Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumların Girişimcilik Niyetindeki Rolü: Z Kuşağında Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 3, 252 - 270, 31.12.2021

Öz

Günümüzde artan teknoloji, bilgiye erişimin kolaylığı ve girişimcilik eğitiminin lise dengi okullarda verilmeye başlanması ile birlikte gençlerin girişimciliğe adım atmaları diğer kuşaklara göre daha erken olmaya başlamıştır. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün, teknolojiye meraklı, bilgiye hızlı erişebilen, formaliteye uyum sağlamayan, çeşitliliği seven ve hızlı öğrenen ve kendi işini yapmak isteyen gençler artık üniversite mezunu olmayı bile beklemeden iş kurmaya yönelmektedir. Bu çalışmada Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumunun girişimcilik niyetine etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 423 Z kuşağı mensubu kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, yapısal eşitlik modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumlarının girişimcilik niyeti üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • AKIN, M. (2017). "A Research on The Impacts of The Young People’s Internet Addiction Levels and Their Social Media Preferences". International Review of Management and Marketing, 7(2): 256-262.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Didem CESUR Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Can KÖSE Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
CESUR, D., & KÖSE, C. (2021). Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumların Girişimcilik Niyetindeki Rolü: Z Kuşağında Bir Araştırma. Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 252-270.