Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİLİŞİM SUÇLARINDA IP TESPİTİ İLE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTILARININ İSPAT DEĞERİ

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 51 - 84, 31.07.2019

Öz

Bilişim
teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, gerek maddi hukuka gerekse
muhakeme hukukuna ilişkin yeni sorunları da beraberinde getirmiştir.
İnternet ve bilişim
teknolojilerindeki gelişmelerin yarattığı sorunlar, yalnızca yeni suç
tiplerinin ortaya çıkması veya klasik suçların yeni işlenme şekilleriyle
sınırlı kalmamış; buna bağlı olarak soruşturma ve delillendirme ile mevzuata
dair yeni sorunların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. B
u çalışmada; bilişim
suçlarında uygulaması oldukça çok olan IP adresi (numarası) tespiti ile ekran
görüntüleri fiziksel çıktılarının, ceza muhakemesinde ispat değeri üzerinde
durulacaktır.

Kaynakça

 • Balı, Yunus. “IP Numarası Tespiti.” Dijitaldeliller. Erişim tarihi Aralık 1, 2018. http://www.dijitaldeliller.com/ip_tespiti.html.
 • Cebecioğlu, Gülçin ve İpek Beyza Altıparmak. “Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma.” Sakarya University Journal of Education 7, no. 2 (Ağustos 2017): 423-431.
 • CHIP Online. “IP Adresim Nedir.” Erişim tarihi Mayıs 25, 2019. https://www.chip.com.tr/ip-adresim-nedir.
 • Çubukçu, Ceren ve Berrin Atiker. “Sosyal Medya ve Bilişim Suçları.” Academia. Erişim tarihi Mayıs 5, 2019. https://www.academia.edu/31785425/Sosyal_Medya_ve_Bilişim_Suçları.
 • Değirmenci, Olgun. Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Doğan, Koray. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Durnagöl, Yasemin. “5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Aktörlerine Getirilen Yükümlülükler İle İdari Ve Cezai Yaptırımlar.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2, no. 4 (2011): 375 – 416.
 • Dülger, Murat Volkan ve Gözde Modoğlu, Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet İletişim Hukuku (Uygulama Rehberi). Ankara: Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinleştirilmesi Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Programı, 2014.
 • Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Erdoğan, Burcu. “Bir Kişiyi Suçlamak İçin IP Adresi Yeterli midir?.” digiSophia. Erişim tarihi Ekim 1, 2018. http://www.digisophia.com/Article/Details/61.
 • Gedik, Doğan. Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.
 • Gökşen, Elif. “Türk Ceza Muhakemesinde Dijital Verilerin Delil Değeri.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2014.
 • Gülseren, Fehmi Şener. “İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçları.” LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4, no. 1 (Nisan 2013): 15-33.
 • Kaya, Mehmet Bedii. “İnternet Hukuku, Mevzuat & İçtihat.” Mehmet Bedii Kaya. Erişim tarihi Mayıs 25, 2019. https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat.pdf.
 • Kaynakçıoğlu, Uğur. “Ceza Muhakemesinde Dijital Deliller.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2015.
 • Özçelik, Gülsel Öykü. “IP Adresleri Tek Başına Delil Olabilir Mi? IP Adreslerine Yargılamada Ne Kadar Güvenilir?.” TAG Hukuk Bürosu. Erişim tarihi Ekim 1, 2018. taghukuk.com/wp-content/uploads/2018/04/ip_adreslerinin_delil_niteliği.pdf.
 • Özkan, Halid. “Ceza Muhakemesinde Ekran Görüntüsü Çıktılarının Delil Niteliği.” İç. Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, editör Yener Ünver, 265-288. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Özocak, Gürkan. “Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri Ve Suçluların Tespiti.” Özocak Hukuk & Danışmanlık. Erişim tarihi Mart 11, 2019. http://www.ozocak.com/Dosyalar/a104b3.pdf.
 • Sarsıkoğlu, Şenel. “Ceza Muhakemesinde Delil Ve İspat Hukuku Açısından Elektronik Delil (E-Delil) Kavramı.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no. 22 (Temmuz 2015): 507-534.
 • Süha Tanrıver, “Noterler Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Olan İşlemler Ve Bu İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Usûlü,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65, no. 4 (2016): 3677ff.
 • Şıracı, Sertel. “İnternet Kanununa Göre Log Tutma.” Av. Sertel Şıracı. Erişim tarihi Şubat 02, 2019. https://www.sertels.av.tr/avukat/hukuk/bilisim-hukuku/internet-kanununa-gore-log-tutma.html.
 • Taşçı, Ufuk ve Ali Can. “Türkiye’de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25, no. 2 (2015): 229-248.
 • Uzunay, Yusuf ve Mustafa Koçak. “Bilişim Suçları Kapsamında Dijital Deliller.” Akademik Bilişim Konferansları. http://ab.org.tr/ab05/ tammetin/134.pdf.
 • Yegen, Ceren. “Demokratik Ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya.” Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, no. 2 (Aralık 2013): 119-135.
 • Yetim, Servet. “Bilişim Suçları ve Etkin Mücadele Yöntemleri.” Terazi Hukuk Dergisi 9, no. 95 (Temmuz 2014): 80-86.

Evidence Value of Ip Address Detection and Screenshot Print Outs in Cybercrimes

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 51 - 84, 31.07.2019

Öz

Developments
in information Technologies bring new problems to both substantive and
procedural law. These problems are not only limited to new crime types or the
new ways to commit classical crimes but also affect evidence and cause issues
related to body of laws. In this work, the importance of IP address detection
and screenshot print outs, which are widely encountered in cybercrimes, as
evidence in criminal procedure will be examined.

Kaynakça

 • Balı, Yunus. “IP Numarası Tespiti.” Dijitaldeliller. Erişim tarihi Aralık 1, 2018. http://www.dijitaldeliller.com/ip_tespiti.html.
 • Cebecioğlu, Gülçin ve İpek Beyza Altıparmak. “Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma.” Sakarya University Journal of Education 7, no. 2 (Ağustos 2017): 423-431.
 • CHIP Online. “IP Adresim Nedir.” Erişim tarihi Mayıs 25, 2019. https://www.chip.com.tr/ip-adresim-nedir.
 • Çubukçu, Ceren ve Berrin Atiker. “Sosyal Medya ve Bilişim Suçları.” Academia. Erişim tarihi Mayıs 5, 2019. https://www.academia.edu/31785425/Sosyal_Medya_ve_Bilişim_Suçları.
 • Değirmenci, Olgun. Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Doğan, Koray. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Durnagöl, Yasemin. “5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Aktörlerine Getirilen Yükümlülükler İle İdari Ve Cezai Yaptırımlar.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2, no. 4 (2011): 375 – 416.
 • Dülger, Murat Volkan ve Gözde Modoğlu, Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet İletişim Hukuku (Uygulama Rehberi). Ankara: Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinleştirilmesi Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Programı, 2014.
 • Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Erdoğan, Burcu. “Bir Kişiyi Suçlamak İçin IP Adresi Yeterli midir?.” digiSophia. Erişim tarihi Ekim 1, 2018. http://www.digisophia.com/Article/Details/61.
 • Gedik, Doğan. Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.
 • Gökşen, Elif. “Türk Ceza Muhakemesinde Dijital Verilerin Delil Değeri.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2014.
 • Gülseren, Fehmi Şener. “İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçları.” LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4, no. 1 (Nisan 2013): 15-33.
 • Kaya, Mehmet Bedii. “İnternet Hukuku, Mevzuat & İçtihat.” Mehmet Bedii Kaya. Erişim tarihi Mayıs 25, 2019. https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat.pdf.
 • Kaynakçıoğlu, Uğur. “Ceza Muhakemesinde Dijital Deliller.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2015.
 • Özçelik, Gülsel Öykü. “IP Adresleri Tek Başına Delil Olabilir Mi? IP Adreslerine Yargılamada Ne Kadar Güvenilir?.” TAG Hukuk Bürosu. Erişim tarihi Ekim 1, 2018. taghukuk.com/wp-content/uploads/2018/04/ip_adreslerinin_delil_niteliği.pdf.
 • Özkan, Halid. “Ceza Muhakemesinde Ekran Görüntüsü Çıktılarının Delil Niteliği.” İç. Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, editör Yener Ünver, 265-288. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Özocak, Gürkan. “Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri Ve Suçluların Tespiti.” Özocak Hukuk & Danışmanlık. Erişim tarihi Mart 11, 2019. http://www.ozocak.com/Dosyalar/a104b3.pdf.
 • Sarsıkoğlu, Şenel. “Ceza Muhakemesinde Delil Ve İspat Hukuku Açısından Elektronik Delil (E-Delil) Kavramı.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no. 22 (Temmuz 2015): 507-534.
 • Süha Tanrıver, “Noterler Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Olan İşlemler Ve Bu İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Usûlü,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65, no. 4 (2016): 3677ff.
 • Şıracı, Sertel. “İnternet Kanununa Göre Log Tutma.” Av. Sertel Şıracı. Erişim tarihi Şubat 02, 2019. https://www.sertels.av.tr/avukat/hukuk/bilisim-hukuku/internet-kanununa-gore-log-tutma.html.
 • Taşçı, Ufuk ve Ali Can. “Türkiye’de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25, no. 2 (2015): 229-248.
 • Uzunay, Yusuf ve Mustafa Koçak. “Bilişim Suçları Kapsamında Dijital Deliller.” Akademik Bilişim Konferansları. http://ab.org.tr/ab05/ tammetin/134.pdf.
 • Yegen, Ceren. “Demokratik Ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya.” Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, no. 2 (Aralık 2013): 119-135.
 • Yetim, Servet. “Bilişim Suçları ve Etkin Mücadele Yöntemleri.” Terazi Hukuk Dergisi 9, no. 95 (Temmuz 2014): 80-86.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Doğan Gedik Bu kişi benim 0000-0001-6131-9726

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 18 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Gedik, Doğan. “BİLİŞİM SUÇLARINDA IP TESPİTİ İLE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTILARININ İSPAT DEĞERİ”. Bilişim Hukuku Dergisi 1, sy. 1 (Temmuz 2019): 51-84.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.