Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Sayı: 10, 63 - 97, 27.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Bozpolat, Ebru - Arslan, Aysel. “Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri”. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9/3 (Aralık 2018): 60-84. https://doi.org/10.19160/ijer.463977.Karamustafaoğlu, Orhan. "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği". A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 1/1 (2006): 90-101.Karataş, Zeki. “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1/1(Ocak 2015): 62-80.Kasap, Buket. İngilizce Öğretmenlerinin Sınıflarında Beceri Odaklı Materyal Kullanımı Üzerine Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2017.Kaya, Zeki. Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ ve Materyal Geli̇şti̇rme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2006.Korkmaz, Mehmet. “Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları”. Bilimname 1/1 (2017): 35-66. https://doi.org/10.28949/bilimname.345561.Öner Gür, Zeynep. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Materyal Kullanma Alışkanlıklarının İbadet Öğrenme Alanındaki Kazanımların Gerçekleşmesine Etkisi (6. Sınıf Namaz İbadeti Ünitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2016.Tuncay Yıldız, Banu. Bir Özel Okulda İlköğretim İkinci Kademe Matematik Derslerinde Somut Materyal Kullanımı Üzerine Bir Durum Çalışması: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012.Ültay, Neslihan- Ültay, Eser. Öğreti̇m Tekni̇kleri̇ ve Materyal Geli̇şti̇rme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2016.

DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri

Yıl 2019, Sayı: 10, 63 - 97, 27.12.2019

Öz

ÖzGünümüz dünyasında insanın eğitim ihtiyaçları çeşitlenmiş, çok yönlü ve çok
boyutlu bir durum ortaya çıkmıştır. Çok yönlü eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması için eğitim araçlarının ve eğitime ayrılan zamanın etkili bir
şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu durum öğretim teknolojilerinin ve
materyallerin doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını ve sürekli
geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Çağdaş uygulamalarda eğitim ve
öğretimi kolaylaştıran, kalıcı hale getiren materyalleri her alanda eğitime
verilen öneme orantılı olarak geliştirilip kullanılmaktadır. Söz konusu eğitim
ve öğretim alanlarından biri de din eğitimidir. Bu bağlamda çalışma, DKAB ve İHL
meslek dersleri öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları eğitim teknolojileri
ve materyaller ile ilgili düşünce ve uygulamalarını araştırmayı amaçlamıştır.
Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 260 DKAB ve İHL meslek
dersleri öğretmenine ulaşılmış, uygulanmakta olan öğretim teknolojileri ve materyalleri
ile ilgili çeşitli sorular yöneltilmiştir. Verilen cevapların benzer olanları
elenmiş farklı düşünce ve uygulamalar kayıt altına alınmıştır. Araştırmada, din
eğitimi faaliyetlerini fiili olarak sürdüren öğretmenlerin konuyla ilgili görüş,
öneri ve tavsiyeleri, yaşadıkları problemler ve hâlihazırdaki yeterlilik
düzeyleri ve algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları hali
hazırdaki güncel uygulamalar hakkında bilgi vermesi açısından din eğitimi
araştırmacılarına ve aynı
branşta görev üstlenen öğretmenlere yararlı olabilir. 

Kaynakça

  • Bozpolat, Ebru - Arslan, Aysel. “Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri”. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9/3 (Aralık 2018): 60-84. https://doi.org/10.19160/ijer.463977.Karamustafaoğlu, Orhan. "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği". A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 1/1 (2006): 90-101.Karataş, Zeki. “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1/1(Ocak 2015): 62-80.Kasap, Buket. İngilizce Öğretmenlerinin Sınıflarında Beceri Odaklı Materyal Kullanımı Üzerine Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2017.Kaya, Zeki. Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ ve Materyal Geli̇şti̇rme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2006.Korkmaz, Mehmet. “Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları”. Bilimname 1/1 (2017): 35-66. https://doi.org/10.28949/bilimname.345561.Öner Gür, Zeynep. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Materyal Kullanma Alışkanlıklarının İbadet Öğrenme Alanındaki Kazanımların Gerçekleşmesine Etkisi (6. Sınıf Namaz İbadeti Ünitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2016.Tuncay Yıldız, Banu. Bir Özel Okulda İlköğretim İkinci Kademe Matematik Derslerinde Somut Materyal Kullanımı Üzerine Bir Durum Çalışması: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012.Ültay, Neslihan- Ültay, Eser. Öğreti̇m Tekni̇kleri̇ ve Materyal Geli̇şti̇rme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2016.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Demir 0000-0001-7929-9559

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 7 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Demir, Ö. (2019). DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(10), 63-97.
AMA Demir Ö. DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2019;(10):63-97.
Chicago Demir, Ömer. “DKAB Ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller Ve Konuya İlişkin Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10 (Aralık 2019): 63-97.
EndNote Demir Ö (01 Aralık 2019) DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 63–97.
IEEE Ö. Demir, “DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10, ss. 63–97, Aralık 2019.
ISNAD Demir, Ömer. “DKAB Ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller Ve Konuya İlişkin Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (Aralık 2019), 63-97.
JAMA Demir Ö. DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019;:63–97.
MLA Demir, Ömer. “DKAB Ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller Ve Konuya İlişkin Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10, 2019, ss. 63-97.
Vancouver Demir Ö. DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojileri-Materyaller ve Konuya İlişkin Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019(10):63-97.