Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2019-06-01

BİR SOSYAL AĞDAN ALINAN VERİLERİN ANLAMSAL KUTUPLANDIRILMASI

Taner TUNCER [1] , Dilber ÇETİNTAŞ [2]


İnternetin gelişmesiyle birlikte kullanım oranı her geçen gün artan sosyal ağlar kirli ve düzensiz verilerin bulunduğu ortamlar haline gelmiştir. Verileri düzenleyen ve analiz eden sistemler oluşturabilmek amacıyla bu makalede, twitter sosyal ağından elde edilen Türkçe tweetlerden duygu çıkarımı yapılarak tweetlerin olumlu, olumsuz, nötr olarak sınıflandırılması sunulmuştur. Twitter üzerinden çekilen 20000 verinin sözlük tabanlı doğal dil işleme modeli ile kelimelerin sayısını temel alan özellik vektörleri elde edilmiştir, Elde edilen tweetlerin 14471 adedi gönüllü bireyler tarafından etiketlenip %60’ı eğitim %40’ı test verisi olarak kullanılmıştır. Test verisinin sınıflandırılması DVM, Naïve Bayes ve Karar Ağacına göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek doğruluk oranı Karar Ağacı ile elde edilmiştir.
Duygu Analizi, Veri Madenciliği
  • [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_a%C4%9F, (26/04/2018).
  • [2] http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1048, (26/04/2018).
  • [3] Ö. Nazan, A. Serkan, “Sentiment analysis on Twitter: A text mining approach to the Syrian refugee crisis”, Telematics Inf., 35 (1) (2018), pp. 136-147.
  • [4] Saif H., He Y., Alani H., “Semantic Sentiment Analysis of Twitter”, ISWC 2012. ISWC 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7649. Springer, Berlin, Heidelberg.
  • [5] U. Kursuncu, M. Gaur, U. Lokala, K. Thirunarayan, A. Sheth, and I. B. Arpinar, “Predictive Analysis on Twitter: Techniques and Applications,” in Springer-Nature, 2018.
  • [6] Anurag P. Jain, Vijay D. Katkar, "Sentiments analysis of Twitter data using data mining", 2015 International Conference on Information Processing (ICIP), 2015.
  • [7] P Selvaperumal and A Suruliandi. 2014. A short message classification algorithm for tweet classification. In Recent Trends in Information Technology (ICRTIT), 2014 International Conference on. IEEE, 1–3.
  • [8] N.Gürsakal, “Sosyal Ağ Analizi”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Türkiye,2016
  • [9] U.Çelik, E.Akçetin, M. Gök, “RapidMiner ile Veri Madenciliği”, Pusula Yayınları, 2017.
  • [10] G.Silahtaroğlu,”Veri Madenciliği Kavram ve Algoritmaları”, Papatya Yayıncılık, Türkiye, 2013.
Birincil Dil tr
Bölüm PAPERS
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0526-4526
Yazar: Taner TUNCER (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Dilber ÇETİNTAŞ
Kurum: MUŞ TULIP APPLICATION AND RESEARCH CENTER
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 19 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Tuncer, T , Çetintaş, D . (2019). BİR SOSYAL AĞDAN ALINAN VERİLERİN ANLAMSAL KUTUPLANDIRILMASI . Computer Science , 4 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bbd/issue/43306/477027