Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 19, 2082 - 2098, 01.01.2020
https://doi.org/10.33431/belgi.613732

Öz

Devletler mensup oldukları din ve gelenek-görenekleri doğrultusunda oluşturdukları hukuk kuralları çerçevesinde yetimlerin yaşama koşullarını mümkün olduğunca üst seviyelerde tutmaya özen göstermişlerdir. Osmanlı’da ise yetimler; yakın akrabaların gözetimi, koruyucu aile uygulaması, hayırseverlerin ve devlet kurumlarının desteği, evlat edindirme politikaları ile rüşt yaşına gelene kadar maddi-manevi korunmuşlardır. Kendilerine mülk-para kalan yetimlerin dışarıdan herhangi bir maddi desteğe ihtiyaç duymadan yaşantılarını devam ettirmek için hukuki düzenlemelerin yanı sıra vasi uygulaması devreye sokulmuştur. Çalışma, Osmanlı Devleti’nde 16. ve 17. Yüzyıllarda yetimlere kalan mülk ve paralar üzerine odaklanmıştır. Bu kapsamda yetim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mülklerin yıpranmadan işlevini sürdürebilmesi, paraların değerini kaybetmeden korunabilmesi için alınan önlemlere dikkat çekilmiştir. Paraları değerlendirme usulleri, gerektiğinde satılan, kiralanan ya da tamir edilen mallar, hisselere ayrılmış olanlar ve mülk dışındaki yetim malları araştırılmıştır. Kaynak olarak İstanbul Kadı Sicillerinin latinize edilmiş 40 cildinden yetim-vasi-eytam gibi referans kelimelerin geçtiği hüccetler kullanılmıştır. 

Kaynakça

  • Aydın, M. Â. (2019). "Mehir" TDV İslâm Ansiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr/mehir adresinden alındı
  • Barışta, H. Ö. (2012). "16 Ve 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Defterlerinden Ege Yöresi’nin Taşınabilir Maddi Kültür Varlıklarıyla İlgili Bazı Kayıtlar", Sanat Tarihi Dergisi, ss.1-10.
  • Çiftçi, Y. (2017). İstanbul Şer'iyye Sicilleri Işığında İstanbul'da Gayrimenkul Piyasası 1500-1700. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dr. Tezi.
  • Ertuğ, H. N. (2015). "Şeriyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi İstanbul'unda Osmanlı Ailesinin Evlenme ve Boşanma Veirlerine Göre İncelenmesi", Akademik İncelemeler Dergisi,ss. 75-107.
  • Gürsoy, Ç. (2015). Osmanlı’da Para Vakıflarının İşleyişi ve Muhasebe Uygulamaları: Davudpaşa Mahkemesi Para Vakıfları . İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
  • Gürsoy, Ç. (2018). "16-17. Yüzyıl Kaynaklarında Manisa ve Çevresinin Sosyo-ekonomik Değerlerini Anlamlandırmak", Uluslararası Manisa Sempozyumu, C. III. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, ss. 2071-2086.
  • Köktaş, A. M. (2016). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Piyasa Düzenlemeleri: 1500-1700 İstanbul Kadı Sicillerinde Narh Uygulamaları", Niğde Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss. 219-241.
  • Kuran, T. (2010). Mahkeme Kayıtları Işığında XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo – Ekonomik Yaşam. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
  • Yeşilkaya, R. (2018). 16. - 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicillerinde Ev ve Kentsel Konumu., İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Y. Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem GÜRSOY> (Sorumlu Yazar)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9292-1963
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 18 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { belgi613732, journal = {Belgi Dergisi}, issn = {2146-4456}, eissn = {2687-5039}, address = {Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi Pamukkale/DENİZLİ}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, number = {19}, pages = {2082 - 2098}, doi = {10.33431/belgi.613732}, title = {OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Gürsoy, Çiğdem} }
APA Gürsoy, Ç. (2020). OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA . Belgi Dergisi , 2 (19) , 2082-2098 . DOI: 10.33431/belgi.613732
MLA Gürsoy, Ç. "OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA" . Belgi Dergisi 2 (2020 ): 2082-2098 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgi/issue/51943/613732>
Chicago Gürsoy, Ç. "OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA". Belgi Dergisi 2 (2020 ): 2082-2098
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA AU - ÇiğdemGürsoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33431/belgi.613732 DO - 10.33431/belgi.613732 T2 - Belgi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2082 EP - 2098 VL - 2 IS - 19 SN - 2146-4456-2687-5039 M3 - doi: 10.33431/belgi.613732 UR - https://doi.org/10.33431/belgi.613732 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Belgi Dergisi OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA %A Çiğdem Gürsoy %T OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Belgi Dergisi %P 2146-4456-2687-5039 %V 2 %N 19 %R doi: 10.33431/belgi.613732 %U 10.33431/belgi.613732
ISNAD Gürsoy, Çiğdem . "OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA". Belgi Dergisi 2 / 19 (Ocak 2020): 2082-2098 . https://doi.org/10.33431/belgi.613732
AMA Gürsoy Ç. OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA. Belgi Dergisi. 2020; 2(19): 2082-2098.
Vancouver Gürsoy Ç. OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA. Belgi Dergisi. 2020; 2(19): 2082-2098.
IEEE Ç. Gürsoy , "OSMANLI DEVLETİ'NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA", Belgi Dergisi, c. 2, sayı. 19, ss. 2082-2098, Oca. 2020, doi:10.33431/belgi.613732