Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Prediction of Health Conversion with Panel Unit Root Test for Selected Indicators of Health: Evidence from Advanced Economies

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 7 - 14, 30.04.2023
https://doi.org/10.38057/bifd.1163256

Öz

Technological developments, increases in per capita income, increase in the level of urbanization and easy access to health services cause an increase in health expenditures. Therefore, the increase in health expenditures and the increasing similarity of the health policies implemented by the countries reveal the existence of the convergence hypothesis in health expenditures and health status indicators. In this respect, the validity of the convergence hypothesis in health expenditures and health status indicators for the 1995-2020 period for selected developed economies is examined by panel unit root test. The findings reveal that the convergence hypothesis in health expenditures and health status indicators is not valid.

Kaynakça

 • Akay, E. Ç., Abdieva, R., & Oskonbaeva, Z. (2015). Yenilenebilir enerji tüketimi, iktisadi büyüme ve karbondioksit emisyonu arasındaki nedensel ilişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri örneği [Konferans Sunumu]. In International Conference on Eurasian Economies, 628-636.
 • Apergis, N., Chang, T., Christou, C., & Gupta, R. (2017). Convergence of health care expenditures across the US States: A reconsideration. Social Indicators Research, 133(1), 303-316.
 • Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.
 • Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2013). Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, 146, 61.
 • Goli, S., ChakravortyI, S., & Rammohan, A. (2019). World health status 1950-2015: Converging or Diverging. PLoS ONE, 14(3), 1-20.
 • Hitiris, T., & Nixon, J. (2001). Convergence of health care expenditure in the EU countries. Applied Economics Letters, 8(4), 223-228.
 • Köksal, S. S., Sipahioğlu, N. T., Yurtsever, E., & Vehid, S. (2016). Temel sağlık düzeyi göstergeleri açısından Türkiye ve AB ülkeleri. TJFM and PC, 10(4), 205-212.
 • Lau, M. C. K., & Fung, K. W. (2014). Convergence in health care expenditure of 14 EU countries: New evidence from non-linear panel unit root test. MPRA, 52871, 1-2.
 • Narayan, P. K. (2007). Do health expenditures “Catch-Up”? evidence from OECD Countries. Health Economics, 16(10), 993-1008.
 • Odhiambo, S., Wambugu, A., & Ng’ang’a T. (2015). Convergence of health expenditure in Sub-Saharan Africa: Evidence from a dynamic panel. Journal of Economics an Sustainable Development, 6(6), 185-205.
 • Payne, J. E., Anderson, S., Lee, J., & Cho, M. H. (2015). Do per capita health care expenditures converge among OECD countries? Evidence from unit root tests with level and trend-shifts. Applied Economics, 47(52), 5600-5613.
 • Pekkurnaz, D. (2015). Convergence of health expenditure in OECD countries: Evidence from a nonlinear asymmetric heterogeneous panel unit root test. Journal of Reviews on Global Economics, (4), 76-86.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Rassekh, F. (1998). The convergence hypothesis: History, theory, and evidence. Open Economics Review, 9, 85-105.
 • Saltman, R. B. (1997). Convergence versus social embeddedness debating the future direction of health care systems. European Journal of Public Health, 7(4), 449-453.
 • Sala-i Martin, X. (1995). The classical approach to convergence analysis. Economics Working Paper, 117, 1-28.
 • Tülümce, S., & Zeren, F. (2013). OECD ülkelerinde sağlığın yakınsamasının analizi: panel birim kök testi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 287-300.
 • Wang, Z. (2009). The convergence of health care expenditures in the US states. Health Economics, 18, 55-70.

SEÇİLMİŞ SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN SAĞLIK YAKINSAMASININ PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE TAHMİNİ: GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEN KANITLAR

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 7 - 14, 30.04.2023
https://doi.org/10.38057/bifd.1163256

Öz

Teknolojik gelişmeler, kişi başı gelir seviyesindeki artışlar, kentleşme düzeyinin artması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolay hale gelmesi sağlık harcamalarında artışa neden olmaktadır. Bundan dolayı sağlık harcamalarındaki artış ve ülkelerin uyguladıkları sağlık politikalarının gittikçe birbirine benzemesi sağlık harcamalarında ve sağlık statüsü göstergelerinde yakınsama hipotezinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan çalışmada seçili gelişmiş ekonomiler için 1995-2020 dönemi sağlık harcamaları ve sağlık statüsü göstergelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliği panel birim kök testi ile incelenmektedir. Elde edilen bulgular, sağlık harcamaları ve sağlık statüsü göstergelerinde yakınsama hipotezinin geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Akay, E. Ç., Abdieva, R., & Oskonbaeva, Z. (2015). Yenilenebilir enerji tüketimi, iktisadi büyüme ve karbondioksit emisyonu arasındaki nedensel ilişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri örneği [Konferans Sunumu]. In International Conference on Eurasian Economies, 628-636.
 • Apergis, N., Chang, T., Christou, C., & Gupta, R. (2017). Convergence of health care expenditures across the US States: A reconsideration. Social Indicators Research, 133(1), 303-316.
 • Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.
 • Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2013). Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, 146, 61.
 • Goli, S., ChakravortyI, S., & Rammohan, A. (2019). World health status 1950-2015: Converging or Diverging. PLoS ONE, 14(3), 1-20.
 • Hitiris, T., & Nixon, J. (2001). Convergence of health care expenditure in the EU countries. Applied Economics Letters, 8(4), 223-228.
 • Köksal, S. S., Sipahioğlu, N. T., Yurtsever, E., & Vehid, S. (2016). Temel sağlık düzeyi göstergeleri açısından Türkiye ve AB ülkeleri. TJFM and PC, 10(4), 205-212.
 • Lau, M. C. K., & Fung, K. W. (2014). Convergence in health care expenditure of 14 EU countries: New evidence from non-linear panel unit root test. MPRA, 52871, 1-2.
 • Narayan, P. K. (2007). Do health expenditures “Catch-Up”? evidence from OECD Countries. Health Economics, 16(10), 993-1008.
 • Odhiambo, S., Wambugu, A., & Ng’ang’a T. (2015). Convergence of health expenditure in Sub-Saharan Africa: Evidence from a dynamic panel. Journal of Economics an Sustainable Development, 6(6), 185-205.
 • Payne, J. E., Anderson, S., Lee, J., & Cho, M. H. (2015). Do per capita health care expenditures converge among OECD countries? Evidence from unit root tests with level and trend-shifts. Applied Economics, 47(52), 5600-5613.
 • Pekkurnaz, D. (2015). Convergence of health expenditure in OECD countries: Evidence from a nonlinear asymmetric heterogeneous panel unit root test. Journal of Reviews on Global Economics, (4), 76-86.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Rassekh, F. (1998). The convergence hypothesis: History, theory, and evidence. Open Economics Review, 9, 85-105.
 • Saltman, R. B. (1997). Convergence versus social embeddedness debating the future direction of health care systems. European Journal of Public Health, 7(4), 449-453.
 • Sala-i Martin, X. (1995). The classical approach to convergence analysis. Economics Working Paper, 117, 1-28.
 • Tülümce, S., & Zeren, F. (2013). OECD ülkelerinde sağlığın yakınsamasının analizi: panel birim kök testi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 287-300.
 • Wang, Z. (2009). The convergence of health care expenditures in the US states. Health Economics, 18, 55-70.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe ERYER
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6556-1605
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eryer, A. (2023). SEÇİLMİŞ SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN SAĞLIK YAKINSAMASININ PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE TAHMİNİ: GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEN KANITLAR . Bucak İşletme Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 7-14 . DOI: 10.38057/bifd.1163256