, Sâye İktisâdî, “Murûrî ber Kârnâme-yi Şiʻr-i Kayser Eminpûr”, Nâme-yi Ferhengistân, Sayı: 36, 1386 hş.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Musa Balcı

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Balcı, M. (2018). Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 81-99.
AMA Balcı M. Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2018;4(8):81-99.
Chicago Balcı, Musa. “Kayser Eminpûr’un Şairliği Ve Şiirleri Üzerine”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 8 (Aralık 2018): 81-99.
EndNote Balcı M (01 Aralık 2018) Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 8 81–99.
IEEE M. Balcı, “Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 8, ss. 81–99, 2018.
ISNAD Balcı, Musa. “Kayser Eminpûr’un Şairliği Ve Şiirleri Üzerine”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/8 (Aralık 2018), 81-99.
JAMA Balcı M. Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4:81–99.
MLA Balcı, Musa. “Kayser Eminpûr’un Şairliği Ve Şiirleri Üzerine”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 8, 2018, ss. 81-99.
Vancouver Balcı M. Kayser Eminpûr’un Şairliği ve Şiirleri Üzerine. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4(8):81-99.