Yazım Kuralları

Yazarlar için;

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır.

Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar,
Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmalar şeklinde olmalıdır. 

Makalenin Sisteme Yüklenmesi;


Makaleler elektronik olarak https://dergipark.org.tr/tr/journal/3293/submission/start adresinden sisteme yüklenmelidir.


Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


 Yazım Kuralları;


Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.


Örnek makale (docx)Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

1) İntihal Raporu (Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.) Intihal raporu eklenmediği takdirde editör kurulu IThenticate yazılımında intihal olup olmadığını kontrol ederek makaleyi direk red edme hakkına sahiptir.

2) Telif Hakları DevirFormu (doc) 

Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.


3) Hakem Öneri Formu(doc)


İLETİŞİM İÇİN


Doç.Dr. Erdinç AVAROĞLU

E-mail:eavaroglu@mersin.edu.tr