Çeviri
BibTex RIS Kaynak Göster

CEZA MUHAKEMESİNDE VİDEOKONFERANS YÖNTEMİNİN (SEGBİS) KULLANIMI

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 271 - 287, 31.12.2019

Öz

Gelişen teknoloji, hukuk alanında kolaylıkları beraberinde getirmekle birlikte bazı dezavantajları da bünyesinde taşımaktadır. Videokonferans (SEGBİS) yönteminin ceza muhakemesi alanında kullanılması, özellikle işlemi yapan makam ile muhatabın farklı yerlerde olduğu durumlarda büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak ifade alma sırasında muhatabın ifadeyi alan makamın fiziken karışısında olmaması yüzyüzelilik ilkesi bakımından tartışmalara neden olmaktadır. Videokonferans (SEGBİS) yönteminin ceza muhakemesindeki hukuki niteliğinin ne olduğu tartışılmaktadır. Bu sistemin (SEGBİS) kullanılmasının; istinabe (talimat) yerine geçtiği, duruşmada bulunma ile aynı olduğu şeklinde iki görüş mevcuttur. Ayrıca bu ikisinden başka kendine özgü bir sistem olduğu da kabul edilmektedir. Bu makalede videokonferans (SEGBİS) yönteminin hukuki niteliği ve ceza muhakemesinde kullanılmasının meşruiyeti ortaya konulacaktır.

Kaynakça

 • ACAR, Sami/GÜRSOY, Hülya, “Türk Mahkemelerinde Sesli ve Görüntülü Kayıt ve Videokonferans Sistemi Uygulamasına Geçiş, Ceza Mahkemeleri Örneği”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 70, S. 2012/4, (109-137).
 • AÇIKMEŞE, Turan/KARAŞAHİN, Ulvi, “Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)”, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, UYAP Bilişim Dergisi, e-Dergi, S. 5, Mart 2012, (109-138).
 • CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2016.
 • DURSUN, Gizem, "Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 143-144, Temmuz-Ağustos 2016, (127-157).
 • GÜLTEKİN, Özkan, “Yakalama ve Gözaltına Alma Kavramları ile Uygulamadan Doğan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 76, Aralık 2012, (35-44).
 • GÜNER, Halil, "SEGBİS Sisteminin Ceza Evi Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi", Terazi Hukuk Dergisi, S. 99, Kasım 2014, (84-86).
 • İPEK, Ali İhsan, İfade Almanın Teknik ve Taktikleri, Ankara 2015.
 • KAYA, Ali/GÜNEŞ, Meral, Ulusal Yargı Ağı Projesi-I, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2323, AÖF Yayın No: 1320, Eskişehir, 2011.
 • ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016.
 • TAŞKIN, Cankat, "Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları İle Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Aihm İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 69, Mart-Nisan 2007, (211-240).
 • YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016.
 • Çevrimiçi Kaynaklar: http://en.wikipedia.org/ wiki
 • YAZAR, Bilgin, Görüntülü İletişim–Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım Alanları, bilginyazar@etgigrup.com ETGİ GRUP, "PlaceCam Desktop SAAS Video Konferans", http://www.etgigrup.com/ FileUpload /ds228561/File/etgi_placecam_saas_video_konferans.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15315&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 GÖZEL, Arif, Yargılamada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Kullanımı; http://www.academia.edu /12580753/Yarg %C4%B1lamada_Ses_ve_G% C3%B6r%C3% BCnt% C3 %BC _Bili% C5% 9Fim_ Sistemi _SEGB%C4%B0S_Kullan%C4%B1m%C4%B1
 • www.bidb.adalet.gov.tr/sayfalar/segbismevzuat.pdf
 • www.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_pdf/segbis.pdf
 • ŞEN, Ersan, Sanığın Mahkemeye Çıkma Hakkı, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1830305-sanigin-mahkemeye-cikma-hakki
 • ŞEN, Erşan, Uzakta Olan Sanığın Sorgusu, (http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1875201-uzakta-olan-sanigin-sorgusu.

Videokonferenz Im Türkischen Strafprozessrecht

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 271 - 287, 31.12.2019

Öz

Durch die aufkommende Technologie entstehen im Bereich der Rechtswissenschaft sowohl Entlastungen als auch Gefahren. Der Einsatz der Videokonferenztechnik im Bereich des Strafverfahrens bietet große Vorteile, insbesondere, wenn sich die zuständige Institution und der Angeklagte an verschiedenen Orten befinden. Die Tatsache, dass der Angeklagte bei der Vernehmung physisch nicht anwesend sein muss, wirft allerdings einige Fragen bezüglich des Unmittelbarkeitsprinzips auf. Außerdem ist der rechtliche Charakter der Videokonferenztechnik im Strafverfahren umstritten. Dazu existieren drei Ansichten. Die erste Ansicht sieht darin ein Amtshilfeersuchen an ein
anderes Gericht. Nach der zweiten Ansicht soll die Situation genauso betrachten werden, wie wenn der Angeklagte persönlich vor Gericht erschienen wäre. Des Weiteren wird es auch als prozessrechtliches System sui generis bezeichnet. Im Folgenden werden der rechtliche Charakter der Videokonferenz und die Legitimation ihrer Anwendung im Strafverfahren dargelegt.

Kaynakça

 • ACAR, Sami/GÜRSOY, Hülya, “Türk Mahkemelerinde Sesli ve Görüntülü Kayıt ve Videokonferans Sistemi Uygulamasına Geçiş, Ceza Mahkemeleri Örneği”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 70, S. 2012/4, (109-137).
 • AÇIKMEŞE, Turan/KARAŞAHİN, Ulvi, “Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)”, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, UYAP Bilişim Dergisi, e-Dergi, S. 5, Mart 2012, (109-138).
 • CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2016.
 • DURSUN, Gizem, "Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 143-144, Temmuz-Ağustos 2016, (127-157).
 • GÜLTEKİN, Özkan, “Yakalama ve Gözaltına Alma Kavramları ile Uygulamadan Doğan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 76, Aralık 2012, (35-44).
 • GÜNER, Halil, "SEGBİS Sisteminin Ceza Evi Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi", Terazi Hukuk Dergisi, S. 99, Kasım 2014, (84-86).
 • İPEK, Ali İhsan, İfade Almanın Teknik ve Taktikleri, Ankara 2015.
 • KAYA, Ali/GÜNEŞ, Meral, Ulusal Yargı Ağı Projesi-I, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2323, AÖF Yayın No: 1320, Eskişehir, 2011.
 • ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016.
 • TAŞKIN, Cankat, "Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları İle Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Aihm İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 69, Mart-Nisan 2007, (211-240).
 • YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016.
 • Çevrimiçi Kaynaklar: http://en.wikipedia.org/ wiki
 • YAZAR, Bilgin, Görüntülü İletişim–Video Konferans Teknolojilerinin Kullanım Alanları, bilginyazar@etgigrup.com ETGİ GRUP, "PlaceCam Desktop SAAS Video Konferans", http://www.etgigrup.com/ FileUpload /ds228561/File/etgi_placecam_saas_video_konferans.pdf
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15315&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 GÖZEL, Arif, Yargılamada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Kullanımı; http://www.academia.edu /12580753/Yarg %C4%B1lamada_Ses_ve_G% C3%B6r%C3% BCnt% C3 %BC _Bili% C5% 9Fim_ Sistemi _SEGB%C4%B0S_Kullan%C4%B1m%C4%B1
 • www.bidb.adalet.gov.tr/sayfalar/segbismevzuat.pdf
 • www.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_pdf/segbis.pdf
 • ŞEN, Ersan, Sanığın Mahkemeye Çıkma Hakkı, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1830305-sanigin-mahkemeye-cikma-hakki
 • ŞEN, Erşan, Uzakta Olan Sanığın Sorgusu, (http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1875201-uzakta-olan-sanigin-sorgusu.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Çeviri
Çevirmenler

Erdal Yerdelen

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 31 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Yerdelen, Erdal, çev. “CEZA MUHAKEMESİNDE VİDEOKONFERANS YÖNTEMİNİN (SEGBİS) KULLANIMI”. Bilişim Hukuku Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2019): 271-87.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.