Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi

Yıl 2022, Sayı: 15, 156 - 163, 30.06.2022

Öz

Mehmet Müftüoğlu aynı isimli doktora tezinden hazırladığı bu kitap Giriş ve Sonuç kısımları dahil beş bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmına çalışmanın amacı ve sınırları belirtildikten sonra çalışmanın da temellendirildiği Kur’an’da akıl ve düşünmenin karşılığı olan kavramlardan seçilen; Teâkkul, Tedebbür, Tezekkür, Tefekkuh ve Tefekkür kavramlarının izahı ile başlanmıştır. Birinci Bölümde ise “Düşünme ve Düşünce” başlığı altında düşünmenin ve düşüncenin izahları yapılmış, kavramların felsefi ve tasavvufi tahlilleri yapılmıştır. İkinci Bölümde ise “Kur’an’da Düşünme ve Düşünme Çeşitleri” başlığı altında giriş kısmında bahsedilen kavramlar daha ayrıntılı bir şekilde işlenerek Kur’an’da düşünme üzerine derin tahliller yapılmıştır. Üçüncü Bölümde ise “Din Eğitimi ve Kur’an’da Doğru Düşünme” başlığı atılarak konunun din eğitimi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Mehmet Müftüoğlu Sonuç kısmında da çalışmasında ulaştığı sonuçları ve bu sonuçlar ışığı altından önerilerini sıralayarak çalışmasını nihayete erdirmiştir. Mehmet Müftüoğlu kitabında geçen kavramlarının lügat manalarını açıklamak için İbnul-Manzur’un “Lisanul-Arab” eserinden, Kur’an-ı Kerim ayetlerini açıklama, siyak ve sibaklarını belirlemek için “Razi, Nesefi, Beydavi ve İbni Kesir” gibi Arapça tefsirlerden ve “Elmalı, Bayraktar Bayraklı ve Diyanet Tefsiri” gibi Türkçe tefsirlerden faydalanmıştır. Özellikle Mehmet Müftüoğlu, Doktora Tez Danışmanı olan Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı’nın “Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri” adlı eserinden diğer eserlere göre daha fazla faydalandığı görülmektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Değerlendirme
Yazarlar

Fatih Man 0000-0002-8319-8117

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Man, F. (2022). Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(15), 156-163.
AMA Man F. Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2022;(15):156-163.
Chicago Man, Fatih. “Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15 (Haziran 2022): 156-63.
EndNote Man F (01 Haziran 2022) Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 156–163.
IEEE F. Man, “Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, ss. 156–163, Haziran 2022.
ISNAD Man, Fatih. “Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (Haziran 2022), 156-163.
JAMA Man F. Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022;:156–163.
MLA Man, Fatih. “Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, 2022, ss. 156-63.
Vancouver Man F. Mehmet MÜFTÜOĞLU, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Doğru Düşünme, Kitap İncelemesi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022(15):156-63.