Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998)

Yıl 2022, Sayı: 15, 149 - 155, 30.06.2022

Öz

Siyasetle ilgili kavramları inceleyen, tefsir alanına çeşitli açılardan katkı sağlayan bir eser çalışmamıza konu olmaktadır. Bu eser, Vecdi Akyüz’ün kaleme aldığı Kur’an’da Siyasi Kavramlar’dır. Vecdi Akyüz’ün Kur’an’da Siyasi Kavramlar adlı eseri, 1998 yılında Ocak ayında İstanbul şehrinde Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.
Yazar, Kur’an’da yer alan, siyasi içeriğe sahip olan yahut sonradan siyasi bir anlam kazanan terimleri dönemsel ve kavramsal bir ayrım tercih ederek farklı bölümlerde incelemiştir. Eser, önsöz ve girişi takiben on bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır:
1. “Siyaset, İktidar ve Egemenlikle İlgili Kavramlar” başlığıyla egemenlik, siyaset, devlet, arş, kürsi, emr, emanet, mülk, hüküm, velayet kavramlarının işlendiği birinci bölüm.
2. “Yönetim İlkeleriyle İlgili Kavramlar” başlığıyla şûra, emr bi’l-Ma’ruf ve Nehy ani’l-Münker, adl, adalet kavramlarının ele alındığı ikinci bölüm.
3. “Siyasi Önderlikle İlgili Kavramlar” başlığıyla imam, halife, ulu’l-emr, sultan, melik, seyyid, vekil, vezîr, cebbâr kavramlarının incelendiği üçüncü bölüm.
4. “Sosyal-Siyasi Gruplaşmayla İlgili Kavramlar” başlığıyla âl, ehl, benûn, benin, kabile, şa’b, aşiret, kavim, ümmet, millet, karn, hizib, ahzab, şia, fırka, tefrika, mele’, cund, cunûd kavramlarının değerlendirildiği dördüncü bölüm.
5. “Siyasi Davranışla İlgili Kavramlar” başlığıyla bey’at, itaat, takıyye, hicret, istiz’af kavramlarının araştırıldığı beşinci bölüm.
6. “Şiddet ve Başkaldırıyla İlgili Kavramlar” başlığıyla zulüm, zâlim, bagy, isyan, istikbâr, müstekbir, kıyâm, tuğyân, tâğût kavramlarının sorgulandığı altıncı bölüm.
7. “Fitne, Bozgunculuk ve Sapkınlıkla İlgili Kavramlar” başlığıyla fitne, fesad, ifsad, müfsid, fısk, fâsık kavramlarının ele alındığı yedinci bölüm.
8. “Din ile İlgili Kavramlar” başlığıyla din, şeriat, tarikat, hikmet, ruhbân, ahbâr, rabbâniyyûn, kıssîs, âyetullah, hâmân kavramlarının soruşturulduğu sekizinci bölüm.
9. “Siyasetin Coğrafi Boyutuyla İlgili Kavramlar” başlığıyla ard, arz, beled, karye, medîne, dâr kavramalarının yorumlandığı dokuzuncu bölüm.
10. “Barış, Cihad ve Fetihle İlgili Kavramlar” başlığıyla silm, selem, selâm, sulh, ıslah, cihad, fetih kavramlarının analiz edildiği onuncu bölüm.

Kaynakça

  • Çalışkan, İsmail. Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.
  • Akyüz, Vecdi. Kur’an’da Siyasi Kavramlar. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1998.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Değerlendirme
Yazarlar

Ayşe Aytekin 0000-0002-5952-762X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 6 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Aytekin, A. (2022). VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998). Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(15), 149-155.
AMA Aytekin A. VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998). Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2022;(15):149-155.
Chicago Aytekin, Ayşe. “VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998)”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15 (Haziran 2022): 149-55.
EndNote Aytekin A (01 Haziran 2022) VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998). Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 149–155.
IEEE A. Aytekin, “VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998)”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, ss. 149–155, Haziran 2022.
ISNAD Aytekin, Ayşe. “VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998)”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (Haziran 2022), 149-155.
JAMA Aytekin A. VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998). Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022;:149–155.
MLA Aytekin, Ayşe. “VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998)”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, 2022, ss. 149-55.
Vancouver Aytekin A. VECDİ AKYÜZ, KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLAR (İSTANBUL: KİTABEVİ YAYINLARI, 1998). Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022(15):149-55.