Cilt: 4 Sayı: 2, 27.10.2021

Yıl: 2021

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi alanda mevcut bilginin geliştirilmesine, yeni bilginin oluşturulmasına ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergi,  işletme bilim dalının yönetim ve strateji, örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans gibi farklı alanlarında ve ayrıca işletme bilimi ile bağlantılı olarak istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması gibi alanlarda üretilmiş bilimsel makalelere yer verecektir.   

Yazım Kuralları
• Tüm makaleler, A4 kâğıdı (210 x 297 mm) boyutunda her kenardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak yazılmalıdır.
• Yazı karakteri Times New Roman; çalışmanın adı (Türkçe/İngilizce) 14 punto, diğer bütün bölümleri 12 punto, 1.5 satır aralıklı iki yana yaslanmış olmalıdır. Paragraflarda girinti bölümünde ilk satır seçeneği seçilmeli ve 1,25 cm olmalıdır.
• Makalelerde sayfa numarası olmamalıdır.
• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığının, ilk harfleri büyük, koyu ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıkların 16 kelimeyi aşmamalıdır.
• İngilizce çalışmalarda Türkçe; Türkçe çalışmalarda ise, İngilizce özet yer almalıdır. Özet/abstract 250 kelimeyi aşmamalı ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet/abstract başlıklarının altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime/keywords bulunmalıdır.
• Giriş bölümünden itibaren bütün bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1., 1.1. 1.2, 1.3., şeklinde olmalı ve girinti bulunmamalıdır.
• Tablo ve şekiller gerektiğinde 8 puntoya kadar düşürülerek tek sayfaya ortalayarak sığdırılmalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekiller ek olarak çalışmanın en sonunda gösterilmelidir. Metin kısmındaki tabloların kaynakları tablo ve şekil altında verilmelidir. Tablo ve Şekillerin numaraları kendi içerisinde sıralanmalı ve başlıklar tablonun üstünde, şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve Şekil başlıklarının yalnızca ilk kelimesi büyük harfle başlamalı ve ortalanmalıdır.
• Kaynaklar, “KAYNAKÇA” ismi ile sonuç bölümünden sonra ve eklerden önce alfabetik olarak numaralandırılmadan sıralanmalıdır.
• Metin içi atıflarda ve kaynakçanın yazımında APA 7 stili kullanılmalıdır.


Referans Örnekleri
Dergi makalesi
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207- 217. https://doi.org/10.1037/ ppm0000185

Alıntı gösterim şekilleri
(Grady vd., 2019)
Grady ve diğerleri (2019)
Gazete Makalesi
Carey, B. (2019, Mart 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html
Harlan, C. (2013, Nisan 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.
Stobbe, M. (2020, Ocak 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. Chicago Tribune.

Alıntı gösterim şekilleri
(Carey, 2019; Harlan, 2013; Stobbe, 2020)
Carey (2019), Harlan (2013), ve Stobbe (2020)

Kitap
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2. bs.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Alıntı gösterim şekilleri
(Jackson, 2019; Sapolsky, 2017)
Jackson (2019) ve Sapolsky (2017)

Editörlü Kitap
Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Alıntı gösterim şekilleri
(Kesharwani, 2020; Torino vd., 2019)
Kesharwani (2020) ve Torino ve diğerleri (2019)

Editörlü Yeniden Basılmış Kitap
Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Orijinal çalışma 1920 yılında yayınlanmıştır).

Alıntı gösterim şekilleri
(Watson & Rayner, 1920/2013)
Watson ve Rayner (1920/2013)

Çok Ciltli Çalışmalarda Birkaç Bölüm
Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook (Cilt 1–3). American Psychological Association.

Alıntı gösterim şekilleri
(Harris vd., 2012)
Harris ve diğerleri (2012)

Editörlü kitaplarda bölüm
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (ss. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016
Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4. bs., pp. 115–129). Routledge.

Alıntı gösterim şekilleri
(Aron vd., 2019; Dillard, 2020)
Aron ve diğerleri (2019) ve Dillard (2020)
Basılı sözlük
American Psychological Association. (2015). Mood induction. APA dictionary of psychology (2. bs., s. 667).
Merriam-Webster. (2003). Litmus test. Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. bs., s. 727).

Alıntı gösterim şekilleri
(American Psychological Association, 2015; Merriam-Webster, 2003)
American Psychological Association (2015) ve Merriam-Webster (2003)

Devlet kurumu raporları
National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Yayın No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

Alıntı gösterim şekilleri
(National Cancer Institute, 2019)
National Cancer Institute (2019)

Yazar Raporları
Baral, P., Larsen, M., & Archer, M. (2019). Does money grow on trees? Restoration financing in Southeast Asia. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Preliminary lists of crew tasks (Rapor No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190001401.pdf

Alıntı gösterim şekilleri
(Baral vd., 2019; Stuster vd., 2018)
Baral ve diğerleri (2019) ve Stuster ve diğerleri (2018)

Bildiriler
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, Ağustos 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Konferans sunumu]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Alıntı gösterim şekilleri
(Evans vd., 2019)
Evans ve diğerleri (2019)

Bildiri Özetleri
Cacioppo, S. (2019, Nisan 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Konferans sunumu özeti]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

Alıntı gösterim şekilleri
(Cacioppo, 2019)
Cacioppo (2019)

Yayınlanmamış Tezler
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Yayınlanmamış doktora tezi]. University of Virginia.

Alıntı gösterim şekilleri
(Harris, 2014)
Harris (2014)

Filmler
Fleming, V. (Yönetici). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Alıntı gösterim şekilleri
(Fleming, 1939)
Fleming (1939)

YouTube videoları
Asian Boss. (2020, Haziran 5). World’s leading vaccine expert fact-checks COVID-19 vaccine conspiracy: Stay curious #22 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA
Harvard University. (2019, Ağustos 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video].YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Alıntı gösterim şekilleri
(Asian Boss, 2020; Harvard University, 2019)
Asian Boss (2020) ve Harvard University (2019)

Haber Web Sitesindeki Web Sayfası
Bologna, C. (2019, Ekim 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e
Roberts, N. (2020, Haziran 10). Trayvon Martin’s mother, Sybrina Fulton, qualifies to run for elected office. BET News. https://www.bet.com/news/national/2020/06/10/trayvon-martin-mother-sybrina-fulton-qualifies-for-office-florid.html
Toner, K. (2020, Eylül 24). When Covid-19 hit, he turned his newspaper route into a lifeline for senior citizens. CNN. https://www.cnn.com/2020/06/04/us/coronavirus-newspaper-deliveryman-groceries-senior-citizens-cnnheroes-trnd/index.html

Alıntı gösterim şekilleri
(Bologna, 2019; Roberts, 2020; Toner, 2020)
Bologna (2019), Roberts (2020), ve Toner (2020)

Daha fazla bilgi için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Etik İlkeler

Yazarlar için:

• Rapor edilen araştırma etik kurallarına, sorumluluk bilincine ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Çalışmanın sonuçları uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan açık ve dürüstçe sunulmalıdır.

• Araştırmacılar, çalışmalarında kullandıkları yöntemleri, belirsizliğe yer vermeden ve açık bir şekilde ortaya koymaya çalışmalıdır. Böylelikle araştırma bulguları diğer araştırmacılar tarafından doğrulanabilecektir. 

• Araştırmacılar, gönderilen çalışmanın orijinal olması, intihal içermemesi, ve başka bir yerde yayınlanmaması gibi yayın şartlarına uymalıdır.
• Ortak yayınlı yazarlarda gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalıdır.
• Yazar sıralaması bireylerin çalışmaya ve raporlamaya katkısını yansıtmalıdır.
• Çalışmada kullanılan finansman kaynakları varsa ya da çalışma belli bir proje tarafından destekleniyorsa, bu durum yazar tarafından çalışmada belirtilmelidir.

Hakemler için:
• Hakemler, yazarların çalışmalarını dürüst, tarafsız ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmelidir.
• Hakemler, yazarların çalışmaları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla sorumludur.
• Hakemler, herhangi bir çalışmada etik kurallara ve bilimsel bakış açısına uymayan durumlarla karşılaştıklarında, editör kurulunu bilgilendirmelidir.


Editörler için:
• Editörler, ticari düşünce ve değerlendirmelerden bağımsız olarak adil ve tarafsız kararlar almalı, makale yayın süreçlerini adil ve tarafsız bir şekilde sağlamalıdır.
• Editörler, şeffaf, eksiksiz ve dürüst raporlamayı teşvik eden yayım ilkeleri benimsemelidir.
• Editörler yayınların bütünlüğünü korumak için, gerektiğinde düzeltme verebilir, yayının geri çekilmesini isteyebilir ve şüpheli ya da sözde yayınları ve yayın suistimalini takip eder.
• Editörler hakemleri ve yayım suistimali takip etmelidir.
• Editörler, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların etik kurallara uygunluğu eleştirel ve tarafsız bir bakış açısıyla incelemelidir.
• Yazarlardan ve hakemlerden istenilen koşullar açıkça belirtilmelidir.
• Editörler, çıkar çatışmalarını yönetebilecek uygun ilkeleri belirlemeli ve benimsemelidir.


Yayın Politikası

Yayın Değerlendirme Süresi
Gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanmaktadır.


Yayın Dili

Türkçe ve İngilizce dilleridir.


Ücret
Dergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır.


İntihal Programı ve Oranı
Dergimizde benzerlik oranının tespitinde iThenticate programı kullanılmaktadır ve %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir.


Yayın Süreci
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler "Ön İnceleme", "Değerlendirme" ve "Düzenleme" olmak üzere üç aşamalı bir süreçte incelenir. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.
1- Ön İnceleme Süreci
Yazar tarafından makalenin gönderilmesinin ardından editör kurulu tarafından yapılan genel değerlendirmedir. Bu kapsamda makalenin kapsam uygunluğu, benzerlik oranının uygunluğu, doldurulması istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanması, makalenin yazım kurallarına uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği incelenir. Sorunlu araştırmalarda çıkarılması, tamamlanması, düzeltilmesi/düzenlenmesi gereken maddeler ve esasların, yazar tarafından tamamlanması istenir. Düzeltilmiş incelemeler ile problemsiz makaleler değerlendirme aşamasına aktarılır.
2- Değerlendirme Süreci
Bu süreçte çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editör kurulu tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa ya da değerlendiremeyeceğini iletirse çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 30 gündür. Bu süreç sonunda hakemler olduğu gibi yayınlanmasını isteyebilir, küçük ya da büyük düzeltme verebilir ya da yayımlanamayacağına karar verebilir. Hakemler bu kararı verirken makalenin bilimsel niteliği, ilgili bilim dalına orijinal katkısı, hazırlama sistematiğine uygunluğu, bilimsel yazım kurallarına uygunluğu, başlığı ile içeriğinin tutarlılığı, literatürden yararlanma derecesi, sorunun ve çalışma amacının ortaya konulması, hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmış özetin yeterliliği, dilin kolay anlaşılabilirliği, alan araştırmalarında kullanılan araştırma yönteminin yeterliliği, araştırmaya eklenen tablo ve şekillerin anlaşılabilirliği ve bulgulardan yeterli sonuçların çıkarılması gibi kriterleri incelerler. Hakemin düzeltme talep ettiği durumlarda, yazarın en kısa zamanda hakem görüşleri doğrultusunda çalışmasında değişiklik yapması ve çalışmasını aynı sisteme yüklemesi beklenir. Hakemler yazarın yapmış olduğu düzeltmeleri inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda editör kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda editör kurulu çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderir. İki hakemin yayınlanabilir görüşü alındığı takdirde makaleler düzeltme aşamasına geçirilir. Öte yandan, iki hakemin yayınlanamaz görüşünün alınması çalışmanın reddedilmesine neden olmaktadır.

3- Düzenleme Süreci
Düzenleme sürecinde makalenin dizgi ve düzenlemesi yapılır.


Makale geri çekme
Hakem değerlendirme süreci başlatılmış bir çalışma yazar tarafından geri çekilemez. Dergi Yayın Politikamız gereği geri çekme işlemi ancak her bir yazar tarafından imzalanmış gerekçeli dilekçe gönderilmesi durumunda editör kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yayım kurulu tarafından geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.