Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği

Yıl 2019, Sayı: 9, 7 - 38, 30.06.2019

Öz

Her toplum kendi eğitimsel ihtiyaçlarını
gerçekleştirmek, ailelerin ve çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için
çeşitli alanlarda örgün ve yaygın eğitim kurumları oluşturmuştur. Türkiye’de 4-6
yaş grubu Kur’an kursları DİB tarafından 2013 yılında böyle bir ihtiyaçtan
dolayı yaygın bir din eğitimi kurumu olarak açılmıştır.  
4-6 yaş grubu Kur’an
kurslarında verilen eğitimin beklentileri karşılayıp karşılamadığı, eksik
yönlerinin olup olmadığının bilinmesi gerçekleştirilen eğitim ve kalitesinin yükseltilmesi
adına son derece önemlidir. Bu bağlamda araştırma 4-6 yaş grubu çocuklarının
eğitim aldığı Kur’an kurslarındaki ebeveyn memnuniyetini ortaya koymayı
amaçlamıştır. Çalışmada Bayburt ilinde çocukları 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim görmüş ailelerle yapılan
görüşmelerden elde edilen bulgulara yer verilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Kaynakça

  • Kaynakça Cihandide, Zeynep Nezahat. Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları, 2014.Çankırılı, Ali. Çocuğun Manevi Eğitimi. İstanbul: Zafer Yayınları, 2006.DİB. Kur’an Kursları Öğretim Programı Okul Öncesi Dönemi. Ankara: 2013.Doğan, Davut. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Öğretim Programı (Okul Öncesi Dönemi) Dini Bilgiler-1 Öğrenme Alanı Kazanımları Üzerine Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (2014): 202.Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016): 353.Kurt, İbrahim. “Velilerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi, Çorum: 2017.Köylü, Mustafa. Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2010.Selçuk, Mualla. Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler. Ankara: TDV Yayınları, 1991.Tosun, Cemal- Çapcıoğlu, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kursları Öğretim Programının Dini Gelişim Kuramları Çerçevesinde İncelenmesi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5/5 (2015): 711-712.Yavuzer, Haluk. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Yıl 2019, Sayı: 9, 7 - 38, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Kaynakça Cihandide, Zeynep Nezahat. Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları, 2014.Çankırılı, Ali. Çocuğun Manevi Eğitimi. İstanbul: Zafer Yayınları, 2006.DİB. Kur’an Kursları Öğretim Programı Okul Öncesi Dönemi. Ankara: 2013.Doğan, Davut. “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Öğretim Programı (Okul Öncesi Dönemi) Dini Bilgiler-1 Öğrenme Alanı Kazanımları Üzerine Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (2014): 202.Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016): 353.Kurt, İbrahim. “Velilerin 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi, Çorum: 2017.Köylü, Mustafa. Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2010.Selçuk, Mualla. Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler. Ankara: TDV Yayınları, 1991.Tosun, Cemal- Çapcıoğlu, Fatma. “4-6 Yaş Kur’an Kursları Öğretim Programının Dini Gelişim Kuramları Çerçevesinde İncelenmesi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5/5 (2015): 711-712.Yavuzer, Haluk. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Demir

Rabiye Camadan Bu kişi benim 0000-0002-7067-2529

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 20 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Demir, Ö., & Camadan, R. (2019). 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(9), 7-38.
AMA Demir Ö, Camadan R. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2019;(9):7-38.
Chicago Demir, Ömer, ve Rabiye Camadan. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9 (Haziran 2019): 7-38.
EndNote Demir Ö, Camadan R (01 Haziran 2019) 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 7–38.
IEEE Ö. Demir ve R. Camadan, “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, ss. 7–38, Haziran 2019.
ISNAD Demir, Ömer - Camadan, Rabiye. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (Haziran 2019), 7-38.
JAMA Demir Ö, Camadan R. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019;:7–38.
MLA Demir, Ömer ve Rabiye Camadan. “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, 2019, ss. 7-38.
Vancouver Demir Ö, Camadan R. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019(9):7-38.